Παράρτημα 2 – Δείγματα Νέων Δυνατοτήτων Εκτυπώσεων

Καρτέλες Ειδών (Grid σε LayoutView)

To ίδιο σε Dasboard View με επιλογέα ειδών στο αριστερό μέρος

Βασικό Report CashFlow (Pivot Grid και Ιστόγραμμα)

(συνεργάζεται με το ειδικό κύκλωμα CashFlow με δυνατότητα ανάλυσης σε 5 διαστάσεις χρόνου (μέρα, εβδομάδα, μήνας τρίμηνο, έτος), κωδικό ταμειακής ροής, συναλλασσόμενο και ανάλυση σε επίπεδο detail(τιμολόγιο, αξιόγραφο, παραγγελία, δελτίο αποστολής)

Το ίδιο σε μορφή Dashboard με επιλογείς στοχοθεσίας (Gauges) αντί ιστογράμματος ανά κωδικό cash flow

 

 

Παραγγελίες ανά τρίμηνο (Dashboard)

Με ανάλυση κατά περίοδο, επιλογέα περιοχών, τάσεις τριμήνου, αξία πωλήσεων κατά πελάτη, ατιμολόγητες και τιμολογημένες αξίες.

Παραγγελίες ανά Είδος (Dashboard)

Με ανάλυση ανά Branch, επιλογέα status παραγγελίες και ημερομηνιακού διαστήματος κορυφών, συγκριτικό πίνακα pivot για συμφωνία με άλλα views της ίδιας πληροφορίας και υπολογισμό κόστους εμπορικής πολιτικής (εκπτώσεις προς τιμοκατάλογο)

 

Παραγγελίες ανά Γεωγραφική Ζώνη (Dasboard)

Με ανάλυση ανά πωλητή, γεωγραφικό διαμέρισμα, νομό, περιοχή και απεικόνιση σε χάρτες.