Γενική Λογιστική Next - Έκδοση 6.3.0

Η έκδοση, 6.3.0 περιλαμβάνει : 

Νέα λειτουργικότητα 

  • Ηλεκτρονικά βιβλία

 

Βήματα παραμετροποίησης (συνοπτικά)

Γενική παραμετροποίηση

  • Παράμετροι χρήσης : Παραμετροποιήστε κατάλληλα την παράμετρο “Ενημερώνει τα ηλεκτρονικά βιβλία” ώστε με την επιλογή του τύπου άρθρων (συνδεδεμένου με τύπο ηλεκτρονικών βιβλίων) στο λογιστικό άρθρο, να εφαρμόζεται η γενική παραμετροποίηση. 

Τύποι άρθρων

  • Σύνδεση τύπων άρθρων λογιστικής της εφαρμογής με τύπους ηλεκτρονικών βιβλίων.

Κινήσεις

  • Καταχώριση άρθρων λογιστικής : Δηλώνοντας τον τύπο λογιστικού άρθρου, τα στοιχεία των Ηλεκτρονικών Βιβλίων θα προτείνονται αυτόματα στο λογιστικό άρθρο.

    Δυνατότητα αλλαγής της δηλωθείσας παραμετροποίησης από το χρήστη.


Δείτε αναλυτικά εδώ