Δήλωση Ένταξης στον Μηχανισμό "ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ" Α’ ΦΑΣΗ - Galaxy Payroll

Σύντομη περιγραφή

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης για την υποβολή εντύπου «Αίτηση/Δήλωση ένταξης στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για την Α’ φάση, δημιουργήθηκε νέα διαδικασία δημιουργίας xml αρχείου, έτσι ώστε να είναι δυνατή η μαζική υποβολή στο σύστημα “Εργάνη” (https://eservices.yeka.gr/) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των ενεργειών που πρέπει να γίνουν στο Galaxy payroll για την εφαρμογή της απόφασης.

 

Προσοχή : Η εφαρμογή των οδηγιών προϋποθέτει την εγκατάσταση του patch 35p

Αναλυτική περιγραφή

Γενικά

Μετά την εγκατάσταση του patch 35p

Επιβεβαιώστε ότι ολοκληρώθηκε επιτυχώς ο συγχρονισμός των αρχικών δεδομένων μισθοδοσίας.

C:\Users\fin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.MSO\2448D120.tmp

Προετοιμασία

Για τη δημιουργία του αρχείου, θα πρέπει να έχετε ενημερώσει τα παρακάτω πεδία των απασχολήσεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (Απασχόληση| Ιστορικά δεδομένων| Στοιχεία ΣΕΠΕ| Πρόγραμμα “Συνεργασία”):

  • Συμμετοχή στο πρόγραμμα: Επιλέξτε το σε όσους εργαζόμενους συμμετέχουν στο πρόγραμμα και πρέπει να συμπεριληφθούν στο αρχείο
  • Συμβατικό ωράριο πλήρους απασχόλησης: Συμπληρώστε το ωράριο πλήρους απασχόλησης βάσει των οδηγιών ΕΡΓΑΝΗ
  • Ωράριο μειωμένης απασχόλησης: Συμπληρώστε το μειωμένο ωράριο απασχόλησης βάσει των οδηγιών ΕΡΓΑΝΗ
  • Ημερομηνία από: Συμπληρώστε την ημερομηνία έναρξης ΣΥΝ-εργασίας, εντός του μήνα
  • Ημερομηνία έως: Συμπληρώστε την ημερομηνία λήξης ΣΥΝ-εργασίας, εντός του μήνα

Δημιουργία αρχείου

Μεταβείτε Εταιρία| Ενέργειες| Παράμετροι μισθοδοσίας υποκ/τος | Ενέργειες| Σύνδεση εκτυπώσεων με πρόσωπα, ενεργοποιήστε “Νόμιμος Εκπρόσωπος” και συνδέστε το πρόσωπο, που επιθυμείτε να εμφανιστεί ως νόμιμος εκπρόσωπος, στο αρχείο.

Επιλέξτε Υποβολές Μισθοδοσίας| ΣΕΠΕ/ΟΑΕΔ| Δήλωση Συνεργασία| Δημιουργία αρχείου Α φάση

Η διαδικασία μπορεί επίσης να εκτελεστεί και από τις Ενέργειες της λίστας των Απασχολήσεων (Λίστα Απασχολήσεων | Ενέργειες| ΣΕΠΕ/ΟΑΕΔ| Δήλωση Συνεργασία Α φάση), για συγκεκριμένη ομάδα εργαζομένων, την οποία έχετε διαμορφώσει αξιοποιώντας τη λειτουργικότητα φιλτραρίσματος εγγραφών που παρέχει η λίστα.

Επιλέξτε την εταιρία/υποκαταστήματα, την περίοδο, για την οποία θέλετε να εκδώσετε το αρχείο και συμπληρώστε ανάλογα τα υπόλοιπα κριτήρια της διαδικασίας .

Στο επόμενο βήμα καθορίστε την περιοχή αποθήκευσης του αρχείου.

Πατώντας “Next” εμφανίζονται στην οθόνη τα αποτελέσματα της διαδικασίας για έλεγχο. Στο βήμα αυτό έχετε τη δυνατότητα επεξεργασίας και τροποποίησης των αποτελεσμάτων.

Πατώντας “Next” για την ολοκλήρωση της διαδικασίας τα στοιχεία αυτά, θα συμπεριληφθούν στο τελικό αρχείο το οποίο θα αποθηκευτεί στον επιλεγμένο κατάλογο .

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  • Στο αρχείο περιλαμβάνονται μόνο οι εργαζόμενοι που έχετε επιλέξει ότι συμμετέχουν στο πρόγραμμα μέσω του σχετικού πεδίου απασχόλησης “Συμμετοχή στο πρόγραμμα”.
  • Κατά τη δημιουργία του αρχείου πραγματοποιείται έλεγχος με βάση το σχετικό αρχείο *.xsd που έχει δημοσιεύσει το σύστημα “Εργάνη”. Εφόσον ο έλεγχος δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία, εμφανίζονται μηνύματα που αναφέρονται στα πεδία του αρχείου που δε συμφωνούν σε σχέση με τα χαρακτηριστικά τους, όπως αυτά περιγράφονται στο σχήμα του αρχείου.