Λίστα καρτών μελών

Μέσω της λειτουργικότητας παρακολούθησης των καρτών μελών παρέχεται η δυνατότητα να συνδέσετε στις επαφές – πελάτες, κάρτες μέλους με συγκεκριμένο αριθμό κάρτας . Για τις κάρτες μέλους είναι εφικτή η ενσωμάτωση προνομίων με διαφορετικούς κανόνες απόδοσης, καθορισμένους από το χρήστη, και αντίστοιχης απόδοσης – εξαργύρωσης στις συναλλαγές τους .

Από το εσωτερικό της λίστας “Κάρτες Μέλους” λαμβάνετε εικόνα όλων των εγγραφών των καρτών μελών . Η παρούσα οθόνη, αποτελεί δηλαδή λίστα όλων των καρτών μελών που είτε δημιουργούνται (αυτόματα) με την καταχώριση μιας νέας επαφής είτε σε μεταγενέστερο χρόνο όταν η επαφή – πελάτης γίνει μέλος .

Η καταχώριση μιας νέας κάρτας μέλους απαιτεί την ενεργοποίηση της επιλογής "Νέα" ενώ η τροποποίηση μιας ήδη υπάρχουσας γίνεται μέσω του πλήκτρου "Επεξεργασία".   

Η σύνδεση οικογενειακών καρτών είναι δυνατή μέσω της ενέργειας “Σύνδεση Καρτών”, ενσωματωμένη στο πλήκτρο “Ενέργειες” των “Λιστών Καρτών μελών” . Η επιλεγμένη από τη λίστα κάρτα θεωρείται ως “οικογενειακή” κάτω από την οποία βρίσκονται οι κάρτες που έχουν συνδεθεί . Στην οθόνη της εξαργύρωσης καθορίζεται και ο τρόπος εξαργύρωσης των οικογενειακών πόντων για κάθε συνδεδεμένη κάρτα .