Ο.Σ.Υ.Κ. - Έκδοση 20.1

O Ο.ΣΥ.Κ. έχει βασιστεί στην έκδοση της 05/07/2016, η οποία βρίσκεται δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του IKA και έχει συμπληρωθεί από τη SingularLogic με τα ΚΑΔ, ΚΑΕ και ΚΠΚ που αναφέρονται στις σχετικές εγκυκλίους του Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι σήμερα.

Ο νέος Ο.Σ.Υ.Κ. περιλαμβάνει :
  • τα τροποποιημένα ποσοστά εισφορών του ΚΠΚ 781 από 1-6-2020
  • την προσθήκη του ΚΑΔ 8514

 

 

Δείτε εδώ προηγούμενες εκδόσεις 

Επισυναπτόμενα Αρχεία: