Ο.Σ.Υ.Κ. - Έκδοση 25.1

O Ο.Σ.Υ.Κ. έχει βασιστεί στην έκδοση της 01/01/2021 που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του IKA (https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2021-01/OSYK.zip)

 

Προσθήκη ΚΑΔ,ΚΑΕ και ΚΠΚ οικοδομοτεχνικών έργων λόγω υπαγωγής στο ΤΕΚΑ

 

Δείτε εδώ προηγούμενες εκδόσεις 

Επισυναπτόμενα Αρχεία: