Digital4U Eshop |Galaxy

1. Εισαγωγή

Η ενότητα αυτή σχεδιάστηκε ως οδηγός παραμετροποίησης για την ανάπτυξη, μέσα από το Galaxy, (εύκολα και γρήγορα) ηλεκτρονικού καταστήματος (με όλες τις λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται ένα ΕShop), διευκολύνοντας όσες επιχειρήσεις θέλουν να απευθυνθούν σε μεγαλύτερο αγοραστικό κοινό πραγματοποιώντας ηλεκτρονικές πωλήσεις διαφόρων ειδών, με σκοπό την αύξηση των εσόδων τους.

Η διαδικασία κατασκευής του eShop γίνεται με default τρόπο (απλό σε επίπεδο χρήσης και λειτουργίας ακόμη και για κάποιον με ελάχιστες γνώσεις), αλλά κάθε επιχείρηση μπορεί ελεύθερα να επέμβει και να προσαρμόσει τα στοιχεία του site σύμφωνα με τις ανάγκες της (να προσθέσει, να τροποποιήσει είδη, εικόνες κ.λπ.), ώστε οι επισκέπτες του (πελάτες) να μπορούν να περιηγηθούν στους καταλόγους του, να λάβουν πληροφορίες που αφορούν στις τιμές, στην ποιότητα, και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε είδους (της επιλεγμένης κατηγορίας), να πληρώσουν με ηλεκτρονικό τρόπο, να επιλέξουν τον τρόπο αποστολής της παραγγελίας τους, να λάβουν όποια στοιχεία είναι απαραίτητα για το αγοραζόμενο είδος .

Η διαδικασία δημιουργίας “eShop” μέσα από το Galaxy απαιτεί παραμετροποίηση σε επίπεδο εφαρμογής “Galaxy”.

Κατά επικοινωνία Galaxy - eShop ενημερώνεται :

 • το “eShop” με την πληροφορία των ειδών, των κατηγοριών ειδών (δομή κατηγορίας) των χαρακτηριστικών τους και των κατασκευαστών των ειδών (που τηρούνται στο “Galaxy)
 • το “Galaxy”
  • με τις συναλλαγές - παραγγελίες τύπου απόδειξη ή τιμολόγιο (ανάλογα τι έχει επιλέξει ο πελάτης του eShop) που διενεργήθηκαν στο eShop.

2. Γενική παραμετροποίηση

Η επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ eShop και Galaxy απαιτεί την ενεργοποίηση της παραμέτρου “Ενοποίηση με εφαρμογές τρίτων” που βρίσκεται στις “Επιλογές” των ρυθμίσεων εγκατάστασης. Το Σύστημα αναλαμβάνει τη δημιουργία των “Revision Numbers” στους πίνακες, το συγχρονισμό των οποίων επιθυμείτε.

Βάσει των revision numbers, το Galaxy αναγνωρίζει ποια στοιχεία πρέπει να στείλει ή να λάβει από το eShop. Σε μια νέα καταχώριση π.χ. είδους ή σε μεταβολή των στοιχείων του, το αντίστοιχο revision number του αυξάνεται και τελικά αποστέλλονται στο site τα νέα είδη αλλά και όσα μεταβλήθηκαν μετά την τελευταία ενημέρωση ειδών.

3.Παραμετροποίηση

Ένας καλά σχεδιασμένος οδηγός ενσωματώνει (μέσα σε μια οθόνη διαχείρισης) ολόκληρο το μηχανισμό δημιουργίας και παραμετροποίησης του eShop σας (με σκοπό την εισαγωγή παραγγελιών στο ηλεκτρονικό κατάστημα και τη λήψη τους στο περιβάλλον του Galaxy) .

Οι σελίδες του “Οδηγού” εμφανίζονται στην οθόνη σας, αλλά ανενεργές. Για να ενεργοποιηθεί μια σελίδα του “Οδηγού” πρέπει απαραίτητα να συμπληρωθούν τα στοιχεία της προηγούμενης π.χ. για την κίνηση από τη σελίδα “Subscription” προς τη σελίδα “eShop” θα πρέπει να προηγηθεί η συμπλήρωση των στοιχείων της σελίδας “Subscription”.

Οπότε, εν κατακλείδι, το “eShop” “χτίζεται” βήμα – βήμα (σταδιακά), ολοκληρώνεται επιτυχώς το τρέχον βήμα και προχωρά στο επόμενο, δεν μπορείτε δηλαδή ενώ είστε στο πρώτο βήμα να φτάσετε στο τελευταίο παραλείποντας τα ενδιάμεσα.

3.1 Συνδρομή

Digital 4U

Το πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός eShop μέσα από το “Galaxy” είναι να κάνετε εγγραφή /συνδρομή στην υπηρεσία Digital4U.

Στο τμήμα “Digital 4U” δηλώστε τα διαπιστευτήρια “Όνομα χρήστη” και “Συνθηματικό” για αυτή τη Συνδρομή.

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν υπάρχει ήδη Συνδρομή στην υπηρεσία Digital4U, η εφαρμογή την ανακτά αν συμπληρώσετε τα σχετικά στοιχεία και ενεργοποιήσετε το πλήκτρο Ανάκτηση”.

Επειδή κατά τη δημιουργία νέας Συνδρομής Digital4U απαιτούνται κάποια στοιχεία (π.χ. ΑΦΜ, διευθύνσεις, τηλέφωνα, emails), η εφαρμογή, προς αποφυγή της πληκτρολόγησής τους από το χρήστη, τα συμπληρώνει αυτόματα μόλις επιλέξετε εταιρία, υποκατάστημα και επαφή.

Κατά συνέπεια,

Με την επιλογή εταιρίας έρχονται συμπληρωμένα :

Στο τμήμα Πληροφορίες εταιρίας:

 • Τα στοιχεία εταιρίας
  • Όνομα εταιρίας
  • Θέση εργασίας
  • ΑΦΜ
  • ΔΟΥ

Με την επιλογή υποκαταστήματος έρχονται συμπληρωμένα :

Στο τμήμα Πληροφορίες υποκαταστήματος:

 • Τα στοιχεία καταστήματος:
  • Τηλέφωνο
  • Email
  • Διεύθυνση

και

Στο τμήμα “Πληροφορίες επαφής”:

 • Τα στοιχεία επαφής (όνομα, τηλέφωνο, Email)

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το επιλεγμένο υποκατάστημα χρησιμοποιείται για να δεθεί πάνω του το eShop. Το υποκατάστημα αυτό θα ενημερώνεται με τις παραγγελίες που θα εισάγονται στο eShop.

Κάντε κλικ στο πλήκτρο Επόμενο για να εγγραφείτε στην υπηρεσία, (όπου βάσει της Συνδρομής θα δημιουργηθεί το eShop).

MyAccount

Στο τμήμα “MyAccount” προσδιορίζονται τα στοιχεία σύνδεσης στην αντίστοιχη υπηρεσία της EpsilonNet. Μέσω αυτής, οι παραγγελίες που καταχωρίζονται στο eShop, θα μεταφέρονται αυτόματα στο “Galaxy” χωρίς να απαιτείται η εκτέλεση της σχετικής ενέργειας λήψης τους.

3.2 eShop

Μόλις μεταφερθείτε στη σελίδα του eShop συμπληρώστε την με στοιχεία που αφορούν αποκλειστικά στο eShop (και όχι στην εγγραφή):

 • Subdomain
 • Όνομα
 • Κάτοχος
 • Διεύθυνση
 • Εmail
 • Τηλέφωνο
 • Meta title
 • EShop Theme