Βάρδια Εργασίας |Galaxy CRM

Εισαγωγή

Παρακολουθήστε τις ώρες έναρξης και λήξης εργασίας των χρηστών mobile SFA, εξασφαλίζοντας συγκεντρωτική εικόνα για το σύνολο της δραστηριότητας τους μέσα στην ημέρα.

Οι καταχωρίσεις για κάθε ημέρα βάρδιας είναι διαθέσιμες μέσα σε κάθε πόρο, από την επιλογή Ενέργειες| Ημερολόγια βάρδιας εργασίας

Graphical user interface</p>
<p>Description automatically generated with medium confidence

Εμφανίζεται η λίστα καταχωρίσεων, για το ημερομηνιακό διάστημα που δηλώνεται στα φίλτρα, με τα εξής στοιχεία πληροφορίας :

 • Έναρξη (ημ/νια κα ώρα)
 • Λήξη (ημ/νια κα ώρα)
 • Μέσο μεταφοράς (το επιλεγμένο όχημα του πόρου ή του xVan οδηγού)
 • Συντεταγμένες έναρξης και λήξης
 • Ένδειξη ταχογράφου έναρξης
 • Ένδειξη ταχογράφου λήξης
 • Σημειώσεις

Επιπλέον υπάρχει browser που εμφανίζει τις εγγραφές για όλους τους πόρους Επαφές / Πόροι | Διαχείριση πόρων | Ημερολόγια βάρδιας εργασίας

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όλες οι εγγραφές (Δραστηριότητες και Παραστατικά) που καταχωρίζονται από τους χρήστες SFA μέσα σε μια ενεργή βάρδια εργασίας συνδέονται με αυτή στους πίνακες :

 • CMACTIVITYWORKSHIFTS
 • GXTRADEENTRYEXT

Οδηγίες ενεργοποίησης

Η ενεργοποίηση γίνεται στο Galaxy Mobile SFA Sync Setup Portal και ορίζεται σε κάθε προφίλ χρηστών όπως παρακάτω :

 • Enable workshifts

Ενεργοποιεί τη λειτουργικότητα και εμφανίζεται στις συσκευές του προφίλ η σχετική επιλογή

 • Mandatory workshift for entries

Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη ενεργής βάρδιας για την καταχώριση οποιασδήποτε εγγραφής

 • Deny multiple workshifts per day

Απαγορεύει την έναρξη δεύτερης βάρδιας εργασίας μέσα στην ίδια ημέρα