Αυτοματοποιημένη δημιουργία campaigns που σχετίζονται με την κράτηση - Galaxy CRM

Σε περίπτωση που είστε κάτοχοι του “Hospitality” σας παρέχεται δωρεάν το “CRM Flavor” με σκοπό να δημιουργήσετε μέχρι και τρεις διαφορετικές καμπάνιας επικοινωνίας που αφορούν στα εξής :

  • Email καλωσορίσματος (confirmation email)
  • Επιβεβαίωση κράτησης (pre arrival info)
  • Ευχαριστήριο αποχώρησης (thank you letter)

Βήματα

Από τις παραμέτρους Ξενοδοχείου (Οργάνωση Hospitality -> Περιβάλλον εφαρμογής) καλέστε “Ενέργειες” και από εκεί την επιλογή “Αυτόματη Δημιουργία πρότυπης καμπάνιας CRM” (Create default CRM Campaigns) για την αυτόματη δημιουργία καμπάνιας επικοινωνίας που αφορά σε συγκεκριμένο ξενοδοχείο .

Εμφανίζεται σχετικό μήνυμα για την επιτυχή έκβαση της διαδικασίας δημιουργίας καμπάνιας.

Στη λίστα καμπανιών βλέπετε τη νέα καμπάνια με περιεχόμενο π.χ. επιβεβαίωση κράτησης (pre-arrival info)

  • Πατήστε πάνω στην καμπάνια που δημιουργήσατε για να πραγματοποιήσετε είσοδο σε αυτήν
  • Δείτε μέσα από την καμπάνια τη δυναμική συλλογή επαφών, που αυτόματα δημιουργήθηκε, με τις επαφές από τις κρατήσεις που πρόκειται να αφιχθούν