Galaxy Payroll - Εμφάνιση Ιστορικών πεδίων

Η υλοποίηση της εμφάνισης ιστορικών πεδίων (πεδία για τα οποία φυλάσσονται οι αλλαγές των τιμών τους σε επίπεδο ημέρας) στις επιλεγμένες οντότητες γίνεται μέσα από την παρούσα λειτουργία . Η ενότητα αυτή παρέχει ένα δυναμικό τρόπο επιλογής και συνδυασμού στοιχείων που ενσωματώνονται στις ιστορικές οντότητες με σκοπό τη διαμόρφωση φορμών (στις αντίστοιχες οντότητες) με περιεχόμενο και μορφή που να ανταποκρίνεται κάθε φορά στις εταιρικές σας ανάγκες.

Πρακτικά εδώ συντάσσονται οι κανόνες σχεδιασμού των ιστορικών πεδίων (σελίδες, ομάδες, στήλες) . Τα πεδία αυτά μπορούν να διευθετηθούν σε καθορισμένες θέσεις (στήλες) στα πλαίσια μιας ομάδας σελίδας ή μιας σελίδας . Έτσι λοιπόν τα ιστορικά, προς απεικόνιση, πεδία συγκεντρώνονται σε μια καλαίσθητη φόρμα στην οποία έχετε ορίσει επακριβώς τις σελίδες, τις ομάδες, τις στήλες, (θέσεις) τις οποίες θα καταλάβουν τα επιλεγμένα πεδία .

Ένας άλλος τρόπος εμφάνισης αυτών των πληροφοριών (ιστορικών πεδίων) είναι το πλέγμα. Ο χρήστης δε χρειάζεται να κάνει καμία ρύθμιση για να παραχθεί το συγκεκριμένο αποτέλεσμα .

Η “εμφάνιση ιστορικών πεδίων” ενεργοποιείται μετά την κλήση ομότιτλης επιλογής, ενσωματωμένης στο μενού “Οντότητες και πεδία” της “Οργάνωσης μισθοδοσίας”. Η λίστα του παραθύρου έρχεται συμπληρωμένη με όλες τις οντότητες (απασχόληση, άτομο, εταιρία/υποκατάστημα, κατηγορία άδειας, σύμβαση) του κυκλώματος μισθοδοσίας, σε δενδρική μορφή .

Μπορείτε άμεσα να δείτε τις επιλογές οντοτήτων, που προσφέρει το Σύστημα, αν κάνετε δεξί κλικ πάνω στις “Οντότητες” :

 • Εμφάνιση λίστα οντοτήτων : Με την παρούσα μεταφέρεστε στη λίστα οντοτήτων εφαρμογής όπου το εσωτερικό της καλύπτει ένα σύνολο έτοιμων οντοτήτων που αφορούν στο κύκλωμα μισθοδοσίας .
 • Ανάπτυξη όλων : Η επιλογή αυτή διευκολύνει στην προβολή όλων των περιεχομένων των οντοτήτων του κυκλώματος μισθοδοσίας .

Η λειτουργία της “εμφάνισης ιστορικών πεδίων” ακολουθεί μια σειρά βημάτων, απαραίτητα στην οργάνωση της δομής της φόρμας της αντίστοιχης οντότητας :

 • Μπορείτε κατ’ αρχή να θελήσετε την ενσωμάτωση μιας ή περισσότερων σελίδων στη σελίδα των “Ιστορικών δεδομένων” της επιλεγμένης φυσικά οντότητας (π.χ. απασχόλησης) . Για το σκοπό αυτό δεν έχετε παρά να πατήσετε δεξί κλικ στη “Σελίδα” και να ενεργοποιήσετε την επιλογή “προσθήκη σελίδας”. Στη συνέχεια, από το σύνολο των διαθέσιμων σελίδων κάθε οντότητας, επιλέγετε την επιθυμητή, κάθε φορά, σελίδα (διοικητικά, μισθοδοτικά, προσωπικά, δικαιώματα βάσει ΣΣΕ, κύρια ασφάλιση κ.λπ.) .
 • Είναι δυνατή και απολύτως επιτρεπτή η δημιουργία πολλών ομάδων μισθοδοσίας (π.χ. στοιχεία απασχόλησης, πληρωμές, προστατευόμενα μέλη) με κάθε μια να διαθέτει τα δικά της πεδία (π.χ. μοντέλο απασχόλησης, ειδικότητα, θέση, ημερομηνία πρόσληψης στην ομάδα “στοιχεία απασχόλησης”) . Τις ομάδες αυτές θα εντάξει το Σύστημα στην επιλεγμένη σελίδα (π.χ. Διοικητικά) η οποία βρίσκεται κάτω από τα “Ιστορικά δεδομένα” . Για την εύκολη κατασκευή ομάδας αρκεί να πατήσετε δεξί κλικ στο λεκτικό “Ομάδες” και να επιλέξετε (από τη λίστα) “προσθήκη κολόνας”, στη συνέχεια κάνοντας δεξί κλικ στη “Στήλη” να διαλέξετε “προσθήκη ομάδας” και να πληκτρολογήσετε τον τίτλο που θέλετε να έχει η ομάδα (π.χ. στοιχεία απασχόλησης).
 • Αν επιθυμείτε να προσθέσετε στήλη στην ομάδα χρειάζεται να κάνετε δεξί κλικ πάνω της και να ενεργοποιήσετε την αντίστοιχη επιλογή (προσθήκη κολόνας) .

Σημείωση

 • Έχετε τη δυνατότητα σχεδιασμού όσων στηλών και ομάδων εξυπηρετούν την απεικόνιση των επιθυμητών πληροφοριών.
 • Αν τα πεδία ενταχθούν στην ίδια κολόνα αυτό σημαίνει ότι οι πληροφορίες θα απεικονίζονται στη φόρμα η μια μετά την άλλη.
 • Με τη γνωστή μέθοδο drag & drop μπορείτε να μετακινήσετε ένα πεδίο σε νέα στήλη (π.χ. από τη στήλη “1” στη στήλη “2”).
 • Με πατημένο το πλήκτρο shift μπορείτε να εκτελέσετε κίνηση του πεδίου σε νέα θέση (προς τα πάνω ή προς τα κάτω) μέσα στην ίδια στήλη
 • Η ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτεί την επιλογή των πεδίων της ομάδας, τα οποία θα φέρουν την τελική ζητούμενη πληροφορία στην επιλεγμένη οντότητα . Κάνοντας δεξί κλικ πάνω στη στήλη προβάλλεται η επιλογή “προσθήκη πεδίου” ή “προσθήκη υπάρχοντος πεδίου”.

Με την επιλογή της πρώτης εντολής θα εμφανιστεί, στο δεξί μέρος της εμφάνισης ιστορικών πεδίων, τμήμα με τα στοιχεία του “ορισμού πεδίου”. Επειδή τα πεδία του τρέχοντος τμήματος ταυτίζονται με εκείνα της φόρμας “ορισμός εμφάνισης πεδίου” θα οδηγηθείτε κατευθείαν στη “Λίστα ορισμών πεδίων” για την επιλογή του επιθυμητού ορισμού . Με με την επιλογή του πεδίου (π.χ. τράπεζα) της ομάδας (π.χ. πληρωμής) τα χαρακτηριστικά του πεδίου, ορισμένα στην ενότητα “Ορισμός πεδίου” τίθενται αυτόματα από το Σύστημα .

Στοιχεία καταχώρισης πεδίου :

  • περιγραφή : πρόκειται για την περιγραφή του πεδίου .
  • στοιχεία : εμφανίζει την πληροφορία της ονομασίας του πεδίου όταν το ποντίκι είναι πάνω του (στο over του πεδίου) .
  • τύπος : προκύπτει σύμφωνα με τον “τύπο πεδίου” (π.χ. το Σύστημα αναζητά με σκοπό να εντοπίσει αν ο τύπος του πεδίου είναι look up ή master πίνακας).
  • ορισμός επιλογέα : έρχεται προεπιλεγμένος ο πίνακας (gxBank) .

Σημείωση : Παρέχεται η δυνατότητα του χαρακτηρισμού ενός πεδίου “υποχρεωτικό” ή “πολλαπλής επιλογής” σε περίπτωση πίνακα τιμών . Η απεικόνιση των υποχρεωτικών πεδίων εκφράζεται στη φόρμα με το σύμβολο του θαυμαστικού .

Σε περίπτωση εισαγωγής πεδίου (π.χ. τράπεζα), το οποίο έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε οντότητα, χρειάζεται να ενεργοποιηθεί η ειδική επιλογή “προσθήκη υπάρχοντος πεδίου” και αφού αυτό επιλεγεί (από σχετική οθόνη που ανοίγει για το σκοπό αυτό) να πατηθεί το πλήκτρο “αποδοχή” ώστε να συμπεριληφθεί στην τρέχουσα οντότητα.