Εξέλιξη παραγγελιών πωλήσεων |Galaxy ERP

 

Μια συγκεντρωτική εικόνα όλων των παραγγελιών που υπάρχουν στο Σύστημα μπορείτε να πάρετε μέσω της Εξέλιξης παραγγελιών πωλήσεων, με βάση τις επιλογές σας στα εξειδικευμένα φίλτρα αναζήτησης.

Ανάμεσα στα άλλα, μπορείτε να πληροφορηθείτε άμεσα την εξέλιξη και την κατάληξη μιας παραγγελίας, π.χ. αν τιμολογήθηκε, αν έχει συνδεθεί με αίτημα συλλογής, αν έχει συσκευασία, το status του αιτήματος και της συσκευασίας, να έχετε την εικόνα των ειδών της παραγγελίας, ή ακόμα μεγαλύτερη ανάλυση των ειδών (ειδικά χαρακτηριστικά, αριθμοί σειράς) κ.λπ.

Που βρίσκεται

Η νέα λειτουργικότητα βρίσκεται ενσωματωμένη στο μενού “Αίτηση Συλλογής” της “Εμπορικής Διαχείρισης”.

 

Δείτε την ανάλυση της λειτουργικότητας για την καλύτερη αξιοποίησή της.

Καθορίστε φίλτρα και αναζητήστε βάσει αυτών παραγγελίες

Στα Γενικά φίλτρα μπορείτε να επιλέξετε :

 • συγκεκριμένα υποκαταστήματα εταιρίας
 • συγκεκριμένο τύπο παραγγελίας
 • φίλτρα ημερομηνίας μέσα στα οποία εκτελέστηκαν/ενημερώθηκαν οι παραγγελίες

να ζητήσετε την εμφάνιση όσων παραγγελιών :

 • δεν είναι συνδεδεμένες με αιτήματα συλλογής
 • ή βρίσκονται σε :
  • διαδικασία συλλογής
  • διαδικασία συσκευασίας

 

Στα Φίλτρα πελατών υπάρχει δυνατότητα επιλογής :

 • εύρους κωδικού/επωνυμίας πελατών για τους οποίους θέλετε να εμφανιστούν τα παραστατικά παραγγελιών
 • συγκεκριμένου υποκαταστήματος πελάτη
 • κατηγορίας πελάτη

Κατ’ αντιστοιχία στα Φίλτρα χρεώστη μπορεί να δηλωθεί ένας χρεώστης ή εύρος χρεωστών, με τη συμπλήρωση του κωδικού ή της επωνυμίας, οπότε θα εμφανιστούν μόνο οι παραγγελίες που τους αφορούν .

Σημείωση : Μπορείτε να αξιοποιήσετε τη δυνατότητα αποθήκευσης των κριτηρίων, ενεργοποιώντας το σχετικό πλήκτρο , ώστε να είναι διαθέσιμα για μελλοντική χρήση.

 

Το αποτέλεσμα βάσει κριτηρίων

Εμφανίζονται σε λίστα μία προς μία όλες οι παραγγελίες που πληρούν τα κριτήρια του φίλτρου, μαζί με τις ημερομηνίες ενημέρωσης/εκτέλεσης, τον τύπο της παραγγελίας (π.χ. πώλησης), την επωνυμία και τα στοιχεία του πελάτη που αφορούν, τις παραγγελλόμενες ποσότητες, τις ποσότητες που ζητήθηκαν, τις ποσότητες απόκρισης, τις ποσότητες που συσκευάστηκαν, τις ποσότητες που μετασχηματίστηκαν. Εμφανίζονται πληροφορίες ως προς την κατάσταση : του συνδεδεμένου αιτήματος συλλογής (π.χ. σε εξέλιξη), της συσκευασίας (π.χ. χωρίς συσκευασία, για συσκευασία, ολοκληρώθηκε), του μετασχηματισμού (πλήρως/μερικώς).

Επιλέγοντας μια παραγγελία γίνονται διαθέσιμες σχετικές σελίδες στοιχείων

Σελίδα Είδη

Η σελίδα των ειδών εμφανίζει λίστα με τα είδη κάθε παραγγελίας

Σελίδα Πληροφορίες συλλογής

Στο εσωτερικό της σελίδας εμφανίζονται πληροφορίες για το αίτημα συλλογής της παραγγελίας (κατάσταση αιτήματος, αιτούμενη ποσότητα, κατάσταση συσκευασίας, απόκριση κ.λπ.)

Σελίδα Πληροφορίες συσκευασίας

Οι συσκευασίες που έχουν δημιουργηθεί (ημερομηνία δημιουργίας της συσκευασίας, καθαρό και μικτό βάρος της συσκευασίας, κωδικός και περιγραφή του επιλεγμένου τύπου συσκευασίας)

Σελίδα Είδη (αναλυτικά)

Περιέχει είδη που παρακολουθούνται με αριθμούς σειράς, παρτίδες, ειδικά χαρακτηριστικά κ.λπ.

 

Ποιες εργασίες μπορείτε να εκτελέσετε από τις “Ενέργειες”

Από την επιλογή Παραγγελίες μπορείτε :

 • Να προχωρήσετε σε αυτόματη δημιουργία αιτήσεων συλλογής
 • Να περάσετε από το κύκλωμα εξυπηρέτησης παραγγελιών (ώστε να ικανοποιηθούν οι ποσότητες με βάση το απόθεμα της αποθήκης). Δείτε σχετικά εδώ
 • Να μετασχηματίσετε μια παραγγελία (σε δελτίο αποστολής, σε τιμολόγιο, σε πιστωτικό τιμολόγιο – δελτίο παραλαβής κ.λπ.) μέσω της διαδικασίας μετασχηματισμού
 • Να ακυρώσετε μια παραγγελία, επιβεβαιώνοντας τις παραμέτρους ακύρωσης με “αποδοχή”

 • Να εκτυπώσετε μια παραγγελία ή να την αποστείλετε με Εmail

Από την επιλογή “Αιτήματα συλλογής” μπορείτε :

 • Να ενεργοποιήσετε “Μεταφορά σε επόμενο βήμα” και να μεταβάλλετε την κατάσταση του αιτήματος, αν για παράδειγμα η κατάσταση της συνδεδεμένης αίτησης συλλογής είναι σε “αποστολή” να ζητήσετε να μεταβεί σε επόμενο βήμα σε “τιμολόγηση”
 • Να ακυρώσετε την αίτηση/τα αιτήματα συλλογής. Αν επιλέξετε περισσότερα του ενός αιτήματα συλλογής, τα επιλεγμένα προς ακύρωση πρέπει να έχουν την ίδια κατάσταση (π.χ. σε εξέλιξη) για να μπορέσουν να ακυρωθούν

Τι επιτυγχάνεται μέσω των πλήκτρων ενεργειών

 • : ταυτόχρονος καθαρισμός όλων των συμπληρωμένων φίλτρων
 • : η λίστα παραγγελιών βάσει κριτηρίων αδειάζει προκειμένου να γεμίσει εκ νέου, συμπληρώνοντας νέα κριτήρια επιλογής και ενεργοποιώντας “φόρτωση δεδομένων”
 • : ενημέρωση της λίστας και με άλλες παραγγελίες

Χειριστικές ευκολίες

 • Μέσω του συμβόλου γίνεται απόκρυψη του τμήματος των φίλτρων και καλύτερη κατανομή των γραμμών και των σελίδων. Για την επαναφορά του παραθύρου στην αρχική του μορφή χρειάζεται να κάνετε και πάλι κλικ στο σύμβολο.