Διαχείριση εργασιών |Galaxy CRM

Επιτυγχάνεται συνολική διαχείριση των εργασιών και των αιτημάτων ανά τύπο Δραστηριότητας, Κατάσταση και Πόρο. Παρέχει αυτοματισμούς για την ενημέρωση των στοιχείων ανάθεσης και συγκεντρώνει όλη την πληροφορία στον διαχειριστή για να διεκπεραιώσει τις εργασίες.

Η επιλογή είναι διαθέσιμη στο μενού Δραστηριότητες | Ενέργειες | Δραστηριότητες |Χώρος Εργασίας | Διαχείριση εργασιών

A screenshot of a chatDescription automatically generated

Στο αριστερό μέρος της οθόνης περιλαμβάνονται οι επιλογές εμφάνισης των εγγραφών:

 • Φίλτρο αναζήτησης Έναρξη από - έως
 • Επιλογή εμφάνισης και των Ολοκληρωμένων, Ακυρωμένων
 • Επιλογή τύπου Δραστηριότητας
 • Επιλογή πόρων
 • Επιλογή τρόπου ομαδοποίησης των εγγραφών (Ανά Κατάσταση / Κάτοχο)

Στο κεντρικό μέρος της οθόνης εμφανίζονται στήλες (Kanban) με τις καταστάσεις του επιλεγμένου τύπου Δραστηριότητας, σύμφωνα με την καθορισμένη σειρά ταξινόμησης του τύπου. Κάτω από κάθε στήλη κατάστασης, εμφανίζονται οι περιεχόμενες δραστηριότητες με τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Θέμα
 • Ημερομηνία Έναρξης
 • Όνομα Λογαριασμού
 • Περιοχή
 • Χρήστης / Πόρος
 • Προτεραιότητα (χρωματική απεικόνιση)

A white rectangular object with a black border</p>
<p>Description automatically generated with medium confidence

Επιπλέον, εμφανίζονται εικονίδια με συγκεντρωτική πληροφορία για την κάθε εγγραφή όπως:

Πλήθος σχετιζόμενων δραστηριοτήτων που έχουν ολοκληρωθεί

 Ύπαρξη Λίστας Ελέγχου

Ύπαρξη Αποτελεσμάτων Δραστηριότητας

 Σχετίζεται με Συνεργάτη

Συμμετοχή σε ροή εγκρίσεων

 

Ενέργειες χρήστη

Με διπλό κλικ στο πλακίδιο της κάθε εγγραφής, εμφανίζεται η οθόνη διαχείρισης της Δραστηριότητας .

Για την αλλαγή Κατάστασης της κάθε Δραστηριότητας, αρκεί η διαδικασία Drag – n – Drop προς την επιθυμητή κατάσταση (αφορά σε Ομαδοποίηση ανά Κατάσταση).

Για την αλλαγή Πόρου - Υπευθύνου της κάθε Δραστηριότητας, αρκεί η διαδικασία Drag – n – Drop προς την στήλη του επιθυμητού πόρου (αφορά σε Ομαδοποίηση ανά Κάτοχο).

Με δεξί κλικ επί του πλαισίου εγγραφής, προβάλλεται λίστα επιλογών :

 • Σχετικές δραστηριότητες : Εμφανίζει λίστα με τις σχετικές δραστηριότητες.
 • Ροή εγκρίσεων: Εμφανίζει πληροφορίες της ροής εγκρίσεων που βρίσκεται η εγγραφή.
 • Σχετικές επικοινωνίες: Εμφανίζει λίστα με όλες τις επικοινωνίες (Email/SMS/Viber) που σχετίζονται με την εγγραφή.

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated