Χρήση Χρονοπρογραμματιστή στην επικοινωνία με e-books

1. Εισαγωγή

H εφαρμογή ενσωματώνει το “Χρονοπρογραμματισμό”, ένα πολύτιμο εργαλείο, για τον χρονοπρογραμματισμό της εργασίας υποβολής των παραστατικών - άρθρων στην υπηρεσία e-books και της εργασίας ενημέρωσης κατάστασης υποβολής. Εκτελείται μέσω συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος αρκεί να θέσετε στις Ενέργειες χρονοπρογραμματισμού τους κανόνες χρονοπρογραμματισμού - τις χρονικές παραμέτρους εκτέλεσης, κάθε πότε θα εκτελείται η εργασία της αποστολής (ο χρήστης μπορεί για παράδειγμα να προγραμματίσει να αποστέλλονται τα παραστατικά στην υπηρεσία κάθε x ώρες, π.χ. κάθε 3 ώρες, από Δευτέρα ως Παρασκευή).

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

D:\MyDocs\Galaxy\icons\attention.pngΠροσοχή : Δεν υποστηρίζεται χρονοπρογραμματισμός σε βάσεις Oracle .

 

2. Ενεργοποίηση χρονοπρογραμματιστή

H ενεργοποίηση του χρονοπρογραμματιστή είναι εφικτή με δυο τρόπους:

Με τον τρόπο αυτό ο χρονοπρογραμματιστής μπορεί να εκτελείται αυτόνομα και σε διαφορετικό υπολογιστή από τους σταθμούς εργασίας των χρηστών.

 • Χωρίς application Server : Αφορά σε απλές εγκαταστάσεις όπου το σύστημα erp εκτελείται με ένα command line option -scheduler. Είναι πρακτικά χρήσιμος σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να εκτελούν το χρονοπρογραμματισμό μέσα από το ίδιο το erp που “τρέχει” ένας χρήστης.

Σημαντική σημείωση : Και στις δυο παραπάνω περιπτώσεις μόνο ένας χρονοπρογραμματιστής μπορεί να είναι ενεργός σε κάθε εταιρία. Αν δεύτερος χρήστης επιχειρήσει είσοδο με την παράμετρο -scheduler στην ίδια εταιρία θα εμφανιστεί μήνυμα λάθους.

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Που βρίσκεται

Η νέα λειτουργικότητα βρίσκεται ενσωματωμένη στο μενού “Εργαλεία” και διαθέτει τρεις επιλογές:

 • Προγραμματισμένες ενέργειες: είναι ουσιαστικά μια λίστα με όλες τις χρονοπρογραμματισμένες εργασίες
 • Ιστορικό εκτέλεσης: το περιεχόμενο της λίστας αφορά στο ιστορικό εκτέλεσης του χρονοπρογραμματισμού
 • Πληροφορίες για τον χρονοπρογραμματιστή : κρατά συγκεκριμένες πληροφορίες για τον χρονοπρογραμματιστή, με ποιον τρόπο εκτελείται (κάτω από service/από την εφαρμογή του χρήστη)

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Πως δημιουργείται μια χρονοπρογραμματισμένη εργασία υποβολής παραστατικών στα ebooks

Επιλέξτε “Υποβολή Παραστατικών - Άρθρων” από το μενού “Ηλεκτρονικά βιβλία” των “Περιοδικών”

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated with medium confidence

και στο διάλογο “Υποβολή στα Ηλ. βιβλία” που ανοίγει, δηλώστε :

 • το ημερομηνιακό διάστημα επιλογής παραστατικών ή άρθρων, προτείνεται ο τρέχων μήνας ως διάστημα υποβολής
 • τις κατηγορίες κινήσεων προς υποβολή

στη συνέχεια, πατήστε δεξί κλικ επί του διαλόγου και επιλέξτε “Δημιουργία προγραμματισμένης εργασίας”

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

3. Ενέργεια Χρονοπρογραμματισμού

Σελίδα Παράμετροι εργασίας


Στη σελίδα “Παράμετροι εργασίας” της οθόνης “Ενέργεια χρονοπρογραμματισμού” (που ανοίγει ενεργοποιώντας Δημιουργία προγραμματισμένης εργασίας στο διάλογο της υποβολής) εμφανίζονται οι παράμετροι όπως δηλώθηκαν στην οθόνη της Υποβολής στα Ηλ. Βιβλία. Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν στο χρονοπρογραμματισμό, κατά την εκτέλεση της διαδικασίας.

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Τα πεδία των παραμέτρων εργασίας δεν επιδέχονται τροποποίηση, το μόνο πεδίο που είναι δεκτικό επέμβασης είναι το Είδος ημερομηνίας, μπορείτε να αλλάξετε τις εξ ορισμού τιμές του επιλέγοντας κάποια τιμή από τις διαθέσιμες :

 • Συγκεκριμένη ημ/νία : η επιλογή “συγκεκριμένη ημερομηνία” συσχετίζεται με την τιμή που έχει οριστεί στο πεδίο “Τιμή”. Αυτό πρακτικά μεταφράζεται : αν η εργασία εκτελεστεί μέσα στον Ιούνιο θα συμπεριλάβει τα παραστατικά από 02/06/2023 έως 30/06/2023 (σύμφωνα με το παράδειγμά μας)

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated with medium confidence

 • Τρέχουσα ημ/νία εκτέλεσης
 • Πρώτη ημέρα του μήνα : αν η διαδικασία εκτελεστεί το μήνα Ιούνιο, η ημερομηνία λήψης παραστατικών θα είναι η πρώτη ημέρα του Ιουνίου
 • Τελευταία ημέρα του μήνα : αν η διαδικασία εκτελεστεί το μήνα Ιούνιο, η τελευταία ημερομηνία λήψης παραστατικών θα είναι η τελευταία ημέρα του Ιουνίου (30η Ιουνίου)

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated with medium confidence

 • Πρώτη ημέρα του έτους/ Τελευταία ημέρα του έτους : αν στο πεδίο “Από” επιλεγεί Πρώτη ημέρα του έτους και στο πεδίο “Έως” Τελευταία ημέρα του έτους και οριστεί η εκτέλεση της διαδικασίας κάθε μήνα, η διαδικασία θα κάνει λήψη κάθε μήνα των παραστατικών όλου του έτους

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το Σύστημα θέτει εξ ορισμού τιμές στις παραμέτρους “Από Ημερομηνία” (η πρώτη ημέρα του μήνα) και “Έως Ημερομηνία” (η τελευταία ημέρα του μήνα) . Στην περίπτωση αυτή, αν η διαδικασία εκτελεστεί το μήνα Ιούνιο θα συμπεριλάβει τα παραστατικά του Ιουνίου.

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated

Η τιμή που θα επιλεγεί στο πεδίο “Είδος ημερομηνίας” με την τιμή στο πεδίο “Τιμή” (όπως προκύπτει από το διάλογο “Υποβολή στα Ηλ. Βιβλία”) είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Συσχετισμός υπάρχει αν δηλωθεί στο πεδίο “Είδος ημερομηνίας” “Συγκεκριμένη ημ/νία” .

Σελίδα Ενεργοποίηση


Η σύνταξη των χρονικών παραμέτρων εκτέλεσης (π.χ. η αποστολή στα e-books προγραμματίζεται να τρέξει κάθε x ώρες), γίνεται στη σελίδα “Ενεργοποίηση”.

Το Σύστημα ζητά να προσδιορίσετε :

Τη Διάρκεια ισχύος της εργασίας (έναρξη - λήξη). Η ημερομηνία λήξης είναι η ημερομηνία τερματισμού της διαδικασίας, το χρονικό όριο κατά το οποίο σταματά να εκτελείται ο trigger .

Την Περιοδικότητα

Η εκτέλεση μιας ενέργειας μπορεί να γίνει μία φορά είτε περιοδικά .

 • Μια φορά σημαίνει ότι θα εκτελεστεί μια φορά (π.χ. σήμερα) και την ώρα έναρξης που έχει δηλωθεί στο σχετικό πεδίο

A screenshot of a computer</p>
<p>Description automatically generated with medium confidence

 • Περιοδικά : δώστε σε ημέρες, μήνες, εβδομάδες κ.λπ. τη συχνότητα επανάληψης της εκτέλεσης της ενέργειας :
  • Ανά δευτερόλεπτα
  • Ανά Λεπτά : εξ ορισμού, η εργασία δεν μπορεί να εκτελεστεί με συχνότητα μικρότερη των τριών λεπτών
  • Ωριαία : μπορείτε να δηλώσετε την εκτέλεση της εργασίας π.χ. κάθε 3 ώρες από “Δευτέρα” ως “Παρασκευή”
  • Ημερήσια : μπορείτε να δηλώσετε την εκτέλεση της εργασίας π.χ. όλες τις ημέρες της εβδομάδας πλην της Κυριακής
  • Εβδομαδιαία : μπορείτε να δηλώσετε την εκτέλεση της εργασίας εβδομαδιαία (δεν επιλέγονται ημέρες αλλά μόνο μήνες)
  • Μηνιαία : μπορείτε να επιλέξετε την εκτέλεση της εργασίας κάθε μήνα

Όταν η εκτέλεση είναι “Μηνιαία” μπορείτε να ζητήσετε:

 • να εκτελείται κάθε μήνα, αλλά συγκεκριμένη ημέρα π.χ. την πρώτη του μήνα ή τη δεύτερη ή την τρίτη ή κάθε 15 του μηνός