Ασφάλιση των μαθητευόμενων σε φορείς αρμοδιότητας Δ.ΥΠ.Α. - Οδηγίες | Galaxy Payroll

Ασφάλιση των μαθητευόμενων σε φορείς αρμοδιότητας Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) βάσει του ν.4921/2022 (Φ.Ε.Κ.75/τ.Α΄/18.04.2022) | Galaxy Payroll

 

Στην εγκύκλιο ΕΦΚΑ 20 /24-05-22, μεταξύ άλλων διευκρινίζεται ότι για την απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων του κλάδου επικουρικής ασφάλισης των μαθητευόμενων Δ.ΥΠ.Α (πρώην ΟΑΕΔ) που υπάγονται στο ταμείο ΤΕΚΑ, απαιτείται η χρήση των ΚΠΚ 1218 και 1219.

Επειδή οι κωδικοί αυτοί προϋπήρχαν στο αρχείο ΟΣΥΚ (για την ασφάλιση των υγειονομικών), προκειμένου να ενημερωθούν με τις νέες περιγραφές και τα νέα ποσοστά μαθητείας, εκτός από την εισαγωγή του ΟΣΥΚ 26.1 απαιτείται και η εγκατάσταση του Galaxy-Patch 38i.