Υπηρεσίες Μισθοδοσίας : Απόκτηση

Πως την αποκτώ

Η χρήση των υπηρεσιών μισθοδοσίας σας παρέχεται χωρίς επιπλέον χρέωση με τη μόνη προϋπόθεση ότι έχετε ενεργό συμβόλαιο για μία παραδοσιακή εφαρμογή μισθοδοσίας.

Για πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία “Υπηρεσίες Μισθοδοσίας” του myGalaxy, απαιτούνται μια σειρά βημάτων τα οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να εκτελέσετε :

  • Δημιουργία λογαριασμού χρήστη στο myGalaxy : O λογαριασμός χρήστη είναι απαραίτητος προκειμένου ο χρήστης να έχει εξατομικευμένη εμπειρία στο myGalaxy
  • Δημιουργία εταιρίας στο myGalaxy : H διαδικασία δημιουργίας εταιρίας εκτελείται μέσα από την εφαρμογή μισθοδοσίας
  • Υποβολή δεδομένων στο myGalaxy : Για την αποστολή δεδομένων μισθοδοσίας στο myGalaxy και τη χρήση των Υπηρεσιών μισθοδοσίας δείτε τη σχετική ενότητα