Στήσιμο μιας κλήρωσης με δώρα στο loyalty |Galaxy CRM

Εισαγωγή

Διατηρήστε ζωντανό το ενδιαφέρον των πελατών για τις δραστηριότητες της επιχείρησής σας διοργανώνοντας κληρώσεις με δώρα που θα σας φέρουν ακόμα πιο κοντά με τους πελάτες σας. Δημιουργήστε αριθμημένους λαχνούς ή συμμετοχές σε κληρώσεις, καθορίστε τον τύπο του δώρου (πόντοι, κουπόνι ή προνόμια), εκτελέστε τον randomizer και επικοινωνήστε τα δώρα στους νικητές.

 

Η ενότητα αυτή λειτουργεί ως οδηγός για ένα σωστό "στήσιμο" μιας κλήρωσης με δώρα στο loyalty. 

Προϋποθέσεις

Η εφαρμογή απαιτεί ως προϋπόθεση, οι συμμετέχοντες να είναι μέλη (κάτοχοι καρτών πιστότητας). 

Σενάρια που καλύπτονται

 • Σε μια κλήρωση με δώρα μπορούν να συμμετέχουν όσοι πελάτες πληρούν κάποιες προϋποθέσεις, π.χ. αγόρασαν κάποιο προϊόν εντός ενός ορισμένου χρονικού διαστήματος
 • Κλήρωση δώρων σε μια λίστα μελών (που έχει προκύψει από ένα segmentation) π.χ. στα μέλη ενός γυμναστηρίου, ομίλου κ.λπ.
 • Κλήρωση δώρων πρωτοχρονιάς σε εργαζόμενους ή συνεργάτες, με την προϋπόθεση βέβαια ότι έχουν καταχωριστεί ως μέλη πιστότητας

Ροή


 • Η κλήρωση ορίζεται ως μία καμπάνια πιστότητας
 • Τα δώρα της κλήρωσης συμπληρώνονται μέσα στην καμπάνια
 • Τα δώρα είναι προνόμια πιστότητας και μπορούν :
  • να αφορούν σε είδη, εκπτωτικά ή αξιακά κουπόνια, πακέτα πόντων ή απλές περιγραφές
  • να είναι απλοί τίτλοι και να αποδίδονται στους νικητές εξωσυστημικά
  • το πως θα “στηθούν” εξαρτάται από το frontendταμειακό (GLXR, GalaxyERP)κ.λπ. και τι αυτό υποστηρίζει
 • Η λίστα συμμετεχόντων στην κλήρωση είναι μια συλλογή επαφών συνδεδεμένη με την καμπάνια
 • Αν το κριτήριο συμμετοχής βασίζεται σε αγορές (κινήσεις πιστότητας) τότε καθορίζονται κανόνες απόδοσης πιστότητας, βάσει τον οποίων θα αποδίδεται προνόμιο συμμετοχής στην κλήρωση :
  • είτε μίας συμμετοχής (λαχνός)
  • είτε πολλών συμμετοχών (π.χ. για αγορά αξίας 100 €, 10 συμμετοχές)
 • Το προνόμιο κλήρωσης αναφέρει ποια κλήρωση αφορά
 • Στην παραπάνω περίπτωση η συλλογή επαφών αφορά στους κατόχους των προνομίων κλήρωσης (δημιουργείται από το σύστημα)
 • Στο τέλος εκτελείται η κλήρωση, κληρώνονται τα δώρα και δημιουργούνται οι συναλλαγές απόδοσης δώρων στους νικητές (κινήσεις πιστότητας)

Δημιουργία της κλήρωσης – καμπάνιας πιστότητας

Loyalty| loyaltycampaigns| campaignlist

Καταχωρίστε νέα καμπάνια πιστότητας


Συμπληρώστε κατάλληλα τα σχετικά στοιχεία στο εσωτερικό του παραθύρου :

 • Κωδικό – περιγραφή

Προσοχή αν οριστεί καμπάνια κλήρωσης και δημιουργηθεί η συλλογή από το Σύστημα, ο κωδικός καμπάνιας ΔΕΝ επιτρέπεται να μεταβληθεί

 • Ημ/νία έναρξης (StartDate)- Ημ/νία λήξης (Due Date) :το διάστημα που αφορά στην καμπάνια (ενδεικτικές τιμές)
 • Τύπος Καμπάνιας: Loyaltycampaign
 • Eίδος Καμπάνιας: LoyaltyCampaignώστε να ενεργοποιηθούν οι επιλογές loyalty

 

Σελίδα “Συλλογές επαφών καμπάνιας” (Campaign Target)

Αν οι συμμετέχοντες αφορούν σε συγκεκριμένους πελάτες, επιλέξτε την αντίστοιχη συλλογή στον CampaignTarget.

 

Προσδιορίστε τα δώρα της κλήρωσης


Στη σελίδα Πιστότητα|Δώρα κλήρωσης της καμπάνιας συμπληρώστε :

 • Προτεραιότητα: Αφορά στη σειρά με την οποία θα κληρωθούν τα δώρα (πρώτος αριθμός κ.λπ.)
 • Προνόμιο: Επιλογή από προνόμια πιστότητας
 • Ποσότητα: Το πλήθος των δώρων αυτού του είδους που θα κληρωθούν

Δημιουργήστε το πλάνο καμπάνιας που θα εκτελέσει την κλήρωση (Πιστότητα|Πλάνο καμπάνιας)


Για το σκοπό αυτό, συμπληρώστε κατάλληλα τα πεδία της σελίδας :

 • Ενέργειες πλάνου: δηλώστε την ενέργεια του πλάνου που θα εκτελεστεί “κλήρωση”
 • Περιγραφή:ελεύθερο κείμενο
 • Συλλογή επαφών: επιλέγεται από τη λίστα συλλογών – στόχων της καμπάνιας. Αν οι συμμετέχοντες ορίζονται από κανόνες πιστότητας, μπορεί να δημιουργηθεί αυτόματα η συλλογή με την ενέργεια πλάνου “Δημιουργία συλλογής για κλήρωση”.

Η ενέργεια αυτή δημιουργεί αυτόματα τη δυναμική συλλογή με ερώτημα, ποιοι έχουν αποκτήσει προνόμια συμμετοχής στην κλήρωση.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Δεδομένου ότι η συλλογή είναι δυναμική, εμπλουτίζεται καθημερινά με νέους συμμετέχοντες που γίνονται δικαιούχοι αυτών των προνομίων.

Προσοχή

Εφόσον η ενέργεια αυτή εκτελεστεί, ο κωδικός καμπάνιας ΔΕΝ πρέπει να αλλάξει γιατί αναφέρεται στο ερώτημα .

Επίσης, η συλλογή προστίθεται αυτόματα στο στόχο καμπάνιας .

 • Βοηθητική συλλογή: δεν χρειάζεται
 • Περίοδοι από- έως : το ημερομηνιακό διάστημα ισχύος του πλάνου
 • Ημνία εκτέλεσης: ενημέρωση για το αν η ενέργεια έχει εκτελεστεί

Αποθηκεύστε τις μέχρι στιγμής επιλογές σας ΚΑΙ

Εκτελέστε την ενέργεια “Παραμετροποίηση” προκειμένου να καθορίσετε τον τρόπο εκτέλεσης της κλήρωσης


Ειδικότερα, συμπληρώστε τα πεδία της σελίδας “Δημιουργία παραμέτρων κληρωσης”:

 • Τύπος κλήρωσης: επιλέξτε μεταξύ των δύο τιμών :
  • Λαχνών (μία συμμετοχή ανά περίπτωση)
  • Συμμετοχές (πολλές συμμετοχές ανά κλήρωση
 • Πεδίο λαχνών:  αν ο τύπος κλήρωσης είναι με λαχνούς,
  • επιλέξτε το πεδίο της συλλογής που περιέχει τον αριθμό λαχνού (από το προνόμιο) ή
  • αφήστε το πεδίο κενό (όλοι θα συμμετέχουν με μία συμμετοχή)
 • Πεδίο συμμετοχών: επιλέξτε το αριθμητικό πεδίο που περιέχει τον αριθμό των συμμετοχών

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν η συλλογή δημιουργηθεί από το Σύστημα τα πεδία έρχονται προδημιουργημένα και συμπληρωμένα «CMTICKETNUM» και “CMTICKETDRAWS”.

Αν η συλλογή δημιουργηθεί από τον χρήστη μπορεί να επιλεγεί κάποιο αντίστοιχο πεδίο.

 • Πρότυπη συναλλαγή: επιλέξτε  την πρότυπη συναλλαγή πιστότητας που θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία συναλλαγών απόδοσης πόντων
 • Δημιουργία δραστηριότητας για τους νικητές: προαιρετικά
 • Ενημέρωση Κατάστασης εκτέλεσης καμπάνιας: εφόσον θέλετε να μεταβληθεί αυτόματα και το statusτης καμπάνιας.

Προχωρήστε στην επόμενη σελίδα και πατήστε “ολοκλήρωση”.

Συμμετοχή στην κλήρωση από συναλλαγές πιστότητας

Εφόσον οι πελάτες συμμετέχουν στην κλήρωση, βάσει της αγοραστικής τους συμπεριφοράς  (όπως αποτυπώνεται στις συναλλαγές πιστότητας), απαιτούνται τα ακόλουθα βήματα.

 • Δημιουργία προνομίων συμμετοχής στην κλήρωση
 • Δημιουργία κανόνων πιστότητας που αποδίδουν τα παραπάνω προνόμια

 

Δημιουργία προνομίων συμμετοχής στην κλήρωση


Καλέστε τη λίστα προνομίων και ενεργοποιήστε “Νέο”

Ξεκινήστε με τη συμπλήρωση των πεδίων στην οθόνη των προνομίων πιστότητας  :

 • Κωδικός – Περιγραφή:Εισάγετε τον κωδικό και μια σύντομη περιγραφή του προνομίου
 • Τύπος προνομίου: Στο πεδίο επιλογής δηλώστε τον τύπο προνομίου : Κλήρωση (το προνόμιο έχει ως αποτέλεσμα τη συμμετοχή σε κλήρωση)
 • Τύπος κλήρωσης, επιλογή από :
  • Λαχνός (κάθε προνόμιο , μια κερδισμένη συμμετοχή)
  • Συμμετοχές σε κλήρωση (κάθε προνόμιο, με υπολογιζόμενο αριθμό συμμετοχών)

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Πρέπει να συμφωνεί με τον τύπο κλήρωσης στην οργάνωση του πλάνου καμπάνιας

 • Εύρος Λαχνού(ticketrange): Συμπληρώνεται μόνο εάν ο τύπος κλήρωσης είναι “λαχνός” και αφορά στην αρίθμιση των λαχνών
 • Καμπάνια πιστότητας: Η καμπάνια κλήρωσης που αφορά – υποχρεωτικά

 

Δημιουργία κανόνων πιστότητας


Καλέστε τη “Λίστα κανόνων πιστότητας” και πατήστε “Νέο”

Στην οθόνη “Κανόνας πιστότητας” (που ανοίγει) συμπληρώστε τα πεδία :

 • Κωδικός – περιγραφή: πληκτρολογήστε υποχρεωτικά τον κωδικό και την περιγραφή του κανόνα πιστότητας
 • Ημνία από – έως:επιλέξτε την ημερομηνία έναρξης και λήξης ισχύος του κανόνα
 • Τύπος πιστότητας, ο γενικός (δεν παίζει ρόλο)
 • Ο κανόνας δίνει προνόμια: Η ύπαρξη ένδειξης στο πεδίο αυτό σημαίνει ότι ο κανόνας αποδίδει συγκεκριμένα προνόμια

 

Στη σελίδα  “Λεπτομέρειες” εισάγετε τα κριτήρια βάσει των οποίων θα δίνονται οι συμμετοχές:  

Βάσει

 • βάσει ποσότητας αγοραζόμενου είδους (συμπληρώνονται είδος και βάσει ποσότητας) ή
 • βάσει αξίας αγορών (συμπληρώνεται βάσει ποσού)

 

Επιβράβευση

 • Προνόμιο : αφορά στο προνόμιο της κλήρωσης
 • Αν το τύπος κλήρωσης είναι βάσει συμμετοχών συμπληρώνονται τα πεδία :
  • Ποσό βήματος
  • Πόντοι
  • Κλίμακα

Για παράδειγμα,  αν επιθυμείτε να λάβει ο πελάτης 3 συμμετοχές για κάθε 10 €, τότε ποσό βήματος =10 και πόντοι=3, τύπος υπολογισμού = κλίμακα