Μηχανισμός Self Update συσκευών |Galaxy S.F.A.

Δόθηκε η δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης (self update) των συσκευών με νεότερες εκδόσεις της εφαρμογής. Σε επίπεδο εγκατάστασης, αυτό που χρειάζεται να γίνει είναι το “upload” της νέας έκδοσης στο “back office server” και η ανάθεση σε επίπεδο προφίλ της έκδοσης που θέλετε να ενημερωθεί στις συσκευές αυτού του προφίλ.

Έστω, λοιπόν, εγκατάσταση στην οποία η τρέχουσα έκδοση της εφαρμογής, με την οποία λειτουργεί μια συσκευή, όπως για παράδειγμα, η “Lenovo TB-X704L”, είναι η έκδοση 1160. Η πληροφορία αυτή προβάλλεται στη νέα στήλη “Version” της λίστας των συσκευών της εγκατάστασης:

A picture containing screenshot, text, line, softwareDescription automatically generated

Για παράδειγμα, έστω ότι θέλετε να ενεργοποιήσετε την αυτόματη αναβάθμιση αυτής της συσκευής σε μια επόμενη έκδοση, την 1200.

Αυτό που χρειάζεται αρχικά είναι να υπάρχει διαθέσιμο το apk της έκδοσης αυτής στον back office server. Αυτό γίνεται μέσω του action “Upload SFA Version” που είναι διαθέσιμο στο νέο block “SFA versions” της επιλογής “Γενικά” του SFA SyncSetup:

A picture containing screenshot, text, softwareDescription automatically generated

Επιλέγοντας το apk της έκδοσης 1200 από το file explorer που ενεργοποιείται, ανεβαίνει στο περιβάλλον του back office server ώστε να είναι διαθέσιμο κατά την επικοινωνία του back office με τις συσκευές. Με την ολοκλήρωση του upload, ενημερώνεται η σχετική πληροφορία στο block αυτό:

A picture containing text, line, font, screenshotDescription automatically generated Όλες οι εκδόσεις που ανεβαίνουν στον back office server είναι διαθέσιμες για χρήση και μπορείτε να τις διαχειριστείτε (να διαγράψετε, για παράδειγμα, προγενέστερες εκδόσεις που πλέον δεν σας χρειάζονται) από αυτό το σημείο.

Εκτός του αυτοματισμού της διαδικασίας της ίδιας της αναβάθμισης, μέσω του μηχανισμού αυτού, αποκτάτε καλύτερο έλεγχο της έκδοσης της εφαρμογής που χρησιμοποιεί η κάθε επιμέρους συσκευή και μπορείτε να επιβάλλετε ως διαχειριστές τη χρήση συγκεκριμένης έκδοσης ανά συσκευή.

Αυτό ορίζεται σε επίπεδο προφίλ στο νέο πεδίο “SFA Version” που είναι διαθέσιμο στη σελίδα “Γενικά” της επιλογής “Διαμορφώσεις”:

A screenshot of a computerDescription automatically generated with medium confidence

Σ’ αυτό επιλέγετε, μεταξύ των διαθέσιμων, την έκδοση που θέλετε να αναβαθμιστεί σε όλες τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες με το συγκεκριμένο προφίλ:

A picture containing text, screenshot, font, line</p>
<p>Description automatically generated

Και η νέα εικόνα διαμορφώνεται ως εξής:

A screenshot of a computerDescription automatically generated with medium confidence

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στην περίπτωση που μια συσκευή είναι συνδεδεμένη με πολλαπλά προφίλ, χρησιμοποιείται το “SFA Version” που έχει δηλωθεί στο default προφίλ.

Σε επίπεδο συσκευής, λοιπόν, η έκδοση που έχει αρχικά είναι η 1160:

A blue and white rectangle</p>
<p>Description automatically generated with low confidence

Σε κάθε (online) login που γίνεται από αυτή τη συσκευή, αντιπαραβάλλεται η έκδοση της με την έκδοση που έχει οριστεί στο (default) προφίλ της συσκευής.

Αν (και μόνο αν) η ανατεθειμένη στο προφίλ είναι μεγαλύτερη αυτής που έχει η συσκευή, κατά το login γίνεται αυτόματα λήψη της:

A screenshot of a computerDescription automatically generated with low confidence

και συνεχίζει αυτόματα και η διαδικασία της εγκατάστασής της:

A picture containing text, font, screenshot, white</p>
<p>Description automatically generated
Καταλήγοντας στην αυτόματη αναβάθμιση της συσκευής στην έκδοση που προσδιορίσατε ως διαχειριστές:

A picture containing text, font, electric blue, screenshot</p>
<p>Description automatically generated

Η νέα έκδοση της συσκευής εμφανίζεται φυσικά και στο περιβάλλον του SyncSetup:

A screenshot of a computerDescription automatically generated with low confidence

σημείωσηΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η υπάρχουσα διαδικασία αναβάθμισης με μεταφορά του apk στο περιβάλλον της συσκευής, δεν αναιρείται από τη νέα αυτή λειτουργικότητα.