Απόκτηση Υπηρεσίας : Οικονομικές Καταστάσεις

Πως την αποκτώ

Για πρόσβαση στις Οικονομικές Καταστάσεις myGalaxy, απαιτούνται μια σειρά βημάτων τα οποία θα πρέπει οπωσδήποτε να εκτελέσετε.

Παραθέτουμε στη συνέχεια τη ροή διεργασιών για τη χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας .

  1. Δημιουργία λογαριασμού στο myGalaxy

  2. Εργασία Αρχικοποίησης

  3. Είσοδο στην υπηρεσία myGalaxy