Δικαίωμα αγοράς - One Touch Retail

Σε περίπτωση επιστροφής αγορασθέντων εμπορευμάτων υπάρχει πλέον η δυνατότητα αντί επιστροφής χρημάτων, απόδοσης voucher για χρήση σε επόμενη αγορά.

Παραμετροποίηση

Galaxy

 • Μεταβείτε στο μενού των Ρυθμίσεων του Galaxy και ειδικότερα στις “Ρυθμίσεις OTR. Στο νέο πεδίο “Μέλη” της σελίδας “Προκαθορισμένες τιμές” επιλέξτε μια κάρτα μέλους, την οποία έχετε συνδέσει με συγκεκριμένη επαφή (γενική), που θα χρησιμοποιηθεί στη συναλλαγή (στην οποία δεν έχει οριστεί κάρτα μέλους)
 • Μεταβείτε στο μενού “Οργάνωση Πιστότητας” του “Galaxy CRM”
  • Καταχωρίστε έναν νέο Τύπο κίνησης πιστότητας, που θα χρησιμοποιηθεί ως κίνηση επιστροφής

cid:image001.png@01D35E0E.4B1D2270

 • Από το ίδιο μενού, καταχωρίστε έναν νέο Τύπο πιστότητας, που θα υπολογίζει τους πόντους της επιστροφής
 • Μεταβείτε στο μενού “Πιστότητα” του “Galaxy CRM”
 • Επιλέξτε “Κανόνας Πιστότητας” (από το μενού της Διαχείρισης πιστότητας) και συντάξτε τον κανόνα πιστότητας.
  • Επιλέξτε “Τύπο Πιστότητας” που να υπολογίζει πόντους
  • Θέστε τσεκ στο πεδίο “Πρόσημο επιστροφής” (Reverse sign)
  • Επιλέξτε στο πεδίο “Βάσει” την τιμή “Βάσει ποσού” ώστε η ενεργοποίηση του κανόνα (που υπάρχει στις κινήσεις πιστότητας της επαφής) να γίνεται βάσει ποσού
  • Πληκτρολογήστε στο πεδίο “Ποσοστό” την τιμή “100” για να υποδείξετε το ποσοστό βάσει του οποίου θα υπολογίζονται οι πόντοι της αξίας σε συνδυασμό πάντα με το τι έχετε δηλώσει στο πεδίο “Βάσει” (βάσει ποσού)

cid:image004.png@01D35E28.9F5BC250

 • Επιλέξτε στη σελίδα “Τύποι κινήσεων” τον τύπο κίνησης πιστότητας ώστε το Σύστημα να εκτελέσει τον κανόνα σύμφωνα με το δηλωμένο στο σημείο αυτό “τύπο κίνησης” (επιστροφή αγορασθέντων)

cid:image002.png@01D35E0E.4B1D2270

 • Καταχωρίστε ένα μοντέλο voucher, το οποίο θα εφαρμοστεί για τη δημιουργία voucher
 • Καταχωρίστε το προνόμιο πιστότητας που θα δημιουργεί voucher επιστροφής, με “τύπο προνομίου” “Όρος πληρωμής”

cid:image006.png@01D35E28.9F5BC250

 • Καταχωρίσετε νέο “Κανόνα εξαργύρωσης” για την επιστροφή των αγορασθέντων εμπορευμάτων βάσει του οποίου ο πελάτης θα αποκτά το voucher
  • Πληκτρολογήστε στα πεδία :
   • Από πόντους : τον αριθμό πόντων (1)
   • Τύπος πιστότητας : τον τύπο πιστότητας (που δημιουργήσατε σε προηγούμενο βήμα – το μετρητή πόντων) που θα ενεργοποιήσει τον κανόνα πιστότητας

Επιλέξτε :

 • το προνόμιο επιστροφής που θα αποδοθεί στον πελάτη με την επιστροφή
 • το ημερομηνιακό διάστημα ισχύος του προνομίου
 • τους πόντους % : πληκτρολογήστε 100, πράγμα που συνεπάγεται ότι το Σύστημα θα πολλαπλασιάσει τους πόντους επί 100, π.χ. 10 (πλήθος πόντων) * 100 (ποσοστό πόντων) = 1000

cid:image005.png@01D35E0E.AC6D3E70

Μεταβείτε στο One Touch Retail

 • Θα πρέπει απαραίτητα να έχετε on line επικοινωνία με το Galaxy
 • Καταχωρίστε νέο τρόπο πληρωμής Voucher επιστροφής, με κωδικό voucher επιστροφής τον τύπο κίνησης πιστότητας με σκοπό την εφαρμογή του κανόνα
 • Ένα νέο action με τίτλο Δικαίωμα αγοράς ενσωματώθηκε στην κατηγορία “Πιστότητα” των “Παραμέτρων πλήκτρων” (στο περιβάλλον σχεδίασης - Layouts). Στο setup του action ορίζεται ο τρόπος πληρωμής voucher επιστροφής που δημιουργήθηκε στο προηγούμενο βήμα
 • Καταχωρίστε την κίνηση της επιστροφής στο OTR με κάποια είδη τα οποία έχουν μια αξία συναλλαγής
 • Πατήστε το action “Δικαίωμα Αγοράς. Με την ενεργοποίησή του ανοίγει σχετική φόρμα με την αξία της συναλλαγής η οποία θα είναι και η αξία του voucher που θα δημιουργηθεί, (όταν το πλήκτρο Ok πατηθεί). Το voucher με κατάλληλη παραμετροποίηση στον τύπο παραστατικού (ορισμός φόρμας και εκτυπωτή) μπορεί και να εκτυπωθεί από το OTR

cid:image007.png@01D35E28.9F5BC250

 

Εφαρμογή

Έστω π.χ. ότι ο πελάτης επιστρέφει στην επιχείρηση είδη αξίας “X” €.

Για την επιστροφή :

 • Πατήστε το πλήκτρο ενεργειών “Επιστροφή συναλλαγής” για το μετασχηματισμό του παραστατικού σε δελτίο επιστροφής (στις γραμμές του οποίου κινούνται τα είδη επιστροφής)
 • ενεργοποιήστε το action “Δικαιώματα αγοράς”
 • ανοίγει η οθόνη Voucher Δικαίωμα αγοράς με την αξία της συναλλαγής
 • Πατήστε “ΟΚ”

cid:image007.png@01D35E10.4063DB10

 • αποστέλλεται η κίνηση στο Galaxy CRM (υπό την προϋπόθεση της on line σύνδεσης)

cid:image009.png@01D35E10.A8076160

 • Δημιουργείται το Voucher επιστροφής στο CRM,

cid:image010.png@01D35E10.A8076160

 • το οποίο εκτυπώνεται στο Σύστημα Λιανικής. Κατά συνέπεια, ο πελάτης πιστότητας λαμβάνει κουπόνι το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επόμενες αγορές, ενώ οι αντίστοιχοι πόντοι της συναλλαγής μηδενίζονται .

cid:image008.png@01D35E10.4063DB10

Περίπτωση πελάτη (που δεν είναι κάτοχος της κάρτας μέλους)

Έστω π.χ. ότι ο πελάτης επιστρέφει στην επιχείρηση δύο από τα τρία είδη που αγόρασε αξίας “X” € χωρίς να έχει κάρτα μέλους.

Καταχωρίζεται η Απόδειξη Επιστροφής με τα είδη που επιστράφηκαν χωρίς να επιλεγεί συγκεκριμένος πελάτης ή ο πελάτης της συναλλαγής δεν είναι κάτοχος κάρτα μέλους. Στη συνέχεια επιλέγεται το action “Δικαίωμα Αγοράς” κλείνει η συναλλαγή με τον τρόπο πληρωμής voucher (που έχει οριστεί στο setup του action) και εκτυπώνεται το δημιουργημένο voucher. Η κίνηση πιστότητας που ενημερώνει το CΡΜ έχει ως κάρτα μέλους την κάρτα μέλους που έχει οριστεί στις παραμέτρους του Galaxy για το ΟΤR.

Σημείωση: Για την επιστροφή μπορείτε να εκτελέσετε το νέο action Επιστροφή/Ανταλλαγή είδους (στην παραμετροποίηση του οποίου έχετε δηλώσει τη δημιουργία παραστατικού επιστροφής) .

Δείτε αναλυτικά στην ενότητα “Ανταλλαγή/ Επιστροφή είδους”.