Γραμμογράφηση αρχείου ascii εγγραφών εσόδων - εξόδων

Δείτε την γραμμογράφηση του αρχείου ascii για την ενημέρωση εγγραφών εσόδων - εξόδων.