Ο.Σ.Υ.Κ. - Έκδοση 15.00

O Ο.ΣΥ.Κ. έχει βασιστεί στην έκδοση της 05/07/2016, η οποία βρίσκεται δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του IKA (http://www.ika.gr/gr/infopages/downloads/osyk.zipκαι έχει συμπληρωθεί από την SingularLogic με τα ΚΑΔ, ΚΑΕ και ΚΠΚ που αναφέρονται στις σχετικές εγκυκλίους του Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι σήμερα .

Ο νέος ΟΣΥΚ, περιλαμβάνει νέους ΚΑΔ, Κωδικούς ειδικότητας και ΚΠΚ για τους αμειβόμενους με παραστατικά παρεχομένων υπηρεσιών (τίτλοι κτήσης )

 

 

Δείτε εδώ προηγούμενες εκδόσεις 

Επισυναπτόμενα Αρχεία: