Galaxy ERP - Έκδοση 21.40 - Νέα λειτουργικότητα

Διασύνδεση Galaxyμε e-shop της Digital4U

Υλοποιήθηκε μηχανισμός διασύνδεσης με το περιβάλλον της Digital 4U. Ένας νέος wizard καθοδηγεί βήμα - βήμα τον χρήστη από όλα τα απαραίτητα στάδια τόσο για την παραμετροποίηση των διακινούμενων στοιχείων μεταξύ e-shop και back office (όπως κατηγορίες και κατασκευαστές προϊόντων, προϊόντα και χαρακτηριστικά αυτών, τιμές και υπόλοιπα προϊόντων, παραγγελίες και πληροφορίες της εξέλιξής τους) όσο και για τη διαμόρφωση του εικαστικού του eshop, αυτοματοποιώντας πλήρως τόσο τη δημιουργία του όσο και την ανταλλαγή των απαιτούμενων στοιχείων. Η λήψη των παραγγελιών του eshop μπορεί να γίνει είτε με αυτόματη προώθησή τους από το e-shop είτε on demand από τον χρήστη του Galaxy. Υπάρχει υποστήριξη δημιουργίας τριών διαφορετικών εκδόσεων e-shop αναλόγως των δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών που απαιτούνται από την εκάστοτε εγκατάσταση.

Λεπτομερής αναφορά εδώ

Stock Control καταχώριση παραστατικών αγορών, πωλήσεων

Μέσω της νέας διαδικασίας παρέχεται η δυνατότητα καταχώρισης εμπορικών παραστατικών αγορών και πωλήσεων από τη συσκευή όπως για παράδειγμα μία παραγγελία για αγορά. Οι χρήστες μπορούν μέσα από απλές οθόνες να επιλέξουν τους σχετικούς πελάτες προμηθευτές και να σκανάρουν τα είδη και τις ποσότητες που θα περιλαμβάνουν. Η εφαρμογή αποθηκεύει online το παραστατικό εκτελώντας όλους τους απαραίτητους υπολογισμούς τιμών και εκπτώσεων. Η διαδικασία δεν περιλαμβάνει όλη τη λειτουργικότητα που παρέχεται από τον client της εφαρμογής.

Stock Control συλλογή αιτημάτων εμπορικού 

Ενημέρωση - εκτέλεση αιτημάτων συλλογής αποθήκης χωρίς παρακολούθηση WM. Έτσι παραγγελίες για τις οποίες έχουν δημιουργηθεί αιτήματα συλλογής εμφανίζονται στο τερματικό και ο χρήστης μπορεί να ενημερώσει τις πραγματικές ποσότητες συλλογής. 

Δημιουργία ετικετών SSCC 

Νέα διαδικασία με την οποία η εφαρμογή παράγει ετικέτες για τύπους φορέων (παλέτες). Η εφαρμογή παράγει τις σχετικές ετικέτες στις οποίες μπορούν να περιληφθούν στοιχεία  είδους, παρτίδας, μονάδων μέτρησης, ποσοτήτων.

Διαχείριση GS1-128 barcodes σε ξεχωριστό module 

Ο μηχανισμός δημιουργίας και ανάγνωσης barcodes τύπου GS1-128 αποσπάστηκε και είναι πλέον διαθέσιμος για χρήση ως ξεχωριστό module χωρίς να απαιτείται σε μια εγκατάσταση η ενεργοποίηση του πλήρους κυκλώματος διαχείρισης αποθηκών WMS.

Ανεξάρτητη ενημέρωση WM αποθεμάτων θέσης (WM) 

Δυνατότητα εισαγωγής ή εξαγωγής αποθέματος σε θέση χωρίς δημιουργία κινήσεων λογιστικού αποθέματος. Δυνατότητα ενημέρωσης καταμετρήσεων παραλαβών με άμεση ενημέρωση του αποθέματος WM αποθηκών. Έτσι πλέον μέσω των φακέλων καταμέτρησης παραλαβών μπορεί να ενημερωθεί άμεσα το απόθεμα και σε δεύτερο χρόνο να ολοκληρωθεί η διαδικασία της λογιστικής τακτοποίησης των παραστατικών αγορών (κλείσιμο φακέλου παραλαβής).

myData – Νέα λειτουργικότητα 

Στην έκδοση αυτή η νέα λειτουργικότητα αφορά :

  • Εναρμόνιση με τις αλλαγές που επέφερε η έκδοση 1.0.6 της ΑΑΔΕ.
  • Εκκαθάριση πωλήσεων τρίτων / Αμοιβή από πωλήσεις τρίτων 

Διαβίβαση στοιχείων για παραστατικά εκκαθάρισης πωλήσεων για λογαριασμό τρίτων με την αντίστοιχη αμοιβή. Λεπτομερής αναφορά εδώ

  • Παράλειψη και Απόκλιση Διαβίβασης Δεδομένων 

Υλοποιήθηκαν διαδικασίες ελέγχου διαχείρισης και διαβίβασης για Παραλείψεις και Αποκλίσεις τιμολογίων. Λεπτομερής αναφορά εδώ

  • Διαχείριση ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και εισαγωγών τρίτων χωρών

Ανάλυση του τρόπου τήρησης αλλά και διαβίβασης των παραστατικών – εγγραφών που αφορούν σε εισαγωγές εντός της Ε.Ε. ή εκτός. Λεπτομερής αναφορά εδώ

B2G– Ηλεκτρονικό τιμολόγιο στις Δημόσιες Συμβάσεις 

Έγιναν όλες οι απαραίτητες προσθήκες ώστε να είναι εφικτή η έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου με αποδέκτες Φορείς και Υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου. Τα B2G (Business to Government) ηλεκτρονικά τιμολόγια εκδίδονται και διαβιβάζονται με τη συμβολή του πιστοποιημένου παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης Epsilon Digital, στην πλατφόρμα ΚΕ.Δ. (Κέντρο Διαλειτουργικότητας) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Λεπτομερής αναφορά εδώ

Data Warehouse 

Διαχειριστείτε τον μεγάλο όγκο δεδομένων της βάσης σας και δημιουργήστε δυναμικές αναφορές, βασισμένες στην Warehouse DB. Η νέα λειτουργικότητα επιτρέπει την εύκολη διαχείριση των κανόνων προετοιμασίας και του συγχρονισμού δεδομένων (Facts) και διαστάσεων (Dimensions), ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει την υλοποίηση αναφορών με πηγή την Warehouse DB.

Λεπτομερής αναφορά εδώ

Πρότυπες βάσεις

Οι πρότυπες βάσεις για Enterprise και Commercial εμπλουτίσθηκαν με νέα Λογιστικά σχέδια που αφορούν σε Λογιστικές εφαρμογές της Epsilon Net. Για να ενεργοποιηθεί κάποιο από αυτά σε εγγραφές αρκεί η Ανάθεση του στην Οικονομική χρήση που θα χρησιμοποιηθεί. Απαραίτητος είναι ο έλεγχος των άρθων μεταφοράς για τυχόν αλλαγές σύμφωνα με τα δεδομένα της κάθε επιχείρησης.