Ο.Σ.Υ.Κ. - Έκδοση 19.1

O Ο.ΣΥ.Κ. έχει βασιστεί στην έκδοση της 05/07/2016, η οποία βρίσκεται δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του IKA και έχει συμπληρωθεί από τη SingularLogic με τα ΚΑΔ, ΚΑΕ και ΚΠΚ που αναφέρονται στις σχετικές εγκυκλίους του Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι σήμερα.

Ο νέος ΟΣΥΚ περιλαμβάνει την τροποποίηση των ποσοστών εισφοράς εργατοτεχνιτών οικοδόμων από 1-6-2019 για τον κωδικό πακέτου κάλυψης 781 . 

 

 

Δείτε εδώ προηγούμενες εκδόσεις 

Επισυναπτόμενα Αρχεία: