Ο.Σ.Υ.Κ. - Έκδοση 23.00

O Ο.Σ.Υ.Κ. έχει βασιστεί στην έκδοση της 01/01/2021 που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του IKA (https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2021-01/OSYK.zip)

 
Προσθήκη ειδικότητας 332040 και ΚΠΚ 210 σε όλους τους ΚΑΔ βάσει της εγκυκλίου ΕΦΚΑ 51/20-09-21

 

Δείτε εδώ προηγούμενες εκδόσεις 

Επισυναπτόμενα Αρχεία: