Ο.Σ.Υ.Κ. - Έκδοση 16.00

O Ο.ΣΥ.Κ. έχει βασιστεί στην έκδοση της 05/07/2016, η οποία βρίσκεται δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του IKA (http://www.ika.gr/gr/infopages/downloads/osyk.zipκαι έχει συμπληρωθεί από την SingularLogic με τα ΚΑΔ, ΚΑΕ και ΚΠΚ που αναφέρονται στις σχετικές εγκυκλίους του Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι σήμερα .

Ο νέος ΟΣΥΚ περιλαμβάνει ΚΑΔ, Κωδικούς ειδικότητας και ΚΠΚ των Μελών ή/και Διαχειριστών Εταιρειών Ο.Ε. - Ε.Ε. - Ε.Π.Ε. που ασκούν καθήκοντα διαχείρισης της εταιρείας έναντι αμοιβής (άρθρο 38).

 

Δείτε εδώ προηγούμενες εκδόσεις 

Επισυναπτόμενα Αρχεία: