Λίστα αντιστοιχίσεων πελατών - Galaxy ERP/Commercial

Το μενού των αντιστοιχίσεων αποκτά τη δική του υπόσταση. Εμφανίζεται πλέον ως ανεξάρτητο μενού, το οποίο ενεργοποιείται από την οντότητα των “Συναλλασσομένων”.

Εκτός από τις γνωστές σας λειτουργίες, “Αντιστοίχιση”, “Διαχείριση πληρωμών”, “Μαζική αντιστοίχιση” ενσωματώνει και μια νέα τη “Λίστα αντιστοιχίσεων πελατών”.

Η λίστα εμφανίζει ανά πελάτη τις ανοικτές κινήσεις που δημιουργούν απαιτήσεις (αν δεν υπάρξει επιτόπου είσπραξη από τον πελάτη τα παραστατικά του μένουν ανεξόφλητα και ο λογαριασμός του χρεωμένος), το ποσό (αρχικό ποσό απαίτησης ), το απαιτητό υπόλοιπο.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές γίνονται “αντιληπτές”, με την πρώτη ματιά, μέσω ειδικών συμβόλων με συγκεκριμένη χρωματική ένδειξη, στη στήλη “Ημ/νία λήξης” (αριστερά του πεδίου)

Συγκεκριμένα,

Το σύμβολο θαυμαστικό δείχνει ότι έχουν λήξει οι ημέρες είσπραξης των απαιτήσεων σε αντίθεση με το σύμβολο που δείχνει ότι δεν έχει παρέλθει η ημέρα εξόφλησης της οφειλής.

Ποιες εγγραφές θα εμφανίζονται στο εσωτερικό της λίστας

Αν θελήσετε να εμφανίσετε στη λίστα των αντιστοιχίσεων πελατών, διαφορετικές του προτεινόμενου φίλτρου εγγραφές (ανοιχτές κινήσεις) συμπληρώστε κατάλληλα το φίλτρο, το οποίο εμφανίζεται αν πατήσετε στο μέσον του αριστερού τμήματός της .

Επομένως από τη λίστα φίλτρων

Επιλέξτε κάποιο φίλτρο για την εμφάνιση στη λίστα συγκεκριμένων εγγραφών

Ποιες ενέργειες μπορείτε να πραγματοποιήσετε μέσα από τη λίστα

Όλες οι ενέργειες που μπορείτε να πραγματοποιήσετε από τη λίστα αντιστοιχίσεων είναι ενσωματωμένες στις “Ενέργειες” αυτής .

Αντιστοίχιση

Επιλέξτε ανοικτές χρεώσεις του ιδίου Πελάτη και εκτελώντας την ενέργεια αντιστοίχιση η εφαρμογή θα εμφανίσει τις επιλεγμένες ανοικτές χρεώσεις (ανοικτές κινήσεις - πάνω τμήμα) και τις ανοιχτές πιστωτικές κινήσεις (εισπράξεις – κάτω τμήμα) για να τις αντιστοιχίσετε.

Δημιουργία εισπρακτικών κινήσεων εξόφλησης των οφειλών ενός πελάτη

πως

  • Επιλέξτε τα ανοικτά παραστατικά του ιδίου Πελάτη
  • Στην οθόνη “Δημιουργία εισπρακτικής κίνησης”, που ανοίγει, συμπληρώστε τον τύπο που η εισπρακτική κίνηση θα αφορά (π.χ. απόδειξη είσπραξης πελάτη) και πατήστε “αποδοχή”

Η εφαρμογή ανοίγει αυτόματα στην οθόνη σας, το παράθυρο της οικονομικής εγγραφής όπου η επικεφαλίδα “φέρει” τον επιλεγμένο “πελάτη”, ενώ οι γραμμές ανάλογα τι προβλέπει ο τύπος εγγραφής (π.χ. κίνηση “ταμειακού λογαριασμού”) .

Δημιουργία εισπρακτικών υποθέσεων (Collection cases)

Επιλέξτε ανοικτές χρεώσεις του ιδίου Πελάτη και μέσω της ενέργειας “Δημιουργία εισπρακτικής υπόθεσης” δημιουργήστε μία εισπρακτική υπόθεση για να καταγράψετε αναλυτικά τις ενέργειες της εισπρακτικής διαδικασίας που θα ακολουθηθούν .

Δείτε περισσότερα εδώ