Φορολογικά στοιχεία για υποβολή (ΜΥΦ)

 
Με τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών θεσπίστηκε από 01/01/2014 η υποχρέωση υποβολής από τους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, Συγκεντρωτικών καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση στο σύστημα υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του δικτυακού τόπου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.
 
Δείτε τα βήματα που απαιτούνται για τον υπολογισμό και την υποβολή των καταστάσεων :
 

Το επισυναπτόμενο αρχείο "Παραμετροποίηση και υπολογισμός φορολογικών στοιχείων για υποβολή" συγκεντρώνει το σύνολο της διαδικασίας παραμε­τροποίησης των σχετικών οντοτήτων.