Galaxy Commercial - Έκδοση 21.34 - Βελτιώσεις

Λογιστική

 • Κατά τη δημιουργία λογιστικής εγγραφής από εμπορικά και οικονομικά παραστατικά εμφανίζεται αναλυτική περιγραφή, σε περίπτωση σφάλματος, με στοιχεία του παραγόμενου λογαριασμού λογιστικής.
 • Για την ύπαρξη της δυνατότητας εμφάνισης των τύπων παραστατικών που δεν έχουν ανατεθεί άρθρα μεταφοράς ανά εταιρία και βάσει του επίσημου λογιστικού σχεδίου ανά χρήση (π.χ. σε πολύ- εταιρικές εγκαταστάσεις) προστέθηκε στη διαδικασία “Μη Ανατεθειμένοι τύποι εγγραφών”, ως φίλτρο, το Λογιστικό σχέδιο.
 • Με την καταχώριση λογιστικού άρθρου που δεν είναι οριστικό, εμφανίζεται η οθόνη για την εκτύπωση του.

Οικονομική Διαχείριση

 • Ενεργοποίηση μηχανισμού Μαζικής ενημέρωσης πεδίων για τύπους οικονομικών παραστατικών.

Συναλλασσόμενοι

 • Ορισμός μεταφορέα ανά υποκατάστημα προμηθευτή.
 • Δημιουργήθηκε η νέα Λίστα Αντιστοιχίσεων Πελατών η οποία εμφανίζει τις ανοιχτές κινήσεις των πελατών. Εκτός από την προβολή μιας ανοιχτής κίνησης παρέχεται η δυνατότητα : Δημιουργίας είσπραξης, Αντιστοίχισης και Δημιουργίας ή Προβολής Εισπρακτικής υπόθεσης.

Δείτε εδώ πως

Είδη

 • Εμφάνιση ποσοτήτων και αξιών εισαγωγών και εξαγωγών στη Σελίδα “Χαρ/κά και παρτίδες” των Οικονομικών στοιχείων είδους.
 • Στη Μαζική ενημέρωση των πεδίων ειδών, τα οριζόμενα πεδία εμφανίζονται με την περιγραφή, που ο χρήστης έχει ορίσει στη λίστα των πεδίων.
 • Εμπλουτίσθηκε η Λίστα επιλογής SN με τα ακόλουθα στοιχεία: Κατάσταση, Περιγραφή Υποκ/τος, Περιγραφή αποθήκης, Περιγραφή θέσης, Κάτοχος, Υποκ/μα κατόχου, Περιγραφή τύπου αποθέματος.

Οικονομικά στοιχεία είδους

 • Εμφάνιση τιμών πώλησης μέσα από τη σελίδα “Τιμές πώλησης” στα οικονομικά στοιχεία των ειδών. Η σελίδα αυτή εμφανίζει τις ισχύουσες τιμές ανά τιμοκατάλογο πώλησης με αναλυτική εμφάνιση κανόνων (τιμή για χαρακτηριστικό, από ποσότητα, εναλλακτική ΜΜ) καθώς και τις τρέχουσες βασικές τιμές είδους όπως χονδρική, λιανική κ.λπ. .
 • Επιλέγοντας την ενέργεια “Διαθεσιμότητα είδους” παρέχονται πληροφορίες για τη διαθεσιμότητα είδους συγκεντρωτικά και με Ανάλυση χαρακτηριστικών και παρτίδων.

Συλλογές ειδών πελάτη

 • Δυνατότητα αυτόματης αρίθμησης για τις Συλλογές ειδών η οποία ενεργοποιείται από το μηχανισμό “Οντότητες αυτόματης αρίθμησης”.
 • Μαζική δημιουργία συλλογών ειδών πελάτη. Η διαδικασία “Δημιουργία συλλογής ειδών” εκτελείται από τις ενέργειες της λίστας πελατών για τους επιλεγμένους πελάτες. Με την εκκίνηση της διαδικασίας ορίζονται τα βασικά στοιχεία των προς δημιουργία συλλογών ειδών από το χρήστη και στη συνέχεια η εργασία εκτελείται ασύγχρονα.
 • Παρέχεται η δυνατότητα εμπλουτισμού των εμφανιζόμενων πληροφοριών για τα είδη που αποτελούν τη Συλλογή ειδών πελάτη, μέσω της επιλογής “Προσθήκη σχετικών στηλών”, που εμφανίζεται με δεξί κλικ επί της στήλης “Κωδικός είδους”.
 • Από την οθόνη “Γρήγορη επιλογή είδους” (παραστατικό-> Ενέργειες-> more-> επιλογή είδους) και την κλήση των ειδών συλλογής πελάτη, παρέχεται η δυνατότητα συμπλήρωσης των επιθυμητών ειδών και ποσοτήτων. Επιλέγοντας “Αποστολή & παραμονή”, παραμείνει συμπληρωμένη η οθόνη με τα είδη για να συμπληρωθούν εκ νέου ποσότητες ειδών.

Εμπορική διαχείριση

Παραστατικά

 • To πεδίο POS - Ταμειακή είναι διαθέσιμο πεδίο στα στοιχεία επικεφαλίδας κατά τη δημιουργία πρότυπης εγγραφής στα παραστατικά πωλήσεων.
 • Ενεργοποίηση επιλογής “Συλλογής ειδών” σε παραστατικά αποθήκης.
 • Ενεργοποίηση μηχανισμού μαζικής ενημέρωσης πεδίων για τύπους εμπορικών παραστατικών (αγορών, πωλήσεων, ειδών).
 • Εμπλουτισμός οθόνης τελευταίων τιμών είδους και τελευταίων τιμών είδους ανά πελάτη.
 • Ενεργοποίηση μηχανισμού “Προσθήκης σχετικών στηλών” στη λίστα αναζήτησης εναλλακτικών ειδών, παρελκόμενων ειδών και γενικότερα λίστες που ενεργοποιούνται από τις σχέσεις ειδών, παρέχοντας τη δυνατότητα εμφάνισης πρόσθετων πληροφοριών είδους.
 • Αποσύνδεση παραστατικών τα οποία έχουν δημιουργηθεί μέσω ροών μετασχηματισμού με τύπο σχέσης “Σύνδεση εγγραφών” μέσα από την ενέργεια “Διαχείριση συνδέσεων παραστατικών”.
 • Προσθήκη πληροφορίας σχετικού παραστατικού και συνολικής αξίας για τα παραστατικά που εμφανίζονται στην οθόνη “Διαχείριση Συνδέσεων παραστατικών”.
 • Δόθηκε η δυνατότητα αναίρεσης των φίλτρων κατά την επιλογή SN σε κίνηση Αγοράς, προκειμένου να μην υπάρχουν περιορισμοί φίλτρων κατά την εισαγωγή SN σε αγορές.
 • Έτσι ένα SΝ που πωλήθηκε μπορεί να γίνει ξανά εισαγωγή με άλλο τύπο αποθέματος π.χ. για Service. Η ίδια λειτουργικότητα παρέχεται και σε παραστατικά Αποθήκης όπως εισαγωγή.

Τιμοκατάλογοι

 • Δόθηκε δυνατότητα ορισμού κανόνα τιμοκαταλόγου με κλίμακα ποσοτήτων (σε συγκεκριμένο είδος) όπου επιτρέπεται η παραμετροποίηση αποκλειστικής εφαρμογής (της τιμής) σε επίπεδο γραμμής της κλίμακας χωρίς να απαιτείται η ενεργοποίηση της ρύθμισης "Εφαρμογή επιπλέον τιμής ως έκπτωση" στον κανόνα.
 • Σε τιμοκαταλόγους οι οποίοι έχουν οριστεί με χρήση τιμών κόστους παρέχεται πλέον η δυνατότητα να προτείνονται μόνο οι τιμές κόστους επίσημων κοστολογικών περιόδων. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μέσω της νέας ρύθμισης “Επίσημες τιμές κόστους σε πρόταση τιμών” η οποία προστέθηκε στη σελίδα “Ρυθμίσεις τιμών” των ρυθμίσεων Τιμών και εκπτώσεων. Η εφαρμογή εξετάζει την ημερομηνία της κλήσης (π.χ. ημερομηνία παραστατικού) και προτείνει την τιμή κόστους που έχει υπολογιστεί στην κοστολογική περίοδο στην οποία ανήκει. Αν δεν υπάρχει επίσημη τιμή στην κοστολογική περίοδο της κλήσης προτείνει την αμέσως προηγούμενη επίσημη τιμή κόστους.
 • Δόθηκε η δυνατότητα ορισμού τιμών σε κλίμακα ποσοτήτων όχι μόνο της βασικής, αλλά και οποιασδήποτε εναλλακτικής μονάδας μέτρησης του είδους.
 • Στη δημιουργία τιμοκαταλόγων Πωλήσεων, αν επιλεγεί η χρήση επιπλέον κανόνων και συγκεκριμένα εναλλακτικών μονάδων μέτρησης, προτείνονται οι εναλλακτικές μονάδες μέτρησης οι οποίες έχουν συνδεθεί στο είδος.

Εκπτώσεις

 • Στις εκπτώσεις είδους & πελάτη προστέθηκε πεδίο για καταγραφή αιτιολογίας.
 • Έγινε επέκταση της οθόνης Εκπτώσεις είδους & πελάτη/προμηθευτή ώστε να υποστηρίζεται ο ορισμός πολλαπλών, παράλληλων, εκπτώσεων ίδιων διαστάσεων (π.χ. πολλαπλές εκπτώσεις για ένα συγκεκριμένο συνδυασμό πελάτη και είδους).
 • Δόθηκε η δυνατότητα προβολής και τροποποίησης των εκπτώσεων είδους & πελάτη μέσα από τον πελάτη και το είδος, καθώς και των εκπτώσεων είδους & προμηθευτή μέσα από τον προμηθευτή και το είδος.

Παραλαβές / Αποστολές

 • Ενημέρωση μετρήσεων φακέλου από παραστατικό ειδών. Μπορεί πλέον να γίνεται η παραλαβή/ αποστολή σε ένα παραστατικό ειδών (χωρίς ενημέρωση αποθήκης) και με τη διαδικασία ενημέρωσης μετρήσεων φακέλου από παραστατικό ειδών να εισάγονται τα είδη και οι ποσότητες, ώστε να γίνουν στη συνέχεια οι αντίστοιχες κινήσεις τακτοποίησης διαφορών.

Φάκελοι εισαγωγών

 • Δυνατότητα εμφάνισης “Σχετικού παραστατικού” στις πληροφορίες συνδεόμενων παραστατικών.
 • Παραστατικά αγορών τα οποία έχουν προέλθει από διεταιρικές συναλλαγές μπορούν να συμμετέχουν σε φάκελο εισαγωγών.

Εκτυπώσεις, OLAP

Εμπορική Διαχείριση

 • Στην εκτύπωση Καρτέλα ειδών, Αναλυτική καρτέλα ειδών, Καρτέλα ειδών ανά υποκ/μα, προστέθηκε φίλτρο “Να συμπεριληφθούν ακυρωμένες/ακυρωτικές εγγραφές” ώστε να εξαιρούνται ή “όχι” αυτές οι εγγραφές.
 • Πρόσθετα φίλτρα “Ομάδα Επιβάρυνσης” και “Κωδικός Επιβάρυνσης” στις εκτυπώσεις "Επιβαρύνσεις πωλήσεων ανά είδος", "Επιβαρύνσεις αγορών ανά είδος" .

Λογιστική

 • Δυνατότητα επιλογής είδη περιόδων κλεισίματος ισολογισμού στην εκτύπωση "Διαφορές λογιστικής". Με την απενεργοποίηση του φίλτρου “Περιλαμβάνονται κινήσεις ανεξαρτήτως τύπου περιόδου” παρέχεται η δυνατότητα επιλογής των τύπων περιόδου που θα συμμετέχουν ορίζοντας τις επιθυμητές τιμές στο φίλτρο “Είδη περιόδων για επιλογή”.

Οικονομική Διαχείριση

 • Φίλτρο “Ανατεθειμένος Όρος Πληρωμής” προμηθευτή στην εκτύπωση “Ανοικτές Κινήσεις Προμηθευτή”.
 • Νέο φίλτρο “Μόνο εκκρεμείς” στην εκτύπωση Μέσοι χρόνοι αποπληρωμής πελατών ώστε σε περίπτωση που το Εκκρεμές Ποσό ενός πελάτη είναι 0, καθώς Ποσό = Εξοφλημένα, τότε ο εν λόγω πελάτης δεν εμφανίζεται στην εκτύπωση.
 • OLAP Σύνοψη Οικονομικών εγγραφών: έγινε προσθήκη “Χρήστη εισαγωγής” και “Χρήστη τελευταίας μεταβολής”.

Συναλλασσόμενοι

 • Στις εκτυπώσεις Αντιστοιχίσεις και Αιτιολόγηση υπολοίπου Πελατών & Προμηθευτών προστέθηκαν ως φίλτρα όλες οι διαθέσιμες διαστάσεις αντιστοίχισης: Brand, Έργο, Ιεραρχίες διαστάσεων και Σύμβαση.
 • Στις OLAP εκτυπώσεις Αγορών και Πωλήσεων, των Πελατών και Προμηθευτών προστέθηκε το πεδίο Α.Φ.Μ. .
 • Έγιναν όλες οι απαραίτητες βελτιώσεις ώστε να υποστηριχτεί η Μηνιαία υποβολή παρακρατούμενων φόρων

Πάγια

 • Στο olap “Οικονομικών στοιχείων παγίων” περιλαμβάνεται και η πληροφορία επενδυτικού νόμου του παγίου.

MoRE

 • Δόθηκε δυνατότητα εισαγωγής στο “Galaxy” νέου υποκαταστήματος πελάτη που δημιουργήθηκε στο MoRE.

Data Talk

 • Εισαγωγή παρτίδων ειδών αποθήκης.
 • Δυνατότητα εισαγωγής Επιβαρύνσεων και φόρων και κρατήσεων στα Παραστατικά πώλησης και αγοράς. Οι επιβαρύνσεις μπορεί να αφορούν στο σύνολο ή στις γραμμές του παραστατικού.
 • Προστέθηκε η δυνατότητα εισαγωγής/ενεργοποίησης Συνδυασμών Χαρακτηριστικών προκειμένου να γίνεται μέσω datatalk η ενεργοποίηση Χρωμάτων - Μεγεθών σε είδη. Προϋπόθεση αποτελεί να έχει προηγηθεί η εισαγωγή του είδους με τον ορισμό του αντίστοιχου ειδικού χαρακτηριστικού (Specific attribute).
 • Στην περίπτωση που κατά την εισαγωγή Παραστατικού αγορών/πωλήσεων παρουσιαστεί πρόβλημα, στο μήνυμα λάθους, προσδιορίζεται η γραμμή του σφάλματος. Ομοίως και στα σενάρια Πωλήσεων.
 • Ενημέρωση των κατηγοριών οντοτήτων στο Datatalk. Αν βρεθεί τιμή κατηγορίας στην ίδια ρίζα διαγράφεται και εισάγεται η νέα.

Γενικές βελτιώσεις

 • Κλήση των olap της εφαρμογής πάνω από τις οντότητες μέσω των Smart Tags. Παρέχεται δυνατότητα εμφάνισης των δεδομένων ενός έτοιμου olap της εφαρμογής πάνω από μία οντότητα (π.χ. πελάτη) εφαρμόζοντας ως φίλτρο την τιμή της οντότητας από την οποία καλείται (π.χ. olap πωλήσεις ανά είδος του επιλεγμένου πελάτη).
 • Δυνατότητα ορισμού τελεστή AND NOT κατά την πολλαπλή επιλογή κατηγοριών.
 • Ενέργεια προσθήκης επίσημων αργιών σε ημερολόγια.
 • Ορισμός GPS Συντεταγμένων σε υποκατάστημα εταιρίας.
 • Ενημέρωση της “Νομικής μορφής εταιρίας” με την τιμή “Φορέας Δημοσίου”.
 • Προσαρμογή Font σε κολώνες των εκτυπώσεων. Μέσω της προσαρμογής εκτύπωσης παρέχεται η δυνατότητα ορισμού font (Bold/Italic/Strikeout/Underline) για κάθε πεδίο της εκτύπωσης (ιδιότητες πεδίου).
 • Προσαρμογή των στηλών που αποτελούν τα grid οντοτήτων από χρήστη Config. Πλέον ο χρήστης Config μπορεί να διαμορφώσει και τα grid σε φόρμες οντοτήτων (π.χ. γραμμές παραστατικών πωλήσεων).
 • Ενοποίηση των προβολών/olap της εφαρμογής για grid και Pivot. Πλέον πρώτα επιλέγεται η επιθυμητή προβολή/olap και μέσω της ενέργειας “προβολή” εναλλάσσεται η εμφάνιση των δεδομένων σε Olap ή grid. Κατά την επόμενη εμφάνιση της προβολής/olap από τον ίδιο χρήστη εμφανίζονται τα δεδομένα με τη μορφή που εμφανίστηκαν κατά τελευταία εκτέλεση .
 • Στους Δείκτες εταιρίας – Εμπορικά μεγέθη ανά εταιρία προστέθηκε επιπλέον στήλη που εμφανίζει χωριστά τις προβλέψεις των αγορών.
 • Εκτύπωση ετικετών μέσα από οθόνη διαχείρισης όπως από λίστες.
 • Υπάρχει πλέον η δυνατότητα εξαγωγής σε excel των δικαιωμάτων χρηστών ανά ρόλο.
 • Δηλώνεται ανά σταθμό εργασίας και πρότυπο ετικέτας ο εκτυπωτής που θα εκτυπώνεται η ετικέτα.