Ο.Σ.Υ.Κ. - Έκδοση 26.1

O Ο.ΣΥ.Κ. έχει βασιστεί στην έκδοση της 01/01/2021, η οποία βρίσκεται δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του IKA και έχει συμπληρωθεί από τη SingularLogic με τα ΚΑΔ, ΚΑΕ και ΚΠΚ που αναφέρονται στις σχετικές εγκυκλίους του Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι σήμερα .

 

Ο νέος Ο.Σ.Υ.Κ. περιλαμβάνει, ΚΑΔ, ΚΑΕ και ΚΠΚ για την ασφάλιση των μαθητευόμενων σε φορείς αρμοδιότητας Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ).

Για το Galaxy payroll δείτε τις επιπλέον οδηγίες εδώ

 

 

 

 

 

Δείτε εδώ προηγούμενες εκδόσεις 

Επισυναπτόμενα Αρχεία: