Τελευταία Ανανέωση (21.31) - Galaxy Payroll

 

     
Ανανέωση Ημερομηνία έκδοσης Βελτιώσεις

21.31

   

g

12/02/2018  

 

 
 • Υλοποιήθηκε αναβάθμιση των προβολών :
  • Μισθοδοτική σε Α4, 8-στήλη, με γραμμές
  • Μισθοδοτική σε Α4, 8-στήλη, με γραμμές κατά επώνυμο - όνομα 
  • Μισθοδοτική σε Α4, 8-στήλη, με γραμμές κατά κωδικό

έτσι ώστε αποφεύγονται σφάλματα που οδηγούσαν στην απόρριψη των εκτυπώσεων .  

Οι προβολές αυτές γίνονται πλέον διαθέσιμες στο Market ώστε να τις εισάγετε στην εγκατάστασή σας .   

Βήματα για την εισαγωγή   :

 • Καλέστε “Μισθοδοτική Κατάσταση” από το μενού “Υπολογισμός” των “Εκτυπώσεων μισθοδοσίας”
 • Επιλέξτε Χρήστης ->Market 

 • Εμφανίζεται η οθόνη "Market". Κατά μήκος των γραμμών της, φαίνονται οι προκατασκευασμένες, που έχουν “ανέβει” στο Market. Η απεικόνιση τους στη λίστα γίνεται με μια σειρά από πληροφορίες π.χ. περιγραφή, αναλυτική περιγραφή, ημερομηνία ενημέρωσης, ενώ υπάρχει και ένα πληροφοριακό πεδίο που θα σας ενημερώνει για το πόσες φορές θα “κατέβουν” από το Market
 • Πατήστε το πλήκτρο “Εισαγωγή” 

 • Εμφανίζεται η οθόνη Εισαγωγή. Επιλέξτε την προς εισαγωγή μισθοδοτική κατάσταση και ενεργοποιήστε το πλήκτρο “Εισαγωγή”

 • Επαναλάβετε τη διαδικασία εισαγωγής – μια για κάθε εκτύπωση χωριστά 
 • Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας όλες οι προβολές θα εμφανίζονται στο μενού των προβολών της μισθοδοτικής κατάστασης

 

 • Τροποποιήθηκε ο υπολογισμός των ημερών ασφάλισης ώστε σε περίπτωση δοτών ωρών εργασίας, εφόσον δεν έχει επιλεγεί εισαγωγή και των ημερομισθίων, να γίνεται η αναγωγή των ημερών του προγραμματισμού εργασίας σε ασφαλιστέες ημέρες. Η μεταβολή αφορά στα μοντέλα υπολογισμού ωρομισθίων και εμμίσθων με ώρες. 
 • Προστέθηκε δυνατότητα υπολογισμού των ημερών ασφάλισης βάσει του κανόνα ώρες εργασίας, ασθένειας και άδειας δια 6,667 . Η δυνατότητα αφορά στα μοντέλα υπολογισμού ωρομισθίων και εμμίσθων με ώρες και ενεργοποιείται από σχετικό ιστορικό στην απασχόληση (Απασχόληση -> Ιστορικά δεδομένων -> Ειδικά μισθοδοτικά -> Λοιπά -> Υπολογισμός ημερών ασφάλισης βάσει ωρών εργασίας)

 • Στα αποτελέσματα της Μισθοδοτικής Κατάστασης εμφανίζονται πλέον τα στοιχεία της εταιρίας καθώς και η ειδικότητα του απασχολούμενου.
 • Hοθόνη ορισμού της εκτύπωσης “Κατάσταση Πληρωμών Τράπεζας” διαθέτει πλέον το κριτήριο της “τράπεζας” και της “περιόδου”. Στα αποτελέσματα δε της εκτύπωσης ενσωματώθηκε νέα στήλη με την τράπεζα του απασχολούμενου . 
 • Στην Απόδειξη Πληρωμής ενσωματώθηκε νέα επιλογή “Εκτύπωση όλων των αποδείξεων σε ένα αρχείο PDF”. Αν τσεκαριστεί με το αντίστοιχο σύμβολο οι  εκτυπώσεις όλων των αποδείξεων πληρωμών θα συμπεριληφθούν σε ένα PDFαρχείο.

Δείτε όλες τις ανανεώσεις στη Λίστα ανανεώσεων