Galaxy Enterprise Suite ERP

Προϋπολογιστική κοστολόγηση παραγωγής (Budget production costing)| Galaxy ERP

Το κόστος αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης της κερδοφορίας μιας επιχείρησης. Ειδικά για παραγωγικές επιχειρήσεις, το κόστος της παραγωγικής διαδικασίας, είναι ιδιαίτερα σημαντικό και καθορίζει πολλές επιμέρους επιχειρηματικές αποφάσεις.

Galaxy WM Διαχείριση Αποθηκών

Υλοποιήθηκε με επιτυχία το Galaxy WM Διαχείριση Αποθηκών, το οποίο αποτελεί το επόμενο βήμα, τη μετεξέλιξη του αρχικού Galaxy RF απoθήκες (ενός απλού συστήματος διαχείρισης αποθεμάτων ανά θέση και εκτέλεσης βασικών εργασιών), και επιτρέπει την υλοποίηση απαιτητικών λειτουργιών στη διαχείριση αποθηκών και εφοδιαστικής αλυσίδας εύκολα και αποδοτικά και με το χαμηλότερο δυνατό κόστος

Galaxy ERP - Έκδοση 21.39

Δείτε τι περιλαμβάνει η έκδοση

Memos - Galaxy ERP

Εμπλουτίστηκαν οι οντότητες της εφαρμογής με τα memos (ή αλλιώς σημειώσεις). Τα memos είναι μηνύματα (προσωπικά ή κοινόχρηστα) και έχουν ως στόχο είτε να υπογραμμίσουν τη σπουδαιότητα μιας πληροφορίας, να υπενθυμίσουν στο χρήστη κάτι (μικρό ή σημαντικό) κατά την επιλογή μιας οντότητας – εγγραφής (π.χ. ένα τεχνικό χαρακτηριστικό του είδους) είτε να ενεργήσουν προειδοποιητικά ή απαγορευτικά στα παραστατικά (σε όλους ή σε επιλεγμένους τυπους). Στην περίπτωση αυτή το Σύστημα ανοίγει αυτόματα παράθυρο στην οθόνη σας για να προειδοποιήσει ή αποτρέψει μια κίνηση π.χ. την καταχώριση ενός είδους σε μια παραγγελία πώλησης, εφόσον η παραμετροποίηση του τύπου Memos προβλέπει κάτι τέτοιο .

Tags - Galaxy ERP

Ta Tag είναι σύντομες περιγραφές μέσω των οποίων σας επιτρέπεται να κάνετε αναζητήσεις στις οντότητες της εφαρμογής. Έχουν τη λειτουργικότητα του εντοπισμού εγγραφών στη λίστα μιας οντότητας βάσει των επιλεγμένων τιμών tags. Μέσω των tags, (λέξεις – κλειδιά) το Σύστημα θα αναζητήσει και θα εμφανίσει τις αναζητούμενες εγγραφές π.χ. στη λίστα των ειδών, όλα τα ποδήλατα που προορίζονται για χρήση στο βουνό και στην πόλη, για χρήση trekking κ.λπ.

Επικοινωνία Galaxy με iQom RetailStudio

Στην ενότητα αυτή καλύπτεται το θέμα της επικοινωνίας του “Galaxy ERP” με το “iQom RetailStudio”, μια εφαρμογή διαχείρισης Λιανικών Πωλήσεων για καταστήματα, αλυσίδες με υποκαταστήματα, franchise ή μικτού τύπου μοντέλα. Σχεδιασμένο ειδικά για την αντιμετώπιση των αναγκών των καταστημάτων και της Κεντρικής Διαχείρισης – Διοίκησης. Καλύπτει τις ανάγκες πλήρους διαχείρισης καταστήματος Πωλήσεις, Αποθήκη, Πελάτες, Αγορές, Προμηθευτές, Πρόταση παραγγελίας αγορών, Πολλαπλοί τιμοκατάλογοι, Προωθητικές Ενέργειες, Εκτύπωση ετικετών, Χρήστες με δικαιοδοσίες, Εκπτώσεις, Στατιστικά.

Εναλλακτικός τρόπος διαβίβασης συναλλαγών |Galaxy EPR

Οι επιχειρήσεις, για τη διαβίβαση των παραστατικών του 2021 που ΔΕΝ έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myData, μπορούν να επιλέξουν τον Εναλλακτικό τρόπο διαβίβασης αντί του Κανονικού Τρόπου, της αποστολής δηλαδή των στοιχείων από κάθε παραστατικό ξεχωριστά.

Galaxy RF Διαχείριση αποθηκών (από τερματικό Android) |Galaxy ERP

Το “Galaxy RF αποθήκες” είναι μια σύγχρονη εφαρμογή διαχείρισης των RF - εργασιών αποθήκης του Galaxy ERP (παραλαβή, καταμέτρηση παραλαβής, συλλογή ειδών, εντολές μετακίνησης, απογραφές κ.λπ.) μέσα από οποιαδήποτε συσκευή με λειτουργικό Android.

To νέο περιβάλλον ενσωματώνει, εκτός της λειτουργικότητας που υπήρχε για τα Windows mobile και extra functionality (νέες λειτουργίες), μέσα από ένα εξελιγμένο και φιλικό user interface γεγονός που συνηγορεί υπέρ της ευκολίας στη χρήση, της υψηλής ταχύτητας και της μέγιστης ασφάλειας στην εκτέλεση των εργασιών.

Pages

Subscribe to RSS - Galaxy Enterprise Suite ERP