Παρακολούθηση συσκευασιών (packing) από τα εμπορικά παραστατικά και αιτήσεις συλλογής|Galaxy ERR

 

Παρακολούθηση συσκευασιών (packing) από τα εμπορικά παραστατικά και αιτήσεις συλλογής

Μέσα από τα εμπορικά παραστατικά και τις αιτήσεις συλλογής καλύπτεται η διαδικασία packing (συσκευασία) με σκοπό τη δημιουργία συσκευασίας (άνοιγμα κιβωτίου) και τον προσδιορισμό των ειδών που θα ενταχθούν σε αυτήν. Έτσι μπορείτε ανά πάσα στιγμή να έχετε την πληροφορία του πλήθους των κιβωτίων που χρησιμοποιήθηκαν και το περιεχόμενο αυτών.

 Βήματα διαδικασίας

Για να προχωρήσετε στον καθορισμό συσκευασιών ακολουθήστε τα εξής βήματα :

Παραμετροποίηση

Τύπος συσκευασίας

Στην οθόνη "Τύπος συσκευασίας" δημιουργήστε τους τύπους συσκευασιών των ειδών. Πέραν του κωδικού και της περιγραφής, δηλώστε το βάρος μονάδων συσκευασίας (π.χ. κιλά), το πρόθεμα SSCC (κωδικός αναγνώρισης που δημιουργείται για μεταφορά ή/και αποθήκευση), το απόβαρο (βάρος μόνο της συσκευασίας), το μέγιστο βάρος, τις διαστάσεις - μήκος, πλάτος, ύψος (για τον υπολογισμό του όγκου).

Σημείωση

Αν η εταιρία έχει διαχείριση RF αποθηκών με φορέα αποθέματος (παλέτα) τότε απαιτείται η σύνδεση κάθε φορέα (SSCC) με τον τύπο συσκευασίας .

Δυνατότητα δήλωση Οντότητας αυτόματης αρίθμησης για την αυτόματη παραγωγή κωδικού συσκευασίας

Ο κωδικός Συσκευασίας παράγεται αυτόματα κατά τη δημιουργία συσκευασίας μετά τον καθορισμό παραμετροποίησης στις Οντότητες αυτόματης αρίθμησης.

Πως

Καλέστε τις “Οντότητες αυτόματης αρίθμησης” από το μενού “Σύστημα” της “Βασικής δομής”. Μετακινηθείτε στη “Συσκευασία” (εμπορική διαχ/ση -> κύρια/λεπτομέρειες), θέστε την κατάλληλη ένδειξη στο πεδίο “αυτόματος κωδικός” και προσδιορίσετε απαραίτητα το “μήκος κωδικού” που θέλετε να παραχθεί (π.χ. 8 ψηφία) .

Πατήστε “Αποθήκευση & Κλείσιμο”

Ορισμός συσκευασίας σε Εμπορικά παραστατικά (αγορών/ πωλήσεων/αποθήκης

Επιλογή παραστατικών

Η διαδικασία συσκευασίας ενεργοποιείται σε παραστατικά με τύπο παραστατικών :

 • Πωλήσεις : Δελτίο αποστολής, Τιμολόγιο - Δελτίο αποστολής, Δελτίο λιανικής, Τιμολόγιο - Δελτίο λιανικής
 • Αγορές : Δελτίο επιστροφής, Πιστωτικό τιμολόγιο - δελτίο παραλαβής
 • Είδη : Εξαγωγής, Εξαγωγής - Εισαγωγής, Εξαγωγή - Transit - Εισαγωγή

Η συσκευασία μπορεί να οριστεί :

 • τη στιγμή καταχώρισης παραστατικού (πριν την έκδοσή του)
 • μεταγενέστερα, σε ήδη καταχωρισμένο παραστατικό

Πως

Καλέστε Ενέργειες -> Ενέργειες σχετικής οντότητας

Εμφανίζεται η οθόνη της Συσκευασίας στην οποία διακρίνονται δύο μέρη : το πάνω περιέχει τα είδη (του παραστατικού) με τις ποσότητές τους, τα οποία ΔΕΝ έχουν ενταχθεί σε συσκευασία, ενώ το κάτω ενημερώνεται με τη δημιουργία συσκευασίας/συσκευασιών.

1ο τμήμα : Διαθέσιμες γραμμές για συσκευασία

 • Η στήλη "Εκκρεμής ποσότητα" δείχνει την αναγραφόμενη στο παραστατικό ποσότητα του είδους που δεν έχει ακόμα συσκευαστεί
 • Επιλέξτε τις γραμμές με τα είδη που θα συμπεριληφθούν στη συσκευασία
 • Συμπληρώστε στη στήλη “Ποσότητα για συσκευασία” την επιθυμητή ποσότητα που θα περιέχει κάθε συσκευασία (π.χ. 30)
 • Επιλέξτε στο πεδίο “Τύπος συσκευασίας” έναν από τους διαθέσιμους (π.χ. χαρτοκιβώτιο)

και

 • Πατήστε “Δημιουργία νέας συσκευασίας” για να περάσετε στο επόμενο στάδιο

2ο τμήμα

Το Σύστημα θα σας μεταφέρει στο δεύτερο τμήμα του παραθύρου :

 • στη σελίδα “Συσκευασίες” εμφανίζονται τα βασικά στοιχεία της συσκευασίας, ο κωδικός, που το σύστημα παρήγαγε αυτόματα βάσει της παραμετροποίησης στις Οντότητες αυτόματης αρίθμησης - ο κωδικός συσκευασίας ενημερώνεται κατά την αποθήκευση - η ημερομηνία δημιουργίας της συσκευασίας, το καθαρό και μικτό βάρος της συσκευασίας, ο κωδικός και η περιγραφή του επιλεγμένου τύπου συσκευασίας

 • Στη σελίδα “Περιεχόμενα συσκευασίας” προβάλλονται τα περιεχόμενα της συσκευασίας τα είδη που εντάχθηκαν στη συσκευασία και η ποσότητα

 • Στη σελίδα “Συσκευασμένη είδη”, το είδος, η ποσότητα

Με κάθε συσκευασία που πραγματοποιείτε, το Σύστημα αφαιρεί την ποσότητα που χρησιμοποιήθηκε για συσκευασία για να σχηματίσει την εκκρεμή ποσότητα (υπολογισμός υπολοίπων). Έστω ότι το είδος “x” έχει ποσότητα 240 και στη στήλη “Ποσότητα για συσκευασία έχει οριστεί 30, με τη συμπλήρωση του τύπου και την εκτέλεση της ενέργειας “Δημιουργία νέας συσκευασίας” η απομένουσα ποσότητα (η μη ενταγμένη σε συσκευασία) θα διαμορφωθεί στα 210

Σημείωση

Αν ΔΕΝ ορίσατε αυτόματη κωδικοποίηση συσκευασίας (από τις οντότητες αυτόματης αρίθμησης) μπορείτε να προχωρήσετε στη δημιουργία νέας συσκευασίας με “χειροκίνητο τρόπο.

Πως

Πατήστε το σύνδεσμο “Συσκευασία”,

Συμπληρώστε τα στοιχεία της (κωδικό, τύπο) και επιλέξτε “Αποθήκευση & Κλείσιμο”

Επιλέξετε “Προσθήκη σε συσκευασία”,

για να ενταχθούν τα επιλεγμένα είδη και ποσότητες σε αυτήν

Ποιες είναι οι δυνατές ενέργειες τις οποίες μπορείτε να πράξετε

 • Να δημιουργήσετε πολλές συσκευασίες πώλησης.

Για παράδειγμα, αν στο παραστατικό αναγράφεται ως πωλούμενη ποσότητα 240 και το είδος μετριέται σε τεμάχια μπορείτε να δημιουργήσετε 6 συσκευασίες των 40 δηλαδή τόσες συσκευασίες με τόσα τεμάχια όσα η συνολική ποσότητα του είδους.

 • Να επέμβετε διαγράφοντας μια γραμμή από τα περιεχόμενα συσκευασίας, συσκευασμένα είδη