Προνόμια

Μια ιδιαίτερα σημαντική ενότητα διαχείρισης επιβράβευσης της πιστότητας των πελατών - μελών μιας επιχειρηματικής μονάδας, αποτελεί αυτή των “Προνομίων” . Τα προνόμια αποτελούν ισχυρά κίνητρα για άμεση αγοραστική ενέργεια των πελατών της . Το πρόγραμμα πιστότητας διαχειρίζεται τα προνόμια τα οποία αποκτούν οι πελάτες που είναι μέλη είτε με την εγγραφή τους είτε με τη συλλογή πόντων, που μεταφράζονται σε εκπτώσεις (ποσοστιαίες, αξιακές), σε ποικίλα δώρα, δωροεπιταγές, συμμετοχές σε κληρώσεις με συγκεκριμένα έπαθλα (ηλεκτρικές συσκευές, ταξίδια, κινητά, αυτοκίνητα κ.λπ.) .

 

Για την καταχώριση ενός προνομίου θα πρέπει να συμπληρώσετε τα πεδία :

 • Κωδικός/Περιγραφή του προνομίου .
 • Συχνότητα χρήσης (σε μήνες) : Καταχωρίζετε πόσους μήνες, μετά την προηγούμενη χρήση του προνομίου, αυτό θα είναι διαθέσιμο (π.χ. δωρεάν ιατρικές εξετάσεις κάθε 12 μήνες) . Αν το πεδίο λάβει μηδενική τιμή σημαίνει ότι το προνόμιο δεν υπόκειται σε τέτοιο περιορισμό .
 • Διάρκεια σε μήνες : Πληροφορία που αφορά στη διάρκεια ισχύος του προνομίου από τη στιγμή που το κερδίζει η επαφή - μέλος .
 • Ομάδες προνομίων : Συμπληρώνεται ο κωδικός της ομάδας προνομίων .
 • Τύπος προνομίου : Στο πεδίο επιλογής δηλώνετε τον τύπο προνομίου, αν θα αφορά σε ποσοστιαία ή αξιακή έκπτωση, δώρο ή λοταρία, ανάλογα με τι ακριβώς θέλετε να αποδοθεί στην επαφή κατά την εξαργύρωση πόντων . Συγκεκριμένα : 

δώρο : αν το προνόμιο έχει σαν αποτέλεσμα την απόκτηση κάποιου είδους - δώρου

% έκπτωση : αν το προνόμιο έχει σαν αποτέλεσμα την απόκτηση ποσοστιαίας έκπτωσης σε επόμενες συναλλαγές

έκπτωση αξίας : αν το προνόμιο έχει σαν αποτέλεσμα την απόκτηση αξιακής έκπτωσης σε επόμενες συναλλαγές

κλήρωση : αν το προνόμιο έχει σαν αποτέλεσμα τη συμμετοχή σε κλήρωση

 • Ποσό έκπτωσης : Αν ο δηλωμένος τύπος προνομίου αφορά αποκλειστικά σε αξιακή έκπτωση ενεργοποιείται το πεδίο για να συμπληρώσετε το ποσό έκπτωσης που θέλετε να αντιστοιχεί στο προνόμιο .
 • % έκπτωσης : Κατ’ αντιστοιχία αν ο τύπος προνομίου προβλέπει ποσοστιαία έκπτωση τότε συμπληρώνετε το ποσοστό που θα αντιστοιχεί στο προνόμιο .
 • Δημιουργία Voucher : Τσεκάρετε το πεδίο αν θέλετε την παραγωγή μιας οντότητας Voucher - που συνδέεται με το προνόμια, ενημερώνοντας το μέλος (εκτύπωση μετά το λογαριασμό) για το τι ακριβώς κερδίζει (δώρο, εκπτώσεις) . Για παράδειγμα με την αγορά laptop, αξίας 400€, παρέχεται στον πελάτη - μέλος voucher αξίας 100€, με δυνατότητα εξαργύρωσης του παρεχόμενου εντός 6 μηνών – σημειώνεται ότι η διάρκεια του voucher υπολογίζεται από τη διάρκεια του προνομίου -, από την ημέρα που το κέρδισε, είτε στο κατάστημα είτε σε κάποιο από τα συνεργαζόμενα καταστήματα .
 • Τύπος κλήρωσης : Αν ο επιλεγμένος “τύπος προνομίου” αφορά σε “λοταρία” τότε ενεργοποιείται το συγκεκριμένο πεδίο για να επιλέξετε από τους διαθέσιμους τύπους τον επιθυμητό .
  • Δώρα κλήρωσης : Αφορά στο βραβείο (έπαθλο) που θα κερδίσει ο τυχερός που θα αναδειχθεί με την κλήρωση .
  • Λαχνός : Δημιουργία ενός αριθμού (λαχνού) για τη συμμετοχή της επαφής στην κλήρωση, που θα γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο από τη διοργανώτρια εταιρία .
  • Αριθμός Λαχνών : Για κάθε 100€ η επαφή έχει δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση .
 • Πρότυπο Voucher : Επιλογή ενός προκατασκευασμένου μοντέλου voucher το οποίο θα εφαρμοστεί για τη δημιουργία voucher .
 • Αυτόματο προνόμιο μέλους: Τσεκάρετε το πεδίο για τα προνόμια τα οποία αποδίδονται αυτόματα στις επαφές με την εγγραφή τους ως μέλη . Το αυτόματο προνόμιο θα παρέχεται στην επαφή για το χρονικό διάστημα που θα παραμένει μέλος (π.χ. τα μέλη θα απολαμβάνουν έκπτωσης 5%).
 • Μόνιμο προνόμιο: Με την παρούσα επιλογή δηλώνετε ότι το προνόμιο, εφόσον αποδοθεί στην επαφή αποκτά απεριόριστη ισχύ (π.χ. παρέχεται μονίμως έκπτωση 8%). Η διαφορά με το αυτόματο είναι ότι το μόνιμο μπορεί να δοθεί σε μεταγενέστερο χρόνο.

Σημείωση : Προνόμια τα οποία δεν είναι μόνιμα ή αυτόματα, διατίθενται για εξαργύρωση στην επαφή, σύμφωνα με τους “κανόνες εξαργύρωσης” βάσει πόντων.

Δώρο :Σε περίπτωση που ο “τύπος προνομίου” προβλέπει “δώρο”, τότε στο τμήμα αυτό επιλέγετε το δώρο ή τα δώρα που δύναται να κερδίσει το μέλος με την απόκτηση του προνομίου (π.χ. παροχή ειδικής προσφοράς είδους υπό τη μορφή δώρου) .

Δώρα κλήρωσης : Η πρόσβαση στη συγκεκριμένη σελίδα εξαρτάται από ένα κυρίως παράγοντα, από την τιμή που έχει αποδοθεί στο πεδίο “Τύπος προνομίου” . Αν ο δηλωμένος τύπος προνομίου αφορά σε συμμετοχή σε κληρώσεις, τότε στη σελίδα αυτή καταγράφονται τα τελικά έπαθλα – βραβεία που θα κερδίσουν οι νικητές με το πέρας της κλήρωσης (π.χ. θα κληρωθούν ηλεκτρικές συσκευές, ταξίδια, κινητά, αυτοκίνητα, δωροεπιταγές αξίας 200€ έκαστη για όσους λαμβάνουν μέρος στην κλήρωση βάσει των προϋποθέσεων συμμετοχής κ.λπ.) .

Κανόνες εξαργύρωσης: Επιλέγονται οι κανόνες εξαργύρωσης (ανταμοιβής) σύμφωνα με τους οποίους θα εξαργυρώνονται οι κερδισμένοι πόντοι της επαφής - μέλους της επιχείρησης που διενεργεί συναλλαγές μαζί της (αθροίζοντας πόντους) . Καταγράφεται το πλήθος πόντων (ελάχιστο) που πρέπει να έχει το μέλος για την ενεργοποίηση της διαδικασίας όπως και οι χρεώσιμοι πόντοι που θα αναλωθούν από τους πόντους της επαφής - μέλους .

 

Ενέργειες

Εφαρμογή στα μέλη : Αν θέλετε να εκχωρήσετε ένα νέο, μόνιμο όμως προνόμιο σε υφιστάμενους πελάτες - μέλη, το Σύστημα διαθέτει ειδική επιλογή “Εφαρμογή στα μέλη” για να ικανοποιήσει αυτή σας την ανάγκη . Η επιλογή βρίσκεται ενσωματωμένη στο πλήκτρο “Ενέργειες” της παρούσας φόρμας .