Ν.4484/2017 - ΠΟΛ.1134/2017- Θέματα ΦΠΑ - Galaxy ERP/ Commercial

Εναρμόνιση της εφαρμογής με τις επιταγές του ν.4484/2017 - ΠΟΛ.1134/2017 - θέματα ΦΠΑ (Διαθέσιμο από την έκδοση 21.30 L)

Η παρούσα ενότητα λειτουργεί ως οδηγός αναφοράς στις αλλαγές που αφορούν σε θέματα ΦΠΑ σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1134/2017.

Δίνονται τα σχετιζόμενα με τις αλλαγές πεδία μέσα στο Σύστημα .

Νομοθετικό πλαίσιο

Με την ΠΟΛ.1134/2017 ορίστηκε σαν υπόχρεος για την καταβολή του ΦΠΑ που αναλογεί στην παράδοση συγκεκριμένων ηλεκτρονικών συσκευών ο αγοραστής των αγαθών, εφόσον ο τελευταίος έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών.

Δηλαδή για τα είδη που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες :

  • κινητά τηλέφωνα,
  • κονσόλες για παιχνίδια,
  • τάµπλετ,
  • φορητοί υπολογιστές

δεν χρεώνεται φόρος στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία, εφόσον πρόκειται για πώληση χονδρικής και πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται σε αυτά η φράση «Άρθρο 39α, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο αγοραστής».

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη σελίδα: Ν.4484/2017 - ΠΟΛ.1134/2017- θέµατα ΦΠΑ.

 

Επηρεαζόμενα σημεία μέσα στο Σύστημα

Για να εξυπηρετηθεί η συγκεκριμένη ανάγκη ενσωματώθηκαν σχετικά πεδία σε διάφορα σημεία της εφαρμογής . Δείτε σε ποια αμέσως παρακάτω :

1. Συναλλασσόμενος - Πελάτης

Στον Πελάτη (“Προσωπικά στοιχεία” των “Ρόλων”) ενσωματώθηκε το νέο πεδίο “Υπόχρεος διατάξ. ΦΠΑ”. Ενεργοποιώντας το δηλώνετε ότι ο Πελάτης είναι υπόχρεος καταβολής ΦΠΑ.

Pelatis.JPG

Το εν λόγω πεδίο ενεργοποιείται αυτόματα κατά το συγχρονισμό σε επόμενη έκδοση.

Να σημειωθεί ότι προσφέρεται πλέον και για Μαζική ενημέρωση.

2. Είδος

Για την ένταξη των ειδών στην ιδιαίτερη κατηγορία των ηλεκτρονικών ειδών, πρέπει να ενεργοποιηθεί το νέο πεδίο Υπάγεται στο άρθρο 39α” (στη σελίδαΓενικά των Χρήσεων είδους).

είδος.JPG

Το πεδίο αυτό γίνεται πλέον διαθέσιμο και για Μαζική ενημέρωση από τη “Λίστα ειδών εταιρίας” (είτε από τις Ενέργειες, είτε με δεξί κλικ επί των εγγραφών της λίστας).

ΛίσταΕιδών.JPG

 

3. Ρυθμίσεις είδους

Στις “Ρυθμίσεις είδους” δηλώστε στο πεδίο “Αιτιολ. Απαλλαγής ΦΠΑ αρ.39 α” τη σχετική αιτιολογία που θα εμφανίζεται στο παραστατικό .

Ρυθμίσεις Είδους.JPG

Η πληροφορία αυτή θα ενημερώνει όσα παραστατικά πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 39α στο κωδικολόγιο “Απαλλαγή ΦΠΑ (Σελίδα Πληροφορίες επικεφαλίδας). Βρίσκει δε εφαρμογή στην εκτύπωση του παραστατικού πώλησης αλλά και στο διαχωρισμό των παραστατικών τέτοιου είδους.

4.  Εταιρία

Η λειτουργικότητα αυτή αφορά μόνο όσες επιχειρήσεις υπάγονται στο φορολογικό καθεστώς της Ελλάδας. Για το λόγο αυτό χρειάζεται να είναι ενεργοποιημένη η παράμετρος "Υπόχρεος σε φορ. Διατάξεις (Ελλάδα)", που βρίσκεται στη σελίδα "Επιπλέον πληροφορίες" της Eταιρίας.

5. Παραστατικά

5.1 Πωλήσεις

Στη γραμμή είδους του παραστατικού πώλησης προτείνεται 0% ΦΠΑ όταν ισχύει ο συνδυασμός:

  • ο πελάτης της επικεφαλίδας έχει ενεργοποιημένο το πεδίο Υπόχρεος διατάξεων ΦΠΑ

και

  • το είδος της γραμμής έχει ενεργοποιημένο το πεδίο Υπάγεται στο Άρθρο 39α

και

  • το “είδος” του “Τύπου παραστατικού” δεν αφορά σε Λιανική πώληση. Δεν είναι δηλαδή Δελτίο αποστολής και Τιμολόγιο (Λιανικής) ή Δελτίο αποστολής (Λιανικής)

Στην επικεφαλίδα του παραστατικού συμπληρώνεται αυτόματα το Απαλλαγή ΦΠΑ σύμφωνα με τις Ρυθμίσεις είδους.

Σημείωση: Επειδή θεωρείται υποχρεωτικό να αναγράφεται ο λόγος μη υπολογισμού ΦΠΑ στα είδη του παραστατικού, το Σύστημα κατά την αποθήκευση του παραστατικού ελέγχει τη συμπλήρωση του πεδίου Απαλλαγή ΦΠΑ σε σχέση με τις Ρυθμίσεις ειδών. Απαγορεύει την καταχώριση αν δεν υπάρξει ταύτιση .

 

5.2 Αγορές

Στα παραστατικά αγοράς προτείνεται στις γραμμές των ειδών 0% ΦΠΑ, όταν το είδος της γραμμής έχει το πεδίο “Υπάγεται στο Άρθρο 39α” ενεργοποιημένο.

Η συμπλήρωση του “Απαλλαγή ΦΠΑ της επικεφαλίδας, ακολουθεί την ίδια λογική με τα παραστατικά πωλήσεων .