Οδηγίες ενημέρωσης αρχείων Ο.ΣΥ.Κ.

Σε περίπτωση που αλλάξει το πακέτο κάλυψης ή σε περίπτωση που αλλάξουν τα ποσοστά των ταμείων τότε θα πρέπει να κάνουμε εισαγωγή τους πίνακες του Ο.ΣΥ.Κ.

Στη Βιβλιοθήκη του mygalaxy ενημερώνεται το τελευταίο αρχείο Ο.ΣΥ.Κ

Στο αρχείο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα 7 αρχεία.

  • dn_kad.txt
  • dn_eid.txt
  • dn_kadeidkpk.txt
  • dn_kpk.txt
  • dn_spc_desc.txt
  • dn_spc.txt
  • readme.txt

Θα πρέπει να τα αποσυμπιέσετε σε έναν φάκελο στον υπολογιστή σας και στη συνέχεια να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα. Εάν έχετε δικτυακή εγκατάσταση, θα πρέπει να εκτελέσετε τη παρακάτω διαδικασία από τον κεντρικό υπολογιστή.

Από το αρχικό menu της εφαρμογής πηγαίνουμε Υποδομή Μισθοδοσίας / Παράμετροι / ΙΚΑ – Οδηγός Σύνδεσης Κωδικών / Αρχεία Ενημέρωσης Ο.ΣΥ.Κ. και ορίζουμε τα path και τα file name του κάθε αρχείου πατώντας στο εικονίδιο      για να κάνουμε εύρεση των αρχείων που αποθηκεύσαμε στον δίσκο μας και στη συνέχεια πατάμε το εικονίδιο      (Καταχώρηση) .

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία πηγαίνουμε από το κύριο menuτης εφαρμογής , Υποδομή Μισθοδοσίας / Παράμετροι / ΙΚΑ – Οδηγός Σύνδεσης Κωδικών / Εισαγωγή Αρχείων Ο.ΣΥ.Κ. όπου εμφανίζονται οι Κ.Α.Δ. που έχουμε ορίσει στην εταιρία μας και πατάμε το εικονίδιο   (Εισαγωγή δεδομένων Ο.ΣΥ.Κ.)

Στη συνέχεια ορίζουμε την ημερομηνία από την οποία θα γίνει η ενημέρωση των αρχείων Ο.ΣΥ.Κ. και πατάμε Επιβεβαίωση . H ενημέρωση θα πρέπει να γίνει με την αντίστοιχη ημερομηνία που επιθυμείτε.

Εκτελείται η διαδικασία εισαγωγής δεδομένων Ο.ΣΥ.Κ. και μόλις ολοκληρωθεί εμφανίζεται το μήνυμα όπου πατάμε Αποδοχή και στη συνέχεια το εικονίδιο  (Καταχώρηση) .