Βιβλιοθήκη

1. Βελτιώθηκε ο τρόπος φορολόγησης του προστιθέμενου τεκμαρτού εισοδήματος μακροχρόνια ανέργων ώστε να λαμβάνεται υπόψη η κλίμακα των μισθωτών
2. Στο έντυπο Ε2 και συγκεκριμένα στον πίνακα Ι τροποποιήθηκαν οι προτεινόμενες τιμές της στήλης 5.
1. Πραγμτοποιήθηκαν αλλαγές στον τρόπο επιλογής της κλίμακας φορολογίας του προστιθέμενου τεκμαρτού εισοδήματος
2. Βελτιώθηκε ο τρόπος υπολογισμού φόρου αλλοδαπής για εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες

Δείτε τις Βελτιώσεις της έκδοσης 4.9.0 της εφαρμογής Γενική Λογιστική Next

Έχουν πραγματοποιηθεί οι παρακάτω βελτιώσεις στην εκκαθάριση του Ε1.
 
  • Υπολογισμός προκαταβολής επόμενου έτους
  • Υπολογισμός ειδοσημάτων από μερίσματα
  • Υπολογισμός έκπτωσης προσωπικού τεκμηρίου για εισόδήματα από τόκους ή ακίνητα

Δείτε τις αλλαγές στις μαζικές μεταβολές άρθρων

Πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω διορθώσεις:

Μέσω της λειτουργικότητας παρακολούθησης των καρτών μελών παρέχεται η δυνατότητα να συνδέσετε στις επαφές – πελάτες, κάρτες μέλους με συγκεκριμένο αριθμό κάρτας .

Προσαρμογή στις πρόσφατες αλλαγές ηλεκτρονικών υποβολών αρχείων του Εργάνη

Σελίδες