Support

 • Επιλύθηκαν θέματα σχετικά με :
  • την ΑΠΔ
  • τον ΟΣΥΚ 
 • Λοιπή Μονάδα “Επιπλέον Ποσό Δώρου Χριστουγέννων Αναστολής”

 

 
 • Επιλύθηκαν θέματα σχετικά με :
  • την ΑΠΔ
  • τον ΟΣΥΚ 
 • Λοιπή Μονάδα “Επιπλέον Ποσό Δώρου Χριστουγέννων Αναστολής”

 

 
Ο νέος Ο.Σ.Υ.Κ. ενημερώθηκε : με τους ΚΑΔ, ΚΑΕ και ΚΠΚ  για το ΕΔΟΕΑΠ

 

Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης του Δώρου Χριστουγέννων 2020 (Δ.Χ. 2020) για εργαζόμενους:

 • των οποίων ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας
 • ενταχθέντες στον Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ - ΕΡΓΑΣΙΑ

Η έκδοση 3.94.00, περιλαμβάνει :

Βελτιώσεις (Δείτε περισσότερα)

 • Νέος Ο.ΣΥ.Κ.

 • Δώρο Χριστουγέννων Αναστολής

Η έκδοση 3.94.00, περιλαμβάνει :

Βελτιώσεις (Δείτε περισσότερα)

 • Νέος Ο.ΣΥ.Κ.

 • Δώρο Χριστουγέννων Αναστολής

Κατηγορίες ερωτήσεων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.4756/2020 προβλέπεται η μείωση, από 1η. 1.2021, κατά τρεις (3) ποσοστιαίες μονάδες, από το ύψος που είχε διαμορφωθεί την 1η.6.2020, των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών εργαζομένων σε φορείς εκτός δημόσιων υπηρεσιών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, OTA Α’ και Β’ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης.

Στην εγκύκλιο ΕΦΚΑ Αρ. 8 28/01/2021, με θέμα: «Επικουρική ασφάλιση των απασχολούμενων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.) μισθωτών Μηχανικών. Απεικόνιση στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.)», κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4756/2020 σχετικά με την εξομοίωση εισφορών Επικουρικής ασφάλισης εμμίσθων δικηγόρων και μισθωτών Μηχανικών, και δόθηκαν νέες οδηγίες, ως προς την απεικόνιση της ασφάλισης των μισθωτών μηχανικών στην Α.Π.Δ.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, με τις οποίες αντικαταστάθηκε, εκ νέου, το άρθρο 97 του ν. 4387/2016 (Φ.Ε.Κ. 85 Α΄) ως προς τις παραγράφους 3 και 4, προβλέπεται ότι : Από 01.01.2020, για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, οι αυτοτελώς απασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και όλοι οι πριν και μετά την 1η.1.1993 ασφαλισμένοι, έμμισθοι δικηγόροι και μισθωτοί Μηχανικοί των οικείων τομέων του κλάδου Επικουρικής ασφάλισης του τ. Ε.Τ.Α.Α., κατατάσσονται σε τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες.

Με τις νέες διατάξεις εξομοιώνονται οι  εισφορές κλάδου Επικουρικής ασφάλισης των μισθωτών μηχανικών με τις εισφορές των έμμισθων δικηγόρων

O Ο.Σ.Υ.Κ. βασιστεί στην έκδοση της 01/01/2021 που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του IKA (https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2021-01/OSYK.zip)

Pages