CompakG - Έκδοση 4.0 - Νέα λειτουργικότητα - Βελτιώσεις

Νέα λειτουργικότητα

Νέα Ευρετήρια (Browsers) στην Εφαρμογή

Η εφαρμογή εμπλουτίστηκε με νέα εύχρηστα ευρετήρια για την εύκολη διαχείριση των βασικών οντοτήτων.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • Πελατών,
 • Πιστωτών,
 • Ειδών,
 • Λογαριασμών,
 • Αξιογράφων

Στο κάτω μέρος του κάθε ευρετηρίου μπορεί κανείς να αναζητήσει μέσω δυναμικής προβολής περαιτέρω στοιχεία της εγγραφής που έχει επιλέξει. Για παράδειγμα, στη Λίστα Ειδών μπορεί κανείς να δει τα Αποθέματα του Είδους, τις Αποθήκες του, τους Κωδικούς Barcode και άλλες πληροφορίες, στους Πελάτες και τους Πιστωτές το Ισοζύγιο του Είδους, στα Αξιόγραφα το Ιστορικό Αξιογράφου, κ.ά.

Οι στήλες και η εμφάνιση των Λιστών μπορούν να τροποποιηθεί με βάση τα διαθέσιμα πεδία από το χρήστη. Επίσης, ο χρήστης μπορεί με εύκολο τρόπο να προσθέσει στη λίστα και στήλες με Οριζόμενα Πεδία που χρησιμοποιούνται στη δική του εγκατάσταση (INU, ARU, κλπ.)

Υπάρχει ακόμα η δυνατότητα ορισμού ευρετηρίων από συγκεκριμένες επιλεγμένες εγγραφές, εφόσον για κάποιο λόγο είναι απαραίτητο στο χρήση (π.χ. σε περιπτώσεις reconciliation, συμφωνία υπολοίπων με προμηθευτές, κ.λπ.)

Δείτε παραδείγματα από τις οθόνες των νέων ευρετηρίων στο Παράρτημα 1

Βελτιώσεις

Reporting 

 • Δυνατότητα τα report πλέον να εμφανίζονται σε πολλές διαφορετικές παραλλαγές όπως Πίνακα (Grid), Kύβο και Ταμπλό (Dashboard). Στα report τύπου Grid πλέον μπορεί να γίνει και εμφάνιση με μορφή Layout.
 • Δυνατότητα τα report να εκτελούνται σύγχρονα και ασύγχρονα, ώστε να μην καθυστερούν το χρήστη.
 • Νέα δυνατότητα εκτέλεσης του report από offlinedata τα οποία δημιουργούνται από scheduled διαδικασίες, ώστε αν υπάρχει το περιθώριο χρήσης offlinedata, οι εκτυπώσεις να εκτελούνται με μεγάλη ταχύτητα.
 • Δυνατότητα εκτέλεσης των report μέσω scheduled διαδικασίας
 • Δυνατότητα ορισμού Hyperlinks στα Query των Εκτυπώσεων τα οποία οδηγούν σε Άνοιγμα Εγγραφής (π.χ. άνοιγμα Καρτέλας Είδους)
 • Εξαγωγή των αποτελεσμάτων σε Αρχεία κάθε μορφής (WordPDFExcel) και Αυτόματη Αποστολή Αποτελεσμάτων με Email
 • Εκτέλεση από το Web Περιβάλλον της Εφαρμογής
 • Δυνατότητα εξαγωγής δεδομένων με Κρυπτογράφηση

Δείτε παραδείγματα από Reporting στο Παράρτημα 2

Αναβαθμίσεις στην καθημερινή λειτουργία του χρήστη

Με μία σειρά από παρεμβάσεις, γίνεται πιο εύκολη η καθημερινή δουλειά του χρήστη στις οθόνες διαχείρισης και καταχώρισης.

Ενδεικτικά αναφέρουμε :

 • Μπορούν πλέον να γίνονται απευθείας copy paste πληροφορίες από το Πρόχειρο (Clipbοard), αποφεύγοντας τη χρονοβόρα καταχώριση εγγραφή - εγγραφή. Για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να αντιγράψει απευθείας απόσπασμα τιμοκαταλόγου ειδών από το Excel ή των ειδών μίας παραγγελίας από το Excel που έχει αποστείλει ο πελάτης απευθείας στο Grid της καταχώρισης.
 • Για επαναλαμβανόμενες τιμές μπορεί πλέον να παραμετροποιείται η οθόνη καταχώρισης ώστε να μπορεί να  έχει ο χρήστης Default Τιμές σε πεδία της οθόνης π.χ. αιτία κίνησης ή σε στήλες ειδικού ενδιαφέροντος (π.χ. DeliveredtoReferencedVendor). Έτσι αποφεύγονται λάθη και επιταχύνεται η διαδικασία της καταχώρισης.
 • Μπορεί πλέον σε βασικές οθόνες καταχώρισης όπως η τιμολόγηση ή η αποθήκη να επιλέξει πολλαπλά είδη από το ευρετήριο ειδών και να έρθουν όλα μαζί στο Grid δημιουργώντας αντίστοιχες γραμμές καταχώρισης.
 • Μπορεί πλέον σε ένα ευρετήριο τιμών να βάλει μία τιμή στην πρώτη εγγραφή και να την αντιγράψει αυτόματα στις άλλες (π.χ. να προσθέσει μία νέα στήλη σε ένα περιφερειακό αρχείο π.χ. τον κωδικό GR σε όλες τις πόλεις), αντί να την βάλει σε μία - μία.
 • Αυτόματη πλέον αντιγραφή ημερολογίων και παραστατικών σε νέα χρήση
 • Δυνατότητα για προσθήκη Συνημμένων Εγγράφων σε όλες τις Καταχωρίσεις (μάλιστα εδώ υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με περισσότερους providers, π.χ. Azure, Sharepoint, FTP, NetworkShare, κ.ά.)
 • Νέα εναλλακτική οθόνη καταχώρισης ωρών μηχανής με περισσότερη ευχρηστία .
 • Βελτιώσεις στη Διαχείριση του Λογιστικού Σχεδίου και τη δημιουργία Λογιστικού Σχεδίου για Νέα Χρήση με σκοπό πιο εύκολη χρήση και καλύτερο performance.

Βελτιώσεις στην Εισαγωγή Αρχείων στην Εφαρμογή μέσω DataTalk

 • Πλέον υπάρχει η δυνατότητα κατά το import να γίνεται και Update των Εγγραφών
 • Δυνατότητα να στέλνει η εφαρμογή πλέον ειδοποιήσεις (alerts, email) για λάθη κατά τη διαδικασία του import
 • Δυνατότητα να μεταφέρονται αυτόματα πλέον μέσω Scheduling τα αρχεία για import από το περιβάλλον FTP στο φάκελο από όπου εισάγονται στην εφαρμογή.

Ορισμός Παραμετρικών Οθονών Έναρξης της Εφαρμογής

 • Πλέον πραγματοποιώντας είσοδο στην εφαρμογή ο χρήστης μπορεί να βλέπει μία οθόνη με πληροφορίες που παραμετροποιείται συστημικά.
 • Η οθόνη αυτή μπορεί μεταξύ άλλων να παραμετροποιηθεί ως:
 • Σημειωματάριο Εκκρεμοτήτων (Canban Board)
 • Ταμπλό με τρέχοντα στατιστικά δεδομένα (π.χ. πωλήσεις ημέρας ή ποσοστό επίτευξης στόχων)
 • RSSViewer με ενημέρωση από ιστοσελίδες ενδιαφέροντος, π.χ. σελίδες φορολογίας ή το εταιρικό site
 • Ενημέρωση για νέες εκδόσεις, δυνατότητες, πληροφορίες και οδηγίες από το myGalaxyGate για την εφαρμογή του CompakG

Δείτε παραδείγματα οθονών στο Παράρτημα 3

Περιβάλλον Web Λειτουργίας

 • Με τη νέα έκδοση αναπτύσσεται πλέον περιβάλλον Web Λειτουργίας της Εφαρμογής φιλοξενώντας δυνατότητες όπως Έγκριση Αιτήσεων, Πιστοποίηση Παραλαβής Τιμολογίων, Εμφάνιση Reporting