Ο.Σ.Υ.Κ. - Έκδοση 19.00

O Ο.ΣΥ.Κ. έχει βασιστεί στην έκδοση της 05/07/2016, η οποία βρίσκεται δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του IKA και έχει συμπληρωθεί από τη SingularLogic με τα ΚΑΔ, ΚΑΕ και ΚΠΚ που αναφέρονται στις σχετικές εγκυκλίους του Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι σήμερα.

Ο νέος ΟΣΥΚ περιλαμβάνει αναπροσαρμογή ασφαλιστικών εισφορών κλάδου σύνταξης μισθωτών από 1-1-2017 έως την 1-1-2020 - Κωδικός πακέτου κάλυψης 507. 

Για να δείτε τις νέες ασφαλιστικές εισφορές κάντε download το επισυναπτόμενο αρχείο osyk.zip

Για να εισάγετε τους πίνακες Ο.ΣΥ.Κ. ακολουθήστε τις οδηγίες εδώ

 

 

Δείτε εδώ προηγούμενες εκδόσεις 

Επισυναπτόμενα Αρχεία: