Ο.Σ.Υ.Κ. - Έκδοση 26.3

O Ο.ΣΥ.Κ. έχει βασιστεί στην έκδοση της 01/01/2021, η οποία βρίσκεται δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του IKA και έχει συμπληρωθεί από τη SingularLogic με τα ΚΑΔ, ΚΑΕ και ΚΠΚ που αναφέρονται στις σχετικές εγκυκλίους του Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι σήμερα .

Ο νέος Ο.Σ.Υ.Κ. περιλαμβάνει προσθήκη KAE 271200 στον ΚΑΔ 7411. 

 

 

Δείτε εδώ προηγούμενες εκδόσεις 

Επισυναπτόμενα Αρχεία: