Ηλεκτρονικά Βιβλία - Γενική Λογιστική Next

Ροή εργασιών

Παραμετροποίηση εφαρμογής

  • Παράμετροι Χρήσης
  • Πίνακας
  • Τύποι άρθρων
  • Άρθρα Λογιστικής

 

Αναλυτική περιγραφή

Παραμετροποίηση εφαρμογής

Η ΑΑΔΕ ορίζει προκαθορισμένες κατηγοριοποιήσεις, που πρέπει να συμπεριληφθούν στα δεδομένα που θα παραλάβει (τύπος ΑΑΔΕ).

Για την προσαρμογή στις απαιτήσεις της επιβαλλόμενης από το νόμο τήρησης Ηλεκτρονικών βιβλίων προστίθενται νέοι πίνακες, πεδία, παράμετροι στις σχετικές οντότητες της εφαρμογής .

Συγκεκριμένα:

Παράμετροι Χρήσης

Παραμετροποίηση -> Παράμετροι χρήσης

Στη σελίδα “Γενικά” των Παραμέτρων Χρήσης προστέθηκε η παράμετρος “Τα Άρθρα ενημερώνουν τα Ηλεκτρονικά Βιβλία”. Συμπληρώστε με “Ναι” το πεδίο αυτό.

Πίνακας 83 : Είδη Παραστατικών Ηλεκτρονικών Βιβλίων

Παραμετροποίηση -> Πίνακες

Η εφαρμογή ενσωματώνει στους πίνακες, τον Πίνακα 83, ο οποίος περιέχει συγκεντρωμένα τα είδη παραστατικών μαζί με τους κωδικούς τους, όπως ορίζει η ΑΑΔΕ.

cid:image001.png@01D5ED6C.608AD5E0

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα επέμβασης στον πίνακα. 

Τύποι άρθρων

Αρχεία -> Τύποι άρθρων

Οι τύποι λογιστικών άρθρων θα χρειαστεί να συνδεθούν με τους τύπους Ηλεκτρονικών βιβλίων, γι’ αυτό στο νέο πεδίο “Κωδικός παραστατικού Ηλεκτρονικών Βιβλίων” του τύπου λογιστικού άρθρου επιλέξτε τον ενδεδειγμένο τύπο παραστατικού Ηλεκτρονικών Βιβλίων .

cid:image002.png@01D5ED6C.608AD5E0

Άρθρα Λογιστικής

Κινήσεις -> Γενικής Λογιστικής -> Άρθρα Λογιστικής

Στην οθόνη καταχώρισης άρθρων λογιστικής, η εφαρμογή ενσωματώνει τη σελίδα “Στοιχεία Ηλεκτρονικών Βιβλίων”. Δηλώνοντας τον τύπο λογιστικού άρθρου, τα στοιχεία των Ηλεκτρονικών Βιβλίων (κωδικός / περιγραφή παραστατικού Ηλεκτρονικών Βιβλίων, ενημερώνει τα Ηλεκτρονικά βιβλία) έρχονται ήδη συμπληρωμένα κατάλληλα .

 

Προσθήκη πεδίων ηλεκτρονικών βιβλίων στη “Λίστα άρθρων λογιστικής

Πως

Κάνοντας δεξί κλικ στην κεφαλίδα κάποιας στήλης της λίστας λογιστικών άρθρων και επιλέγοντας από το μενού συντόμευσης Παράθυρο Επιλογής Πεδίων

μπορείτε να δείτε (στη σελίδα “Στήλες”) τα νέα πεδία “Κωδικός Παραστατικού Ηλ. Βιβλίων”, “Ενημερώνει τα Ηλ. Βιβλία”, “Ενημέρωσε eBooks” και να τα τοποθετήσετε (με τη μέθοδο drag & drop) σε όποιο σημείο της λίστας σας εξυπηρετεί.

Μαζικές Εργασίες στα Λογιστικά άρθρα

Η διαδικασία μεταβολής του Κωδικού παραστατικού Ηλ. Βιβλίων μπορεί να γίνει και μαζικά. Για να μεταβάλλετε τον κωδικό παραστατικού Ηλ. Βιβλίων των λογιστικών άρθρων είτε όλων ανεξαιρέτως στη λίστα είτε επιλεκτικά μόνο ορισμένων, επιλέξτε τα επιθυμητά άρθρα, του ίδιου όμως τύπου, και ενεργοποιήστε το σχετικό πλήκτρο . Με την κίνηση αυτή εμφανίζεται η οθόνη των Στοιχείων Ηλεκτρονικών Βιβλίων από την οποία επιλέγετε τον ενδεδειγμένο κωδικό .

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ  :  Η  εφαρμογή δεν επιτρέπει τη μεταβολή του κωδικού παραστατικού Ηλ. Βιβλίων διαφορετικού τύπου άρθρων. Σε αυτή την περίπτωση το πλήκτρο εμφανίζεται ανενεργό.