Добре дошли в света на myGalaxy!

myGalaxy


Светът започва с вас

MyGalaxy е система от приложения, услуги и съдържание, които работят самостоятелно или взаимосвързани с вашето приложение.

Защитени данни

В MyGalaxy приемаме много сериозно неприкосновеността и сигурността на вашата информация. Ние съхраняваме всичките данни на защитени сървъри, за които непрекъснато поддържаме резервни копия в съответствие с нашите високи стандарти за безопасност.

Непрекъснат растеж

myGalaxy Се развива непрекъснато вследствие на последните промени в действащото законодателство, което гарантира гладкото функциониране на вашят бизнес.

взаимна свързаност

myGalaxy Нашите услуги комуникират помежду си,като по този начин създават единен интерфейс, който покрива всички нужди на вашата компания.