myGalaxy Условия за ползване

Условия за ползване

Сайтът www.myGalaxy.gr (наричан по-долу "уебсайт") е  разработен от SINGULARLOGIC ANONIMI ETAIRIA PLIROFORIAKON SISTIMATON и EFARMOGON PLIROFORIKIS (наричан по-долу "SingularLogic"). Уеб сайтът предоставя информация, услуги и продукти на посетителите и потребителите на уебсайта.

Този уебсайт ще бъде използван само от потребители и посетители, които имат пълна юридическа правоспособност.

Посетителят / потребителят на този уебсайт трябва да се запознае внимателно с настоящите Условия за ползване, преди да използва съдържанието на този уебсайт, както и индивидуалния си SST. Ако потребителя не е съгласен с условията на ползване, той / тя трябва да се въздържи от използването или посещението на уебсайта. В противен случай се предполага, че той приема и се съгласява с условията, посочени по-долу, които се отнасят до цялото съдържание на уебсайта. Потребителят / посетителят  не може да променя или нарушава условия за ползване. Използването на всяка услуга, предоставена от уебсайта, се регулира от конкретни условия за ползване, тези условия се прилагат във връзка с настоящите условия за ползване. В случай на конфликт, винаги се взимат под внимание условия за ползване на всяка услуга.

По всяко време SingularLogic може временно да прекрати функционирането на този уебсайт и да измени неговите условия за ползване. Посетителите / потребителите са задължени да проверяват за всички изменения, направени и условия за ползване. Продължаването на използването на уебсайта след такива изменения означава, че посетителите / потребителите приемат новите условия за ползване. В противен случай те трябва да се въздържат от използването / посещение  уебсайта.

 

ДЕФИНИЦИИ

Освен ако не е определено по друг начин в настоящите условия или в SST на отделна услуга MyGalaxy, следните думи или изрази ще имат следното значение:

"Данни" се считат за всички текстови, одиторски или графични файлове, които потребителят изпраща или записва в една или повече приложения в myGalaxy при използване на услугите myGalaxy; Също така, данните, които се редактират чрез функциите myGalaxy.

"Регистриран потребител" е лицето, завършило процеса на регистрация в myGalaxy.

"Потвърден потребител" е лицето, чиято самоличност и данни са били потвърдени.

"MyGalaxy услуга" правата за достъп за използване на една или повече MyGalaxy приложения или една или повече MyGalaxy библиотеки.

"MyGalaxy" е приложение за web, cloud & mobile myGalaxy и myGalaxy Libraries.

"MyGalaxy Application" е софтуерно приложение, функциониращо в MyGalaxy среда или самостоятелно, или във връзка с други системи и услуги  или приложения на SingularLogic и други компании.

"MyGalaxy Content" показва съдържанието на сайта www.myGalaxy.gr и включва myGalaxy Applications и myGalaxy Libraries.

"MyGalaxy Libraries" означава съдържанието, което се показва и достъпно от myGalaxy, с изключение на myGalaxy Applications. То може да съдържа писмени текстове, политики, проспект и одиторски и графични файлове.

"SingularLogic" е анонимна компания под името "SingularLogic SA за информационни системи и софтуерни приложения", чийто главен офис е в Атина, Kifisia, ул. Ahaias 3 & Trizinias, P.C. 145 64, с ТИН 997985169 и според н. 2251/1994. Той се записва в специалния регистър на доставчиците с номер Z-21825 / 2-12-2010.

"SST (Специфични условия за услуга)" означава конкретните условия за използване на групи и услуги в myGalaxy и / или myGalaxy.

 

Абонамент

Създаване на профил в myGalaxy
За сърфиране в MyGalaxy не се изисква регистрация. Въпреки това, за да получите достъп и да използвате определени услуги на myGalaxy, потребителят трябва да се регистрира в myGalaxy чрез имейл и парола. След като приключи процеса на регистрация, в който се приемат настоящите условия, посетителят / потребителят става регистриран потребител.
Регистрираният потребител има задължението сам да избира паролата, която използва, за да осъществява достъп до услугите myGalaxy.
Потребителят, освен регистрацията на myGalaxy, също трябва да създаде MyGalaxy Account. За да създадете сметка myGalaxy, потребителят трябва да дефинира всички данни, свързани с издаването на фактура, за съответните такси.
Регистрираният потребител, който създава MyGalaxy Account, гарантира, че предоставената информация в акаунта е вярна. Освен това регистрираният потребител, при съсздаването на  MyGalaxy Account, гарантира, че се ангажира да представлява и лицето, за което създава сметката.
Регистрираният потребител носи пълната отговорност за използването на акаунта, отговаря за всяко действие, извършено под неговата парола и потребителско име. SingularLogic не носи отговорност за щети, настъпили при неразрешено използване на акаунт. Регистрираният потребител е длъжен да информира SingularLogic в случай на инцидент с неоторизирана употреба на акаунт, използване на парола или друго нарушение на сигурността.
Информационни послания
Регистрираният потребител дава своето съгласие на SingularLogic да му изпраща информационни имейли относно съдържанието на нови програми и версии на SingularLogic, рекламни материали за продукти, услуги и програми на SingularLogic и неините филиали. Регистрираният потребител трябва редовно да проверява своя имейл адрес за съобщенията на SingularLogic относно достъпа и използването на услугите myGalaxy.
 
Изтриване на профила
Регистрираният потребител има задължението да изтрие профила си, следвайки процеса, описан в съответния модул myGalaxy. SingularLogic не носи отговорност за щети, които могат да възникнат за регистрирания потребител, Ако изтрие собствената си сметка. Трябва да се отбележи, че в случай на изтриване на профила от регистрирания потребител, SingularLogic изтрива данните, съхранявани в myGalaxy Services, които регистрираният потребител има право да използва чрез myGalaxy. Регистрираният потребител трябва да информира SingularLogic в случай, че има неразрешено заличаване на неговата сметка.
 

myGalaxy Услуги

Освен ако не е посочено друго в SST на myGalaxy Service, всяка услуга myGalaxy се предоставя "КАКТО Е" и "КАКТО СЕ ИЗПОЛЗВА" без никаква гаранция за годност за каквато и да е цел, непрекъсната наличност, сигурност на данните и липса на грешки. Освен ако не е посочено друго в SST на myGalaxy Service, SingularLogic не гарантира, че myGalaxy Service ще отговаря на потребителските изисквания. До максималната степен, разрешена от приложимото право, SingularLogic се отказва от всяка отговорност, която може да е свързана с гаранции, условия или отговор MyGalaxy Service на специфични свойства или спесификации.

SingularLogic може да актуализира myGalaxy Services, за да добави нова функция или да надстрои съществуващите. При актуализирането на услугата myGalaxy може да има кратки или по-дълги забавяния на myGalaxy, по време на които потребителят може да не може да получи достъп до запазените данни, макар че е вероятно неволно да ги изтриете частично или изцяло. SingularLogic ще се опита да минимизира периодите на затваряне на услугите myGalaxy и да избегне изтриването на данните, но не гарантира. SingularLogic не носи отговорност за каквито и да е повреди, които потребителят претърпява от използването на услугите или от невъзможност да ги използва, от закъснения или изключване.

 

Условия - Ограничения - Инфраструктура

В зависимост от услугата на myGalaxy, придобиването й и използването й може да изисква инсталиране на други програми на SingularLogic  и поддържане на новите версии на тези програма и специалните изисквания към SST на съответната услуга myGalaxy.

 

Използването на myGalaxy от потребителя изисква браузър, съвместим с myGalaxy. Браузърите, които са съвместими с myGalaxy.

Освен това, в зависимост от услугата на myGalaxy, нейното използване може да бъде обект на времеви и количествени ограничения (например максимален месечен номер на транзакции или  крайна дата и т.н.) и може да изисква да имате специфична инфраструктура съгласно SST ,

 

Освен това, според MyGalaxy Service, той може да бъде използван само от сертифицирани потребители, в който случай регистрираният потребител трябва да мине през процеса на оторизация на данни, като предостави на SingularLogic всички съответни сертификати.

 

Нива на достъп - Helpdesk на myGalaxy Services

Според вида услуга на myGalaxy, договорените нива на достъп на myGalaxy Service се предоставят съгласно SST или всякаква наличност, която трябва да бъде предоставена, ако няма справка за SST.

Освен това, според услугата myGalaxy може да има помощни услуги съгласно SST и / или да нямат услуги за helpdesk, предоставени според myGalaxy.

продължителност

Продължителността на предоставения лиценз на услугата myGalaxy може да бъде дефинирана или неопределена, може да зависи и / или да е свързана с продължителността на лиценза на друга програма SingularLogic и / или издадената версия. Във всеки случай, продължителността на ползвания лиценз за потребител на myGalaxy Service се определя по време на процеса на придобиване и според SST.

 

Метод на дистрибуцията на myGalaxy Услуги - Такси – Плащане

Услугите на myGalaxy могат да бъдат безплатни или платени - съгласно бизнес политиката на SingularLogic и SST за всяка услуга на myGalaxy.

Безплатните услуги могат да се отнасят до всички или определени функционалности на услугите myGalaxy който могат да се предоставят при ограничени условия на достъп. Услугите могат да зависят от редица фактори,  броят  клиенти / транзакциите, общия обем на съхраняваните данни в услугата myGalaxy, продължителността на потребителския лиценз на myGalaxy, броя на потребителите и т.н.

Ограничителните условия, които могат да бъдат активни в услугата myGalaxy, ще бъдат описани ясно в SST на myGalaxy.

Освен това услугите myGalaxy Services, който се предоставя ,може да включват различни функционалности и да бъдат обект на ограничителни условия и нива на предоставената функционалност, свързани с определени  фактори и ограничения който може да бъдат придружени от различни такси.  Методиката за изчисление на тези услуги ще бъдат определени в SST за всяка услуга на myGalaxy.

Таксуването и заплащането на услугите myGalaxy може да се извърши предварително с еднократна сума или частично за определен период от време за предоставената услуга myGalaxy или за изпълнение по усмотрение на SingularLogic. Може да бъдат зададени конкретни срокове за използване и зареждане ( Напр. Месечен, тримесечен,  годишен и т.н.) и само съгласно SST и договорените срокове по време на процеса на придобиване.

Таксуването се извършва с  издване на електрона фактура Регистрираният потребител е длъжен да заплати всяка такса в рамките на определения в SST срок или по време на придобиването, освен ако не е посочено друго в процеса на придобиване. Крайният срок за плащане на такса се изчислява въз основа на предварително зададена датата

Регистрираният потребител приема, че плащане извън крайния срок може да доведе до прекратяване на потребителските права на услугите myGalaxy. SingularLogic не е длъжен да предупреждава регистрирания потребител за прекратяване на услугите myGalaxy поради неплащане на свързаните с него такси.

Що се отнася до начините на плащане, може да се извърши пълно плащане на услугите myGalaxy:

• Плащане -(Directdebit)  с разрешение на регистрирания потребител , отговарящ за плащанията чрез предоставяне на  (банкова сметка, кредитна карта и т.н.)

• С депозит към банкова сметка, където регистрираният потребител е длъжен да посочи  причина за плащане.

• Използване на платежен код, издаден от SingularLogic, който може да бъде използван от платежни институции за директно плащане

• Използване на кредитна, дебитна или предплатена карта или друг начин на плащане.

Изборът на начин на плащане се извършва по време на процеса на придобиване на достъп или е определен в SST.

За всички услуги на myGalaxy, които се таксуват, свързаните с тях условия за таксуване ще бъдат определени в SST. Приемането на настоящите условия от регистрирания потребител и съответния SST на услугата myGalaxy автоматично означава, че регистрираният потребител приема таксите от името на собственика на myGalaxy Account.

ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ПРОМИШЛЕНА СОБСТВЕНОСТ

Цялото съдържание на уебсайта (включително, но не само: текстове, графики, информация, данни, рисунки, илюстрации, търговски марки, отличителни знаци, имена, логотипи, имена на продукти и услуги, имена на фирми и др.) са собственост на SingularLogic или на техните доставчици-партньори, се урежда от всички приложими национални, европейски и международни разпоредби в областта на интелектуалната собственост и е на разположение на своите потребители единствено за нетърговска лична употреба.
 
Потребителят / посетителят не може да копира, дублира, прехвърля, съхранява, променя, възпроизвежда, предава, разпространява, отдават под наем, публикува, изпълнява, изтегля, превежда, модифицира по някакъв начин, разкрива, разпространява или използва съдържанието на уебсайта или по какъвто и да е друг начин за търговски или други цели, частично или колективно, без предварителното писмено съгласие на SingularLogic. SingularLogic си запазва всяко правно и / или договорно право, което може да има срещу трети страни, различни от изрично упоменатите в този раздел.
 
Всякакви и всички други търговски марки, отличителни знаци, имена на продукти, имена на фирми, графики и лога на този уебсайт са регистрирани търговски марки и права на интелектуална собственост на трети страни; Те принадлежат на законните им собственици, но са собствена отговорност и показването им на уебсайта не е и не трябва да се счита за прехвърляне или лицензиране или предоставяне на право на ползване от тях.
 

ХИПЕРЛИНКОВЕ НА УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

N никакво събитие не е SingularLogic отговорно спрямо посетителя / потребителя за съдържанието / услугите, предоставяни от уебсайтове на трети страни, техните хиперлинкове или реклами, които са публикувани на уебсайта, нито гарантира тяхната наличност, или носи отговорност за Каквито и да е щети, които могат да възникнат в резултат на тяхното използване, тъй като посетителят / потребителят има достъп до такива уеб сайтове на трета страна на свой собствен рискВъпросите, които могат да възникнат при влизането / посещаването на уебсайтове на трети страни, до които този уебсайт се прехвърля, са предмет на изключителната отговорност на съответните уеб сайтове, а посетителят / потребителят трябва да се обърне към тях.

ОТГОВОРНОСТИ / ПОСЕЩЕНИЯ / ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Ако посетителят / потребителят желае да се абонира за услугата или услугите на този уебсайт, той се съгласява да:

•предоставят вярна, точна, валидна и пълна информация относно заявените подробности за приложенията за създаване на профил, който ще даде възможност за достъп до съдържанието / услугите на този уебсайт.

• поддържане на верни данни за регистрация /точни, актуални и пълни/

Посетителят / ползвателят на уебсайта е отговорен за избора и неразкриването на своите тайни кодове, потребителско име и парола, които използва за достъп до страниците на уебсайта. Потребителят ще бъде единствено отговорен за всяка кражба, загуба или разкриване по друг начин на потребителското име и паролата, които той  използва за достъп до своят профил. Посетителят / потребителят се съгласява да уведоми незабавно SingularLogic за неоторизирано използване на неговият профил и за всяко действително и / или потенциално нарушение на сигурността. Посетителят / потребителят е единствено отговорен за достъп до неговият профил и за безопасно излизане след всяка сесия.

SingularLogic полага всички усилия, за да гарантира, че уебсайтът работи гладко, но в никакъв случай не гарантира, че работата на този уебсайт ще бъде непрекъсната и / или безпроблемна. Ето защо, SingularLogic не носи отговорност за щети, които могат да възникнат за посетителите / потребителите на този уебсайт, които са свързани с работата на уебсайта.

Посетителят / потребителят приема, че SingularLogic може временно или окончателно да модифицира и / или да преустанови цялият или част от уебсайта, при условие че достъпността и функционирането на уебсайта могат да бъдат засегнати от комуникационните мрежи, големият брой посетители / потребители, които се опитват да получат достъп до Уебсайта едновременно или по други причини извън разумния контрол на SingularLogic или причини, причинени от случайни събития

Ето защо, SingularLogic не носи отговорност за щети (независимо от това дали са случайни, последващи, договорни или други, включително небрежност), произтичащи от използването на този уебсайт или невъзможността на потребителите да получат достъп до него. При прекъсване на услугите или загуба на съдържание. SingularLogic подчертава на посетителя / потребителя, че той / тя трябва да прави ежедневни резервни копия на данни, които влизат в уебсайта и в предоставяните или обслужвани услуги чрез уебсайта.

Посетителят / ползвателят деклалира: въздържание от незаконни, противоположни на търговската етика и злоумишлени употреби на съдържанието и услугите на уебсайта; въздържание от действия, който биха могли да причинят повреда или неизправност на Сайта или на трети страни; въздържание от влияние или да излагане на риск предоставяните услуги.

 

Като пример, а не като ограничение, посетителите / потребителите се съгласяват, че когато използват уебсайта, те няма да:

• Предизвикват вреда на трети лица, независимо дали са възрастни или непълнолетни.

• Предават или получават достъп до съдържание, което нарушава правото на трета страна или нарушава закона или бизнес етиката.

• Получават достъп, разпространяват, редактират, променят и нарушават условията за съхраняване на лични данни на други потребители / посетители или трети страни.

• Застрашават безопасността на уебсайта.

Потребителят / посетителят е единствено отговорен за използването на този уебсайт и за всяка вреда, нанесена от потребителя / посетителя или трета страна, произтичаща от или свързана с гореспоменатата употреба. Потребителят / посетителят ще обезщети, ще защити и ще освободи SingularLogic от каквито и да е искове, които могат да възникнат от трета страна в резултат на използването на този уебсайт.

В случай на незаконна или забранена употреба, като такава се определя от настоящите Условия за ползване, посетителят / потребителят ще обезщети SingularLogic за всякакви случайни и / или последващи вреди, понесени в резултат на горепосочените действия.

Посетителят / ползвателят носи пълна отговорност за всички комуникации с трети доставчици на услуги, които рекламират на уебсайта, както и за всички търговски сделки, които могат да настъпят от тях.

ИЗКЛЮЧВАНЕ / ОТКАЗ НА ГАРАНЦИИ

SingularLogic предоставя услугите MyGalaxy и съответните услуги за поддръжка (ако съществуват) "As Is" и "As Available" с "“AnyErrorsandMistakes". Всички потенциални неблагоприятни ефекти, свързани с качеството, производителността и наличието на данни от услугите myGalaxy, натоварват потребителя. Освен ако не е конкретно дефинирано в SST, SingularLogic не дава изявление или гаранция за услугите на myGalaxy и свързаните с тях услуги за поддръжка (ако съществуват).SingularLogic включва всички изявления или гаранции, изрично, подразбиращи се или законоустановени, включително: изявления или гаранции за продаваемост, пригодност за конкретна цел, отговор на конкретни свойства или спецификации, качество на структурата, точност, декларации за достъп или използване на услугите myGalaxy ще бъде непрекъснат, без грешки, също така използването на услугите myGalaxy ще бъде надеждно и точно, включващо съхранение, четене, актуализиране или изтриване на данните.

 

 

БИСКВИТКИ

Този уебсайт може да използва "бисквитки" с цел идентифициране на посетителя / потребителя. "Бисквитките" са малки текстови файлове, запазени на твърдия диск на посетителя / потребителя. Те не се използват за съхраняване или събиране на документи или файлове от техния компютър; Тяхната единствена цел е да улеснят достъпа на посетителите / потребителите до определени уеб страници или уеб услуги. Посетителят / потребителят на уебсайта може да конфигурира своя браузър по такъв начин, че да го предупреди за използването на "бисквитки" на определени страници на уебсайта или да му даде възможност да приеме използването на "бисквитки" във всеки случай. Ако посетителят / потребителят на уебсайта не желае да приема "бисквитки", които информират SingularLogic за неговата самоличност, той не може да има по-нататъшен достъп до тези услуги.
Можете да прочетете повече за правилата на SingularLogic относно "бисквитките", като кликнете върху <a href="www.myGalaxy.gr/cookies" target="_blank"> тук </a>
 

СИГУРНОСТ

SingularLogic използва актуални и технически усъвършенствани методи, за да осигури максимална сигурност на данните, които посетителите / потребителите на сайта регистрират. Тези процеси защитават данните на посетителите / потребителите от всеки неоторизиран достъп или разкриване, загуба или злоупотреба, както и промяна или унищожаване. Услугите ми myGalaxy използват технологията SSL (SecureSocketLayer), с криптиране на 1024/2048 битове.Технологията SSL се основава на ключов код за шифроване на данни, преди да бъдат изпратени през връзката (SSL). Процесът на скрининг между данните и сървъра се извършва с помощта на уникалния код на клавишите, осигуряващ напълно комуникацията. Посетителят / Потребителят на myGalaxy може да потвърди, че е на страница с активно криптиране, ако "http" на адреса на сайта показва "https" и в същото време в долната част на страницата се показва иконата на катинар.

ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА

SingularLogic си запазва правото да променя настоящите условия и SST на отделните услуги myGalaxy по всяко време. Такива промени, модификации, допълнения или заличавания на условията за използване на myGalaxy, в случай, че не е посочено друго, ще влязат в сила веднага, т.е. публикуване публикуване на сайта www.myGalaxy.gr. SingularLogic, без да е задължена, може да изпрати информационен имейл относно настъпила или предстоящи промени на настоящите условия и / или на SST или да уведоми потребителя по друг начин. В случай, че потребителят не е съгласен с променените условия на ползване или промененият SST е длъжен да не използва myGalaxy и / или специфичната услуга myGalaxy.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Управлението и защитата на личните данни на посетителя / ползвателя, включително регистрирания / сертифицирания потребител на myGalaxy, се урежда от условията на настоящия документ и свързаните с него правила на гръцкото и европейското законодателство относно защитата на физическите лица срещу обработката на лични данни , както и решенията на органите за защита на данните.

 

Във всеки случай, SingularLogic си запазва правото да променя условията за поверителност без предизвестие в съответствие с приложимото законодателство. Всички потребители на myGalaxy трябва да проверяват редовно тези условия за всички промени, тъй като използването на сайта означава, че те приемат всички възможни модификации.

SingularLogicизползва личната информация на потребителите на уебсайта www.myGalaxy.gr, която е доброволно предоставена, и предприема всички необходими мерки за запазване на поверителността на данните, информация се предоставя на трети лица само ако е разрешена или изискана от нобходимите органи.

 

Събраните лични данни зависят от заявената услуга myGalaxy и могат да бъдат пълното име, бащино име, Булстат, данъчен адрес, телефонен номер, електронна поща. Понякога и в зависимост от заявената услуга myGalaxy, само някои от данните могат да бъдат дефинирани.

SingularLogic има право да обработва/използва  част или всички данни от предоставената лична информация от потребителите с цел предоставяне на услугите MyGalaxy, информационни и статистически цели и подобряване на услугите. Посетителите / потребителите на сайта посочват по време на процеса на регистрация, че тези данни са валидни, точни и верни и дават своето съгласие на SingularLogic да ги използва и да позволи на всеки филиал да ги използва за горепосочените цели. Посетителите / Потребителите и / или Регистрираните / Сертифицираните потребители са единствено отговорни за всяка регистрация на лични данни на трети страни на сайта без съответното разрешение / съгласие и за извършване на невярна или неточна информация.

 

SingularLogic си запазва правото да търси обезщетение от Потребителя, в случай че претърпи загуба от нарушението на настоящите условия, откаже да предостави потребителско име (парола) или да отмени определена парола или да прекрати предоставянето на услугите на myGalaxy.

 

Във всеки случай Потребителят на уеб сайта www.myGalaxy.gr има право на достъп и възражение (включително корекция) на всички регистрирани лични данни, които го засягат и се обработват. За тази цел всяко искане трябва да бъде адресирано писмено до Singularlogic.

ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - ЮРИСДИКЦИЯ - ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Тези условия се уреждат от действащите в момента гръцки закони и се тълкуват в съответствие с доктрината за добросъвестност и бизнес етика и при условие, че упражняваното право служи за нормалната си икономическа и социална цел. Ако дадено условие е определено за, незаконно или неприложимо, валидността, законосъобразността и приложимостта на останалата част от тези Условия за ползване ще останат в пълна сила. Невъзможността на SingularLogic да упражнява което и да е от правата си съгласно настоящите Условия за ползване ще представлява или ще се счита за отказ от тези права.

Всеки спор, произтичащ от или във връзка с изпълнението на тези Условия за ползване, ще бъде представен под изключителната юрисдикция на компетентните гръцки съдилища.