Παλετοποίηση συσκευασιών |Galaxy ERP

Εισαγωγή

Η εφαρμογή επεκτείνει τη γκάμα των συσκευασιών (packing) κατά την οποία μέσα από τα αιτήματα συλλογής δημιουργούνται συσκευασίες (άνοιγμα κιβωτίου) και ορίζονται τα είδη που θα τοποθετηθούν στην καθεμιά, και προσθέτει στις υπάρχουσες διαδικασίες συσκευασίας μια νέα, αυτή της παλετοποίησης, όπου σε ένα μεγαλύτερο φορέα, την παλέτα, δηλώνονται οι επιμέρους συσκευασίες που θα ενταχθούν σε αυτή.

Σε πρακτικούς όρους η παλετοποίηση αποτελεί μια μέθοδο όπου τα προϊόντα ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές τους ομαδοποιούνται σε συσκευασίες (π.χ. κιβώτια), σκανάρωνται και τοποθετούνται σε παλέτες, για να μετακινηθούν στα σημεία φόρτωσης και να παραδοθούν στους πελάτες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο γίνεται εύκολα η παρακολούθηση των υποσυσκευασιών αλλά των κωδικών ειδών της συσκευασίας που κάθε παλέτα περιέχει.

Προϋπόθεση για να λειτουργήσει η διαδικασία

Η διαδικασία της παλετοποίησης προϋποθέτει ότι υπάρχουν αιτήματα συλλογής με συσκευασίες (κιβώτια),

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

A screen shot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

και ότι έχει ολοκληρωθεί η συσκευασία για το αίτημα συλλογής .

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Σε περίπτωση που η συσκευασία έχει ολοκληρωθεί, αλλά η κατάσταση παλετοποίησης είναι “χωρίς παλετοποίηση”, οι συσκευασίες ενταγμένες στο αίτημα δεν μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία της παλετοποίησης.

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

H συμμετοχή τους θα επιτραπεί, αν αλλάξετε την κατάστασή τους από “χωρίς παλετοποίηση” σε “προς παλετοποίηση” επιλέγοντας κατάλληλα από τις ενέργειες της “Λίστας αιτήσεων συλλογής".

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Με την ολοκλήρωση της ενέργειας μεταβολής, το πεδίο “Κατάσταση παλετοποίησης” του αιτήματος συλλογής ενημερώνεται με την τιμή “Προς παλετοποίηση” (αυτό σημαίνει ότι απαιτείται παλετοποίηση) και η διαδικασία μπορεί να ξεκινήσει.

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Δημιουργία παλετοποίησης

Κάθε παλέτα έχει ένα status (ανοιχτή/κλειστή), όταν ξεκινάει η διαδικασία της παλετοποίησης είναι σε status ανοιχτή (έτοιμη να υποδεχθεί τις συσκευασίες) και κλειστή όταν ολοκληρώνεται.

Σε κάθε παλέτα αντιστοιχεί ένας κωδικός (ενημερώνεται αυτόματα με κατάλληλη ρύθμιση), ένας τύπος συσκευασίας (τι τύπου παλέτα θα ανοιχτεί) και ίσως ένας εναλλακτικός κωδικός, περιλαμβάνει συσκευασίες και μεταφέρει πληροφορίες για τον όγκο και το βάρος κάθε συσκευασίας - κιβωτίου. Το συνολικό βάρος της παλέτας υπολογίζεται από άθροισμα του βάρους συσκευασιών που εντάσσονται σε αυτή ενώ ο όγκος προσδιορίζεται από τις διαστάσεις (μήκος, πλάτος, ύψος) της παλέτας τις οποίες μπορεί να ενημερώσει ο χρήστης.

Η δημιουργία παλετοποίησης μπορεί να υλοποιηθεί με δύο τρόπους:

  • στον πρώτο, η εταιρία οργανώνει τις συσκευασίες της, τις τοποθετεί σε στοίβες, εν συνέχεια, οι συσκευασίες σκανάρονται μια – μια και τοποθετούνται μέσα στην παλέτα
  • στο δεύτερο, οι συσκευασίες παλετοποιούνται βάσει κριτηρίων επιλογής. Στην περίπτωση αυτή η εφαρμογή υποδεικνύει τι πρέπει να τοποθετηθεί στην παλέτα και γίνεται επιβεβαίωση μέσα από μια λίστα

Επιλέξτε ανάμεσα στους παρακάτω τρόπους αυτόν που σας εξυπηρετεί καλύτερα:

1ος τρόπος δημιουργίας

Μετά τη συμπλήρωση των υποχρεωτικών για την παλετοποίηση πεδίων,

μεταβείτε, στη σελίδα “Διαθέσιμες συσκευασίες για να εισάγετε τις συσκευασίες που θα εντάξετε στην παλέτα.

Η αναζήτηση των συσκευασιών γίνεται απευθείας στην περιοχή Σάρωση συσκευασιών, για τη σάρωση του barcode της συσκευασίας που θέλετε να ενταχθούν στην παλέτα. Αυτό σημαίνει ότι ο χειριστής γνωρίζει ποια κιβώτια θέλει να τοποθετήσει στην παλέτα (στοίβαξη συσκευασιών σε στοίβες).

Με τη σάρωση των κωδικών εμφανίζονται οι συσκευασίες που εντάχθηκαν στην παλέτα στο τμήμα “Συσκευασίες παλέτας”.

Ενεργοποιώντας η παλέτα κλείνει και εμφανίζεται μήνυμα επιτυχούς ολοκλήρωσης

Η παλέτα (28) που μόλις δημιουργήσατε περιέχει δύο συσκευασίες (149 και 150) και είναι ορατή στη Λίστα παλετών, η δε κατάστασή της είναι “Ολοκληρωμένη” (έχει κλείσει).

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Επιστρέφοντας στο αίτημα συλλογής και πατώντας ανανέωση