Πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης (EPSILON DIGITAL)|SEn

Εισαγωγή

Ένας από τους τρόπους διαβίβασης των ηλεκτρονικών τιμολογίων στην πλατφόρμα mydata είναι μέσω παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.

Με τον όρο πάροχος ηλεκτρονικής έκδοσης παραστατικών πωλήσεων νοείται η οντότητα η οποία κατόπιν εντολής άλλης οντότητας (υπόχρεη οντότητα), εκδίδει και διαβιβάζει με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, παραστατικά για λογαριασμό της υπόχρεης οντότητας.

Το “SEn”, εναρμονισμένο πλήρως με τις επιταγές της ΑΑΔΕ, προσφέρει τη λειτουργία της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω του παρόχου Epsilon Digital.

Λειτουργία παρόχου Epsilon Digital

 • Ο πάροχος με την έκδοση των παραστατικών αναλαμβάνει τη διαβίβασή τους στην πλατφόρμα mydata σε πραγματικό χρόνο. Διαβιβάζει παραστατικά εσόδων ΑΑΔΕ (Συνόψεις).

 

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο πάροχος αποστέλλει στα ηλεκτρονικά βιβλία της ΑΑΔΕ τις συνόψεις και όχι το χαρακτηρισμό των συναλλαγών. Για να διαβιβαστούν οι χαρακτηρισμοί στη myData πλατφόρμα, θα πρέπει τα παραστατικά (που έχουν υποβληθεί μέσω παρόχου στην ΑΑΔΕ) να αποσταλούν στα e-books, ακολουθώντας τις γνωστές μέχρι στιγμής διαδικασίες, και οι χαρακτηρισμοί να υποβληθούν από τα e-books.

 

 • Κάθε εκδοθέν παραστατικό τίθεται στη διάθεση του λήπτη σε ηλεκτρονική μορφή με χρήση υποδομών του παρόχου, καθώς και σε εκτυπώσιμη μορφή, εφόσον ζητηθεί.
 • Ο πάροχος ετοιμάζει τα ηλεκτρονικά Παραστατικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές Core Invoice Usage Specification (CIUS) του EN 16931. Κάθε έγγραφο που συμμορφώνεται με αυτήν την προδιαγραφή συμμορφώνεται επίσης με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο (EN 16931).

 

Εγκατάσταση της νέας έκδοσης SFP

Μετά την εκτέλεση του sfp_2_Setup_release.msi εγκαθίσταται ο “Singular Fiscal Processor” (έκδοση CD.6.2.0.395 ή μεταγενέστερη).

Παραμετροποίηση SFP

Για να μπορέσει να λειτουργήσει με επιτυχία ο πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, η παραμετροποίηση του Φορολογικού Συστήματος είναι ένα από τα απαιτούμενα.

Για την παραμετροποίηση του φορολογικού συστήματος (SFP) θα χρειαστεί να εκτελέσετε συγκεκριμένες ενέργειες από την οθόνη “Ρυθμίσεις” του Φορολογικού Συστήματος.

Λεπτομέρειες για την Παραμετροποίηση SFP θα βρείτε στην ενότητα “Σήμανση μέσω παρόχου Ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων Epsilon Digital”.

Προαπαιτούμενο

Για να μπορέσει να λειτουργήσει με επιτυχία ο πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, η παραμετροποίηση e- books είναι απαραίτητη .

Παραμετροποίηση στην εφαρμογή

Για να τεθούν σε λειτουργία οι υπηρεσίες παρόχου απαιτείται ο καθορισμός παραμετροποίησης σε κάθε σχετική οντότητα της εφαρμογής.

Εταιρία

Σελίδα Πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Στην περίπτωση ενεργοποίησης υπηρεσιών παρόχου συμπληρώστε τις παραμέτρους εταιρίας.

Στην οθόνη της Παραμετροποίησης Εταιρίας (από το μενού της Οργάνωσης Εταιρίας| Εταιρίες),

και συγκεκριμένα στη σελίδα “Πάροχος ηλεκτ. τιμολόγησης” συμπληρώστε κατάλληλα τα πεδία:

 • Ημερομηνία έναρξης : δώστε την ημερομηνία έναρξης ενεργοποίησης των Υπηρεσιών Παρόχου. Π.χ. αν δηλώσετε την 20η Μαϊου ως ημερομηνία αναφοράς και την 1η Ιουνίου ως ημερομηνία αποκλειστικής χρήσης θα μπορείτε μέσα στο διάστημα 20/5 - 31/5 να προχωρήσετε στη διαβίβαση παραστατικών πώλησης είτε απευθείας μέσω της πλατφορμας e-book είτε μέσω παρόχου.
 • Ημερομηνία αποκλειστικής χρήσης : συνεχίζοντας το παράδειγμα αν επιλεγεί ως ημερομηνία αποκλειστικής χρήσης η 1η Ιουνίου, από την ημερομηνία αυτή και προς τα εμπρός ο μόνος τρόπος διαβίβασης των παραστατικών πώλησης της επιχείρησης στην πλατφόρμα myData γίνεται μέσω παρόχου (χρησιμοποιούνται αποκλειστικά οι υπηρεσίες παρόχου).
 • Χρήση παρόχου : προσδιορίστε ποια τιμολόγια πώλησης / παραστατικά εσόδου θα αποστέλλονται στον πάροχο :
  • Χονδρική/ Λιανική (με τύπο 1.1 ως και 11.5)
  • Λιανική (με τύπο 11.1 ως και 11.5)
  • Χονδρική (με τύπο 1.1 ως και 8.2)
 • Μονάδα Μέτρησης Λογαριασμών : καθορίστε μια γενικότερη μονάδα μέτρησης που θα χρησιμοποιείται στα εμπορικά παραστατικά στις γραμμές των οποίων κινούνται λογαριασμοί.
 • Κλειδί Συνδρομής : δηλώστε το μοναδικό κλειδί αυθεντικοποίησης(που αντιστοιχεί στη συνδρομή σας), αποκτάται από την Epsilonμε την κατάρτιση της σύμβασηςγια την ενεργοποίηση του παρόχου. Θα πρέπει απαραίτητα να το δηλώσετε για την περίπτωση της ετεροχρονισμένης διαβίβασης, αλλιώς δεν θα είναι εφικτός ο έλεγχος του κωδικού έγκρισης.

Σελίδα Διατάξεις ΦΠΑ

Ενημερώστε το πεδίο “Κατηγορία Μηδενικού ΦΠΑ” με μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ για τις περιπτώσεις που οι αξίες των ειδών του παραστατικού υπόκεινται σε μηδενικό ΦΠΑ (συντελεστής 0%).

Κατηγορίες ΦΠΑ

Με βάση την κατηγορία ΦΠΑ της εφαρμογής, επιλέξτε μια από τις εμφανιζόμενες κατηγορίες του πεδίου “Χαρακτηρισμός” :

 • Κανονικό
 • Μεσαίο
 • Χαμηλό

Σειρές Παραστατικών

Καλέστε Σειρές παραστατικών (Οργάνωση εταιρίας |σειρές) και επιλέξτε σε όσες σειρές παραστατικών θέλετε να ενεργοποιήσετε υπηρεσίες παρόχου :

 • τον “Πάροχο ηλ. Τιμολόγησης” στο πεδίο “Σύστημα Υποβολής”
 • τον εκτυπωτή που έχετε παραμετροποιήσει στις Ρυθμίσεις Φορολογικού Συστήματος (SFP) για χρήση παρόχου ώστε να προτείνεται κατά την εκτύπωση

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ


Με την αναβάθμιση στη νέα έκδοση το εξ’ ορισμού προτεινόμενο από το SEn “Σύστημα Υποβολής” είναι το eBook.

Πρότυπα εκτύπωσης παραστατικών

Καλέστε Οργάνωση εφαρμογής |παραμετροποίηση εταιρίας | Παραμετροποίηση | πρότυπα εκτύπωσης παραστατικών

Στην οθόνη των προτύπων που ανοίγει :

 • Ενεργοποιήστε το πεδίο “Αφορά Πάροχο Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης” και
 • Στις γραμμές του προτύπου δηλώστε σε ΈΝΑ μόνο αντίγραφο χρήση ψηφιακής υπογραφής.

Συνεχίστε δηλώντας κατά γνωστά τα χαρακτηριστικά του αντιγράφου.

Αν θέλετε να συμπεριλάβετε και άλλα αντίγραφα έχετε τη δυνατότητα αλλά χωρίς ψηφιακή υπογραφή, αλλιώς θα πάρετε σχετικό μήνυμα λάθους.

Αποστολή μηνυμάτων (email) από τον πάροχο

Για κάθε εκδιδόμενο παραστατικό μπορεί να γίνει αποστολή μηνυμάτων (Email) από τον πάροχο στον πελάτη του παραστατικού.

Βήματα για την αποστολή του email στον πελάτη του παραστατικού, το οποίο έχει σταλεί με πάροχο

1. Καθορίστε  πρότυπο ηλεκτρονικής τιμολόγησης (Οργάνωση Εφαρμογής | Παραμετροποίηση Εταιρίας | Αρχεία | Γενικά | Πρότυπα Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης)  με ενεργοποιημένη την παράμετρο "Ανάκτηση email" ή με συμπληρωμένο ένα συγκεκριμένο αποδέκτη .

Συγκεκριμένα :

 • Αν επιλέξετε το πεδίο “Ανάκτηση email” τότε θα εκτελείται αυτόματη αποστολή του παραστατικού με mailτου πελάτη, με την προϋπόθεση βέβαια ότιέχει συμπληρωθεί το email του πελάτη σας
 • Αν ΔΕΝ επιλέξετε το πεδίο “Ανάκτηση email” η ηλεκτρονική διεύθυνση του παραλήπτη θα προκύπτει από την καθορισμένη στο πεδίο “Ηλ. Διεύθυνση Παραλήπτη” του προτύπου Ηλ. Αποστολής

2. Καθορίστε  πρότυπο εκτύπωσης  με συνδεδεμένο το πρότυπο ηλεκτρονικής τιμολόγησης

 

3. Ενεργοποιήστε την επιλογή “Ηλεκτρονική Τιμολόγηση” στον τύπο παραστατικού

4. Ενεργοποιήστε την επιλογή “Ηλεκτρονική Τιμολόγηση” στη σειρά του παραστατικού

5. Ενεργοποιήστε την επιλογή “Ηλεκτρονική τιμολόγηση” και emailαποστολής στον πελάτη

6. Καθορίστε στις παραμέτρους εταιρίας τον εκτυπωτή ηλεκτρονικής τιμολόγησης όπως παρακάτω  :

 

 

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ


Τα πρότυπα Email σχεδιάζονται στο περιβάλλον του παρόχου και έχουν συγκριμένη δομή. Στο εσωτερικό του προτύπου συμπληρώνεται μια σειρά από στοιχεία (σταθερά) .

 

Έκδοση και διαβίβαση παραστατικού με τον Πάροχο Epsilon Digital

Η διαδικασία διαβίβασης του ηλεκτρονικού τιμολογίου απαιτεί μια σειρά βημάτων, τα οποία παραθέτουμε:

Βήματα

Προχωρήστε σε καταχώριση παραστατικού για το οποίο ισχύουν :

 • ο τύπος παραστατικού αφορά σε ηλεκτρονική διαβίβαση
 • η σειρά παραστατικού έχει ενημερωθεί με “Σύστημα Υποβολής” τον Πάροχο Ηλ. Τιμολόγησης και τον εκτυπωτή που έχει δηλωθεί στον SFP
 • το παραστατικό είναι σε κατάσταση “ενημερωμένο”
 • το παραστατικό έχει αποθηκευτεί
 • το παραστατικό εκδίδεται σε ημερομηνία ίση ή μεταγενέστερη της ημερομηνίας ενεργοποίησης του παρόχου

Εκκινήστε τη διαδικασία εκτύπωσης (το πρότυπο εκτύπωσης έχει ενεργοποιημένο το πεδίο “Αφορά Πάροχο Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης”)

 

Κάθε εκδιδόμενο παραστατικό

 • Σημαίνεται με :
  • Συμβολοσειρά Αυθεντικοποίησης
  • Αναγνωριστικό
  • Μ.ΑΡ.Κ
  • QR Code
  • Στοιχεία Παρόχου
 • Διαβιβάζεται στην ΑΑΔΕ με τους κωδικούς του Παρόχου
 • Φυλάσσεται στον Πάροχο για λογαριασμό της υπόχρεης οντότητας με ασφαλή τρόπο

 

Καταχώριση Παραστατικού Πώλησης


 • Επιλέξτε τον τύπο του παραστατικού ο οποίος αφορά σε Ηλεκτρονική διαβίβαση. Η εφαρμογή ενημερώνει τα “Στοιχεία ΑΑΔΕ” (σελίδα Στοιχεία ΓΓΠΣ/ΑΑΔΕ) όπως ορίζει η παραμετροποίηση του τύπου

 • Επιλέξτε τον πελάτη του παραστατικού στον οποίο έχετε δηλώσει το “email αποστολής” (για αποστολή μηνυμάτων από τον πάροχο)
 • Ενημερώνεται ο τρόπος πληρωμής (σύμφωνα με την κωδικοποίηση της ΑΑΔΕ)
 • Καταχωρίστε τα είδη του παραστατικού στην περιοχή των γραμμών του παραστατικού
 • Πατήστε “Αποθήκευση”

 • Πατήστε το εικονίδιο της εκτύπωσης
 • Επιλέξτε για την υποβολή των δεδομένων της σύνοψης στον πάροχο
 • Ανοίγει η οθόνη “Επιλογή Εκτυπωτή” στην οποία προτείνεται βάσει της παραμετροποίησης που προηγήθηκε :
  • τo “πρότυπο εκτύπωσης” στο οποίο έχει ενεργοποιηθεί ο πάροχος ηλεκτρονικού τιμολογίου (Epsilon Digital)
  • Αν πατήσετε τις τρεις τελίτσες, δεξιά του πεδίου “Πρότυπο”, ανοίγει η οθόνη του προτύπου εκτύπωσης στην οποία μπορείτε να δείτε την παραμετροποίηση του προτύπου εκτύπωσης του παραστατικού πώλησης:
   • έχει τσεκ στην παράμετρο “Έχει Πάροχο Ηλ. Τιμολογίου”
   • έχει δηλωθεί χρήση ψηφιακής υπογραφής σε ένα αντίγραφο

 • τον εκτυπωτή ο οποίος έχει οριστεί στη σειρά του παραστατικού και έχει παραμετροποιηθεί για χρήση παρόχου στον SFP

 • τη φόρμα εκτύπωσης (ορισμένη στον τύπο παραστατικού)
 • Πατήστε “Οk” για την εκτύπωσή του

 

Μόλις ενεργοποιηθεί εκτύπωση

 • Ανοίγει το κανάλι επικοινωνίας με τον πάροχο
 • Διαβιβάζεται το παραστατικό στον πάροχο από το SEn (με τη συνδρομή του sfp)

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ


Μετά την εκτύπωση του παραστατικού και την αποστολή του στον πάροχο το παραστατικό δεν είναι δεκτικό επέμβασης – ΔΕΝ διαγράφεται ή ακυρώνεται. Έκδοση πιστωτικού αντί ακυρωτικού

 • Ο πάροχος διαβιβάζει το παραστατικό αυτόματα με την έκδοσή του στην πλατφόρμα mydata της ΑΑΔΕ και παίρνει σήμανση για αυτό

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ


Το Mark υποβολής από την ΑΑΔΕ μετά τη διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα myData εμφανίζεται στο σχετικό πεδίο των “Στοιχείων ΑΑΔΕ” στη σελίδα “Στοιχεία ΓΓΠΣ/ΑΑΔΕ” του παραστατικού .

 • O πάροχος επιστρέφει τα στοιχεία της σήμανσης (MARK) στο SEn
 • Παράγεται το pdf του παραστατικού, στο οποίο συμμετέχουν όλα τα στοιχεία της σήμανσης, στο SEn
 • Το παραγόμενο pdf αποστέλλεται στον πάροχο μαζί με τα στοιχεία Mark & UID

 

Πότε ενημερώνεται η ημερομηνία Ετεροχρονισμένης υποβολής


Αν η επικοινωνία μεταξύ παρόχου και υπόχρεης οντότητας δεν επιτευχθεί (εξαιτίας π.χ. της ανενεργής σύνδεσης στο διαδίκτυο, διακοπής ρεύματος, myDataεκτός λειτουργίας) τότε εμφανίζεται  ο διάλογος της ετεροχρονισμένης διαβίβασης και το παραστατικό εκτυπώνεται αλλά δεν σημαίνεται από τον πάροχο. Στη λίστα παραστατικών εμφανίζεται η ημερομηνία ετεροχρονισμένης υποβολής .  

Μόλις αποκατασταθεί η επικοινωνία,

 • επιλέγοντας “Εκτύπωση” εμφανίζεται μήνυμα για επανεκτύπωση του ήδη εκτυπωμένου παραστατικού
 • επιλέγοντας “Επανεκτύπωση” το (offline) εκτυπωμένο παραστατικό υποβάλλεται σωστά (παίρνει σήμανση και ταυτοποίηση), αλλά ετεροχρονισμένα στον πάροχο.

 

 

 

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ


Το SEN διενεργεί αυτόματους ελέγχους κατά την ενημέρωση του παραστατικού και εμφανίζει σχετικά μηνύματα σφάλματος (αν διαπιστώσει ασυμφωνίες στην παραμετροποίηση).

Αναφέρονται δύο έλεγχοι οι οποίοι εκτελούνται αυτόματα από την εφαρμογή κατά την καταχώριση του παραστατικού και είναι απαγορευτικοί .

Έλεγχος στο Σύστημα Υποβολής (η εφαρμογή δεν θα επιτρέψει την αποθήκευση του παραστατικού αν δεν γίνει αλλαγή στο Σύστημα Υποβολής)

Έλεγχος στην ημερομηνία αποκλειστικής χρήσης παρόχου (η διαβίβαση της σύνοψης θα πρέπει να γίνει μέσω παρόχου όχι μέσω e-books)

 

Προβολή αντιγράφου από Πάροχο


Πατώντας την επιλογή Προβολή αντιγράφου από Πάροχο,

μεταβαίνετε στο περιβάλλον του παρόχου όπου εμφανίζεται το pdf του τιμολογίου