Digital4U Eshop |Galaxy

1. Εισαγωγή

Η ενότητα αυτή σχεδιάστηκε ως οδηγός παραμετροποίησης για την ανάπτυξη, μέσα από το Galaxy, (εύκολα και γρήγορα) ηλεκτρονικού καταστήματος (με όλες τις λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται ένα ΕShop), διευκολύνοντας όσες επιχειρήσεις θέλουν να απευθυνθούν σε μεγαλύτερο αγοραστικό κοινό πραγματοποιώντας ηλεκτρονικές πωλήσεις διαφόρων ειδών, με σκοπό την αύξηση των εσόδων τους.

Η διαδικασία κατασκευής του eShop γίνεται με default τρόπο (απλό σε επίπεδο χρήσης και λειτουργίας ακόμη και για κάποιον με ελάχιστες γνώσεις), αλλά κάθε επιχείρηση μπορεί ελεύθερα να επέμβει και να προσαρμόσει τα στοιχεία του site σύμφωνα με τις ανάγκες της (να προσθέσει, να τροποποιήσει είδη, εικόνες κ.λπ.), ώστε οι επισκέπτες του (πελάτες) να μπορούν να περιηγηθούν στους καταλόγους του, να λάβουν πληροφορίες που αφορούν στις τιμές, στην ποιότητα, και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε είδους (της επιλεγμένης κατηγορίας), να πληρώσουν με ηλεκτρονικό τρόπο, να επιλέξουν τον τρόπο αποστολής της παραγγελίας τους, να λάβουν όποια στοιχεία είναι απαραίτητα για το αγοραζόμενο είδος .

Η διαδικασία δημιουργίας “eShop” μέσα από το Galaxy απαιτεί παραμετροποίηση σε επίπεδο εφαρμογής “Galaxy”.

Κατά επικοινωνία Galaxy - eShop ενημερώνεται :

 • το “ eShop” με την πληροφορία των ειδών, των κατηγοριών ειδών (δομή κατηγορίας) των χαρακτηριστικών τους και των κατασκευαστών των ειδών (που τηρούνται στο “Galaxy)
 • το “Galaxy”
  • με τις συναλλαγές - παραγγελίες τύπου απόδειξη ή τιμολόγιο (ανάλογα τι έχει επιλέξει ο πελάτης του eShop) που διενεργήθηκαν στο eShop.

2. Γενική παραμετροποίηση

Η επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ eShop και Galaxy απαιτεί την ενεργοποίηση της παραμέτρου “Ενοποίηση με εφαρμογές τρίτων” που βρίσκεται στις “Επιλογές” των ρυθμίσεων εγκατάστασης. Το Σύστημα αναλαμβάνει τη δημιουργία των “Revision Numbers” στους πίνακες, το συγχρονισμό των οποίων επιθυμείτε.

Βάσει των revision numbers, το Galaxy αναγνωρίζει ποια στοιχεία πρέπει να στείλει ή να λάβει από το eShop. Σε μια νέα καταχώριση π.χ. είδους ή σε μεταβολή των στοιχείων του, το αντίστοιχο revision number του αυξάνεται και τελικά αποστέλλονται στο site τα νέα είδη αλλά και όσα μεταβλήθηκαν μετά την τελευταία ενημέρωση ειδών.

Graphical user interface, text, application, email</p>
<p>Description automatically generated

3.Παραμετροποίηση

Ένας καλά σχεδιασμένος οδηγός ενσωματώνει (μέσα σε μια οθόνη διαχείρισης) ολόκληρο το μηχανισμό δημιουργίας και παραμετροποίησης του eShop σας (με σκοπό την εισαγωγή παραγγελιών στο ηλεκτρονικό κατάστημα και τη λήψη τους στο περιβάλλον του Galaxy) .

Οι σελίδες του “Οδηγού” εμφανίζονται στην οθόνη σας, αλλά ανενεργές. Για να ενεργοποιηθεί μια σελίδα του “Οδηγού” πρέπει απαραίτητα να συμπληρωθούν τα στοιχεία της προηγούμενης π.χ. για την κίνηση από τη σελίδα “Subscription” προς τη σελίδα “eShop” θα πρέπει να προηγηθεί η συμπλήρωση των στοιχείων της σελίδας “Subscription”.

Οπότε, εν κατακλείδι, το “eShop” “χτίζεται” βήμα – βήμα (σταδιακά), ολοκληρώνεται επιτυχώς το τρέχον βήμα και προχωρά στο επόμενο, δεν μπορείτε δηλαδή ενώ είστε στο πρώτο βήμα να φτάσετε στο τελευταίο παραλείποντας τα ενδιάμεσα.

3.1 Συνδρομή

Digital 4U

Το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός eShop μέσα από το “Galaxy” είναι να κάνετε εγγραφή /συνδρομή στην υπηρεσία Digital4U.

Graphical user interface, text, application</p>
<p>Description automatically generated

Στο τμήμα “Digital 4U” δηλώστε τα διαπιστευτήρια “Όνομα χρήστη” και “Συνθηματικό” για αυτή τη Συνδρομή.

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν υπάρχει ήδη Συνδρομή στην υπηρεσία Digital4U, η εφαρμογή την ανακτά αν συμπληρώσετε τα σχετικά στοιχεία και ενεργοποιήσετε το πλήκτρο Ανάκτηση”.

Επειδή κατά τη δημιουργία νέας Συνδρομής Digital4U απαιτούνται κάποια στοιχεία (π.χ. ΑΦΜ, διευθύνσεις, τηλέφωνα, emails), η εφαρμογή, προς αποφυγή της πληκτρολόγησής τους από το χρήστη, τα συμπληρώνει αυτόματα μόλις επιλέξετε εταιρία, υποκατάστημα και επαφή.

Κατά συνέπεια,

Με την επιλογή εταιρίας έρχονται συμπληρωμένα :

Στο τμήμα Πληροφορίες εταιρίας:

 • Τα στοιχεία εταιρίας
  • Όνομα εταιρίας
  • Θέση εργασίας
  • ΑΦΜ
  • ΔΟΥ

Με την επιλογή υποκαταστήματος έρχονται συμπληρωμένα :

Στο τμήμα Πληροφορίες υποκαταστήματος:

 • Τα στοιχεία καταστήματος:
  • Τηλέφωνο
  • Email
  • Διεύθυνση

και

Στο τμήμα “Πληροφορίες επαφής”:

 • Τα στοιχεία επαφής (όνομα, τηλέφωνο, Email)

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το επιλεγμένο υποκατάστημα χρησιμοποιείται για να δεθεί πάνω του το eShop. Το υποκατάστημα αυτό θα ενημερώνεται με τις παραγγελίες που θα εισάγονται στο eShop.

Κάντε κλικ στο πλήκτρο Επόμενο για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, (όπου βάσει της Συνδρομής θα δημιουργηθεί το eShop).

MyAccount

Στο τμήμα “MyAccount” προσδιορίζονται τα στοιχεία σύνδεσης στην αντίστοιχη υπηρεσία της EpsilonNet. Μέσω αυτής, οι παραγγελίες που καταχωρίζονται στο eShop, θα μεταφέρονται αυτόματα στο “Galaxy” χωρίς να απαιτείται η εκτέλεση της σχετικής ενέργειας λήψης τους.

Graphical user interface, text, application, email</p>
<p>Description automatically generated

3.2 eShop

Μόλις μεταφερθείτε στη σελίδα του eShop συμπληρώστε την με στοιχεία που αφορούν αποκλειστικά στο eShop (και όχι στην εγγραφή):

 • Subdomain
 • Όνομα
 • Κάτοχος
 • Διεύθυνση
 • Εmail
 • Τηλέφωνο
 • Meta title
 • EShop Theme

Graphical user interface</p>
<p>Description automatically generated

Στοιχεία administrator του Site (δικαιώματα πρόσβασης έχουν οι συνεργάτες των πελατών, κατόπιν εκπαίδευσης)

 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Email
 • Όνομα χρήστη
 • Κωδικός

Graphical user interface, text, application, email</p>
<p>Description automatically generated

3.3 Στοιχεία ειδών

Στη σελίδα αυτή καλείστε να επιλέξετε την κατηγορία με τα είδη που θα είναι διαθέσιμα στο eShop. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ όσων έχουν έως δύο επίπεδα ανάλυσης και να ορίσετε και τον τρόπο αναζήτησης των ανατεθειμένων ειδών (είτε υπερετερικά είτε ανά εταιρία).

Graphical user interface, application</p>
<p>Description automatically generated

Επιλέγοντας δε το πλήκτρο “Είδη κατηγορίας” εμφανίζεται μια λίστα με τα είδη της επιλεγμένης κατηγορίας.

Table</p>
<p>Description automatically generated

Στη συνέχεια, επιλέξτε και τους προς αποστολή κατασκευαστές των ειδών.

Table</p>
<p>Description automatically generated

3.4 Είδη

Στη σελίδα αυτή καλείστε να ορίσετε διάφορα στοιχεία που έχουν σχέση με τις πληροφορίες των ειδών που αποστέλλονται στο eShop, όπως κωδικοί, τιμή, έλεγχος υπολοίπου και εικόνες.

Graphical user interface, text, application, email</p>
<p>Description automatically generated

Για κάθε είδος η εφαρμογή αποστέλλει στο eShop τους εναλλακτικούς κωδικούς είδους με τον επιλεγμένο τύπο barcode

 • Τύπος κωδικού είδους
 • SKU
 • UPC
 • EAN
 • ISBN
 • MPN

Graphical user interface, text, application, email</p>
<p>Description automatically generated

Εκτός από τους εναλλακτικούς κωδικούς δηλώνονται,

 • Προέλευση τιμής (Price source type): την πηγή από την οποία θα γίνεται λήψη τιμής για το είδος:
  • είδος ή
  • τιμοκατάλογος
 • Τιμή είδους : ποια θα είναι η τιμή πώλησης του είδους (τιμή χονδρικής, τιμή λιανικής, τιμή αγοράς κ.λπ.)
 • Τιμοκατάλογος: ποιος τιμοκατάλογος πώλησης θα χρησιμοποιηθεί με τις τιμές του οποίου θα ενημερωθούν τα είδη που θα αποσταλούν στο eShop
 • Έλεγχος υπολοίπου (Items Balance Control): προσδιορίζει αν κατά την οριστικοποίηση μιας παραγγελίας στο eShop θα ελέγχεται η διαθεσιμότητα των επιλεγμένων ειδών βάσει των υπολοίπων αυτών.

Αυτό αποτελεί κεντρική ρύθμιση, ωστόσο, μπορούν να εξαιρεθούν συγκεκριμένα είδη από τον έλεγχο εφόσον δηλωθεί κάτι τέτοιο στα στοιχεία του είδους, στη σελίδα “Ρυθμ. διαθεσιμότητας eShop”. Αν στο “Έλεγχος υπολοίπου στο eShop” έχει επιλεγεί να μην γίνεται έλεγχος υπολοίπου, το συγκεκριμένο είδος, κατά την οριστικοποίηση της παραγγελίας, δεν θα ελέγχεται ως προς το υπόλοιπό του. Αν στο “Τύπος διαθεσιμότητας” επιλεγεί “Μη διαθέσιμο”, το είδος εμφανίζεται στο eShop, αλλά, ως μη ενεργό προς επιλογή.

Κατά την οριστικοποίηση της παραγγελίας, λοιπόν, εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η συγκεκριμένη ρύθμιση, το eShop ζητάει, για κάθε είδος της παραγγελίας, το τρέχον υπόλοιπο του για να ενημερώσει το χρήστη για τυχόν μη διαθεσιμότητα. Η αίτηση αυτή μεταφέρεται στο back office μέσω της σχετικής υποδομής που ενεργοποιείται από την myAccount συνδρομή που αναφέρθηκε σε προηγούμενο σημείο. Και χρησιμοποιεί την απάντηση που θα λάβει για να ελέγξει αν, βάσει του τρέχοντος υπολοίπου κάθε είδους, μπορεί να οριστικοποιηθεί η παραγγελία. Για όσα είδη, τυχόν, δεν υπάρχει επαρκές υπόλοιπο, το eShop ενημερώνει σχετικά τον χρήστη.

Αν για κάποιο λόγο δεν λάβει, σε εύλογο χρόνο, απάντηση μέσω της myAccount υποδομής, ο έλεγχος διαθεσιμότητας που πραγματοποιεί βασίζεται στο υπόλοιπο του είδους που έχει αποσταλεί στο eShop από το Galaxy.