Πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης (EPSILON DIGITAL)|Manager/Eurofasma Next

Εισαγωγή

Ένας από τους τρόπους διαβίβασης των ηλεκτρονικών τιμολογίων στην πλατφόρμα mydata είναι μέσω παρόχων Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης.

Με τον όρο πάροχος ηλεκτρονικής έκδοσης παραστατικών πωλήσεων νοείται η οντότητα η οποία κατόπιν εντολής άλλης οντότητας (υπόχρεη οντότητα), εκδίδει και διαβιβάζει με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, παραστατικά για λογαριασμό της υπόχρεης οντότητας.

Το “Eurofasma - Manager Next”, εναρμονισμένο πλήρως με τις επιταγές της ΑΑΔΕ, προσφέρει τη λειτουργία της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω του παρόχου Epsilon Digital.

Λειτουργία παρόχου Epsilon Digital

 • Ο πάροχος με την έκδοση των παραστατικών αναλαμβάνει τη διαβίβασή τους στην πλατφόρμα mydata σε πραγματικό χρόνο. Διαβιβάζει παραστατικά εσόδων ΑΑΔΕ (Συνόψεις).

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο πάροχος αποστέλλει στα ηλεκτρονικά βιβλία της ΑΑΔΕ τις συνόψεις και όχι το χαρακτηρισμό των συναλλαγών. Για να διαβιβαστούν οι χαρακτηρισμοί στη myData πλατφόρμα, θα πρέπει τα παραστατικά (που έχουν υποβληθεί μέσω παρόχου στην ΑΑΔΕ) να αποσταλούν στα e-books, ακολουθώντας τις γνωστές μέχρι στιγμής διαδικασίες, και οι χαρακτηρισμοί να υποβληθούν από τα e-books.

 • Κάθε εκδοθέν παραστατικό τίθεται στη διάθεση του λήπτη σε ηλεκτρονική μορφή με χρήση υποδομών του παρόχου, καθώς και σε εκτυπώσιμη μορφή, εφόσον ζητηθεί.
 • Ο πάροχος ετοιμάζει τα ηλεκτρονικά Παραστατικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές Core Invoice Usage Specification (CIUS) του EN 16931. Κάθε έγγραφο που συμμορφώνεται με αυτήν την προδιαγραφή συμμορφώνεται επίσης με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο (EN 16931).

Εγκατάσταση της νέας έκδοσης SFP

Μετά την εκτέλεση του sfp_2_Setup_release.msi εγκαθίσταται ο “Singular Fiscal Processor” (έκδοση CD.6.2.0.395 ή μεταγενέστερη).

Παραμετροποίηση SFP

Για να μπορέσει να λειτουργήσει με επιτυχία ο πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, η παραμετροποίηση του Φορολογικού Συστήματος είναι ένα από τα απαιτούμενα.

Για την παραμετροποίηση του φορολογικού συστήματος (SFP) θα χρειαστεί να εκτελέσετε συγκεκριμένες ενέργειες από την οθόνη “Ρυθμίσεις” του Φορολογικού Συστήματος.

Λεπτομέρειες για την Παραμετροποίηση SFP θα βρείτε στην ενότητα “Σήμανση μέσω παρόχου Ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων Epsilon Digital”.

Προαπαιτούμενο

Για να μπορέσει να λειτουργήσει με επιτυχία ο πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, η παρααμετροποίηση Ηλεκτρονικών Βιβλίων είναι το προαπαιτούμενο στάδιο.

Παραμετροποίηση στην εφαρμογή

Για να τεθούν σε λειτουργία οι υπηρεσίες παρόχου απαιτείται ο καθορισμός παραμετροποίησης σε κάθε σχετική οντότητα της εφαρμογής.

Παράμετροι Εταιρίας

Παράμετροι Ηλεκτρονικών βιβλίων

Στην περίπτωση ενεργοποίησης υπηρεσιών παρόχου, στη σελίδα Πάροχος των “Παραμέτρων Ηλεκτρονικών Βιβλίων” (από το μενού Παραμετροποίηση Εταιρίας| Παράμετροι Εταιρίας) συμπληρώστε κατάλληλα τα πεδία:

 • Τσεκάρετε το πεδίο “Σύνδεση με πάροχο
 • Ημερομηνία έναρξης : δώστε την ημερομηνία έναρξης ενεργοποίησης των Υπηρεσιών Παρόχου. Π.χ. αν δηλώσετε την 20η Οκτωβρίου ως ημερομηνία αναφοράς και την 1η Νοεμβρίου ως ημερομηνία αποκλειστικής χρήσης θα μπορείτε μέσα στο διάστημα 20/10 - 31/10 να προχωρήσετε στη διαβίβαση παραστατικών πώλησης είτε απευθείας μέσω της πλατφορμας e-book είτε μέσω παρόχου.
 • Ημερομηνία αποκλειστικής χρήσης : συνεχίζοντας το παράδειγμα αν επιλεγεί ως ημερομηνία αποκλειστικής χρήσης η 1η Νοεμβρίου, από την ημερομηνία αυτή και προς τα εμπρός ο μόνος τρόπος διαβίβασης των παραστατικών πώλησης της επιχείρησης στην πλατφόρμα myData γίνεται μέσω παρόχου (χρησιμοποιούνται αποκλειστικά οι υπηρεσίες παρόχου).
 • Τύπος Χονδρική/Λιανική : προσδιορίστε ποια τιμολόγια θα αποστέλλονται στον πάροχο :
  • Χονδρική και Λιανική
  • Χονδρική
  • Λιανική
 • Κλειδί συνδρομής παρόχου : δηλώστε το μοναδικό κλειδί αυθεντικοποίησης (που αντιστοιχεί στη συνδρομή σας), αποκτάται από την Epsilon με την κατάρτιση της σύμβασης για την ενεργοποίηση του παρόχου.

Θα πρέπει απαραίτητα να το δηλώσετε για την περίπτωση της ετεροχρονισμένης διαβίβασης, αλλιώς δεν θα είναι εφικτός ο έλεγχος του κωδικού έγκρισης.

 • Καθυστέρηση (σε δευτερόλεπτα) για την παραλαβή του MARK δηλώστε πόση θα είναι η καθυστέρηση (μετά από x δευτερόλεπτα) για την παραλαβή των στοιχείων της σήμανσης (MARK) από τον πάροχο στο Eurofasma / Manager Next .

Κατηγορίες ΦΠΑ

Συμπληρώσετε τις αντιστοιχίσεις μεταξύ των συντελεστών Φ.Π.Α. της εφαρμογής με τους συντελεστές Φ.Π.Α. της ΑΑΔΕ στο πεδίο “Κατηγορία ΦΠΑ myData (Γενικοί Παραμετροποίηση |Γενικοί Πίνακες |Επιλογή Πίνακα : Κατηγορίες Φ.Π.Α. 1).

Αντιστοιχίστε δηλαδή κάθε συντελεστή Φ.Π.Α. της εφαρμογής με την κατηγορία που ορίζει η ΑΑΔΕ, επιλέγοντας από τη λίστα :

Τύποι Παραστατικών

Πίνακες 31, 41

Καλέστε “Τύποι παραστατικών” (Γενικοί Παραμετροποίηση |Πίνακες |Επιλογή Πίνακα : Τύποι Παραστατικών Αγορών 31 /Τύποι Παραστατικών Πωλήσεων 41) και επιλέξτε σε όσους τύπους παραστατικών θέλετε να ενεργοποιήσετε υπηρεσίες παρόχου :

 • τον Πάροχο Ηλεκτρονικής τιμολόγησης” στο πεδίο Κανάλι Υποβολής myData, υπεύθυνο για την υποβολή των παραστατικών στο myDATA

Στη συνέχεια,

επιλέξτε στο πεδίο “Κανάλι εξόδου εκτυπωτή” τον εκτυπωτή που έχει δημιουργηθεί στις Ρυθμίσεις Φορολογικού Συστήματος για τον πάροχο ώστε να προτείνεται κατά την εκτύπωση (φυσικός εκτυπωτής Fiscal - για εκτύπωση σε χαρτί ή SingularLogic PDF Printer Fiscal).

Αποστολή μηνυμάτων (email) από τον πάροχο

Για κάθε εκδιδόμενο παραστατικό μπορεί να γίνει αποστολή μηνυμάτων (Email) από τον πάροχο στις οντότητες του παραστατικού.

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τα πρότυπα Email σχεδιάζονται στο περιβάλλον του παρόχου και έχουν συγκριμένη δομή. Στο εσωτερικό του προτύπου συμπληρώνεται μια σειρά από στοιχεία (σταθερά) .

Παραμετροποίηση πελάτη για ενημέρωση από πάροχο

Για να αποσταλούν τα μηνύματα από τον πάροχο στον πελάτη θα πρέπει στο πεδίο “Διεύθυνση eInvoice στη σελίδα “Συναλλασσόμενος” του “Πελάτη” να έχει συμπληρωθεί το email της εταιρίας - πελάτη σας.

Έκδοση και διαβίβαση παραστατικού με τον Πάροχο Epsilon Digital

Η διαδικασία διαβίβασης του ηλεκτρονικού τιμολογίου απαιτεί μια σειρά βημάτων, τα οποία παραθέτουμε:

 

Βήματα

Προχωρήστε σε καταχώριση παραστατικού για το οποίο ισχύουν :

 • ο τύπος παραστατικού έχει ενημερωθεί με :
  • Κωδικό Ηλ. βιβλίων (σύμφωνα με την κωδικοποίηση της ΑΑΔΕ)
  • Κανάλι Υποβολής myData τον “Πάροχο Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης”
  • Εκτυπωτή που έχει παραμετροποιηθεί για χρήση παρόχου στον SFP (ορισμένος στο πεδίο “κανάλι εξόδου εκτυπωτή” του τύπου)
 • το παραστατικό εκδίδεται σε ημερομηνία ίση ή μεταγενέστερη της ημερομηνίας ενεργοποίησης του παρόχου

Επισήμανση : Η εκτύπωση παραστατικού με πάροχο εκτελείται την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού. Εξαίρεση αποτελεί η εκτύπωση που γίνεται δευτερογενώς, μετά την αποτυχία επικοινωνίας με πάροχο όπου επιτρέπεται η έκδοση και εκτύπωση τιμολογίου χωρίς σήμανση παρόχου (και χωρίς να έχει επιτύχει αποστολή στην ΑΑΔΕ) - περίπτωση ετεροχρονισμένης διαβίβασης

Εκκινήστε τη διαδικασία εκτύπωσης

Κάθε εκδιδόμενο παραστατικό

 • Σημαίνεται με :
 • Συμβολοσειρά Αυθεντικοποίησης
 • Αναγνωριστικό
 • Μ.ΑΡ.Κ
 • QR Code
 • Στοιχεία Παρόχου
 • Διαβιβάζεται στην ΑΑΔΕ με τους κωδικούς του Παρόχου
 • Φυλάσσεται στον Πάροχο για λογαριασμό της υπόχρεης οντότητας με ασφαλή τρόπο

 

Καταχώριση Παραστατικού Πώλησης

 • Προχωρήστε σε καταχώριση συναλλαγής (με κατάλληλα παραμετροποιημένο τύπο)
 • Με την επιλογή του τύπου το πεδίο Υποβολή του παραστατικού ενημερώνεται με:
  • τον Πάροχο Ηλεκτρονικής τιμολόγησης
 • Καταχωρίστε τα είδη στην περιοχή των γραμμών του παραστατικού
 • Πατήστε αποθήκευση
 • Προχωρήστε στην εκτύπωση του παραστατικού για την υποβολή των δεδομένων της σύνοψης στον πάροχο

 

Μόλις ενεργοποιηθεί εκτύπωση

 • Ανοίγει το κανάλι επικοινωνίας με τον πάροχο
 • Διαβιβάζεται το παραστατικό στον πάροχο από το Eurofasma/Manager Next (με τη συνδρομή του sfp)

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μετά την εκτύπωση του παραστατικού και την αποστολή του στον πάροχο το παραστατικό δεν είναι δεκτικό επέμβασης – ΔΕΝ διαγράφεται ή ακυρώνεται. Στην περίπτωση που επιχειρηθεί κάτι τέτοιο, η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα λάθους.

 • Ο πάροχος διαβιβάζει το παραστατικό αυτόματα με την έκδοσή του στην πλατφόρμα mydata της ΑΑΔΕ και παίρνει σήμανση για αυτό
 • O πάροχος επιστρέφει τα στοιχεία της σήμανσης (MARK) στο Eurofasma/Manager Next
 • Παράγεται το pdf του παραστατικού, στο οποίο συμμετέχουν όλα τα στοιχεία της σήμανσης, στο Eurofasma/Manager Next
 • Το παραγόμενο pdf αποστέλλεται στον πάροχο μαζί με τα στοιχεία Mark & UID

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ

Μπορείτε να δείτε τα στοιχεία υποβολής από την ΑΑΔΕ (MΑΡΚ) μετά τη διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα myData από :

 • τη λίστα "Διαχείρισης παραστατικών πωλήσεων"

ή

 • μέσα από το παραστατικό πωλήσεων

Ετεροχρονισμένη υποβολή

Αν η επικοινωνία με SFP ή πάροχο και υπόχρεης οντότητας δεν επιτευχθεί (εξαιτίας π.χ. της αδυναμίας SFP, ανενεργής σύνδεσης στο διαδίκτυο, διακοπής ρεύματος, myData εκτός λειτουργίας) η εφαρμογή έχει τη δυνατότητα :

 • είτε να προχωρήσει την έκδοση λαμβάνοντας έγκριση παρόχου, αν υπάρχει επικοινωνία με τον πάροχο
 • είτε να προχωρήσει την έκδοση χωρίς να λάβει έγκριση παρόχου. Το παραστατικό εκτυπώνεται αλλά δεν σημαίνεται από τον πάροχο

Ετεροχρονισμένη διαβίβαση στον πάροχο

Μόλις αποκατασταθεί η επικοινωνία, η αποστολή του παραστατικού (μετά την αποτυχία επικοινωνίας με πάροχο) γίνεται μέσω της επιλογής :

cid:image003.png@01D7DAD7.6F06CF20

Το (offline) εκτυπωμένο παραστατικό υποβάλλεται σωστά (παίρνει σήμανση και ταυτοποίηση), αλλά ετεροχρονισμένα στον πάροχο.

Αν το παραστατικό έχει ήδη εκτυπωθεί εμφανίζεται το pdf του τιμολογίου

 

Προβολή του pdf του τιμολογίου

Ενεργοποιώντας την επιλογή Πληροφορίες αποστολής σε Πάροχο μεταβαίνετε στο περιβάλλον του παρόχου όπου εμφανίζεται το pdf του τιμολογίου.

Επισήμανση :  Επιπλέον, σε περίπτωση που το ΜΑΡΚ έχει αποθηκευτεί στον Πάροχο αλλά δεν έχει παραληφθεί από την εφαρμογή κατά την εκτύπωση του παραστατικού, με την ενέργεια αυτή ενημερώνεται η εφαρμογή με το ΜΑΡΚ και το αποθηκεύει.

Με το σκανάρισμα του QRcode (το οποίο φέρει το ψηφιακό τιμολόγιο με το url παρόχου), μπορείτε να μεταβείτε απευθείας στην πλατφόρμα της Epsilon με σκοπό να δείτε τα ηλεκτρονικά παραστατικά.

Περιήγηση στο περιβάλλον του παρόχου

Δείτε εδώ σε ποιες πληροφορίες/ενέργειες/ειδικούς συνδέσμους (links) έχετε πρόσβαση κατά την περιήγηση στην πλατφόρμα της Epsilon .