Υπηρεσίες Web banking - Galaxy Enterprise Suite / Commercial

 

Η σύνδεση σας, μέσα από το Galaxy, με το σύστημα web banking των συνεργαζόμενων τραπεζών, σας προσφέρει μια σειρά παρεχόμενων υπηρεσιών, οι οποίες καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος συναλλαγών (πληρωμές, μεταφορές χρημάτων, ενημέρωση υπολοίπων λογαριασμών και καρτών , κινήσεων των λογαριασμών και καρτών )

Αξιοποιώντας τη νέα λειτουργικότητα μπορείτε :

 • Να ενημερωθείτε για τις Κινήσεις των λογαριασμών (το επιθυμητό διάστημα)
 • Να ενημερωθείτε για τις Κινήσεις των καρτών πληρωμής
 • Να εκτελέσετε Μεταφορές
  • Μεταφορά χρημάτων μεταξύ λογαριασμών σας στην Τράπεζα
  • Μεταφορά χρημάτων σε λογαριασμό τρίτου στην Τράπεζα
  • Μεταφορά χρημάτων σε λογαριασμό άλλης τράπεζας
 • Να διενεργήσετε Πληρωμές
  • Εξόφληση καρτών πληρωμής
  • Μαζικές πληρωμές
 • Να στείλετε εντολή Εμβάσματος - προς τρίτους (πελάτες/προμηθευτές)
 • Να δημιουργήσετε οικονομικές εγγραφές από τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών στο "Galaxy"

Σημείωση : Το ποιες τραπεζικές συναλλαγές τελικά θα διεκπεραιωθούν καθορίζεται από τη συνδεδεμένη, κάθε φορά, τράπεζα. Οι συνεργαζόμενες τράπεζες δεν είναι σε θέση να υποστηρίξουν πλήρως όλες τις τραπεζικές συναλλαγές.

Δείτε  :