Λογιστικές Υπηρεσίες myGalaxy

Τι είναι

Λογιστικές υπηρεσίες είναι ένα σύνολο από υπηρεσίες μέσω cloud, που απευθύνονται στα Λογιστικά γραφεία και στις επιχειρήσεις και στόχο έχουν να καλύψουν απαιτήσεις για νέα λειτουργικότητα που προκύπτει από το δυναμικά μεταβαλλόμενο φορολογικό και μισθοδοτικό περιβάλλον.

 • Οικονομικές Καταστάσεις : Η υπηρεσία αναλαμβάνει να διαχειριστεί τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που η επιχείρηση υποχρεούται να συντάσσει βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων.

 • Υπηρεσίες Μισθοδοσίας : Η χρήση των υπηρεσιών πέρα από πρωτογενές όφελος χρήσης υπηρεσιών που κάποιες από αυτές δεν διατίθενται από τις παραδοσιακές εφαρμογές, σας δίνει το πρόσθετο πλεονέκτημα της αμεσότερης ανταπόκρισης στις απαιτούμενες προσαρμογές αλλά και της μείωσης της πολυπλοκότητας, καθώς μειώνεται σημαντικά η ανάγκη εγκατάστασης νέων εκδόσεων για την παραδοσιακή εφαρμογή μισθοδοσίας.
  Οι υπηρεσίες που προσφέρονται, αφορούν τις ενημερώσεις τρίτων φορέων με αρχεία συγκεκριμένης μορφής.
  Συγκεκριμένα διατίθενται :
  • Δημιουργία αρχείυ και ηλεκτρονική υποβολή Ε4 - Πινάκων Προσωπικού
  • Δημιουργία αρχείου E11 – Γνωστοποίηση ετήσιων αδειών
  • Ηλεκτρονική υποβολή προσωρινής δήλωσης φόρου και τελών χαρτοσήμου από μισθωτές υπηρεσίες
  • Δημιουργία αρχείου JL10 – Αρχείου ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών
  • Δημιουργία αρχείων πληρωμής τραπεζών μορφής ISO 20022 xml όπως απαιτείται από το σύστημα πληρωμών SEPA

 

 

Πως τις αποκτώ

 

Πως τις λειτουργώ