Σύνθετη αναζήτηση πόρου |Galaxy CRM

Υλοποιήθηκε νέα ενέργεια στις “Δραστηριότητες” με σκοπό τη σύνθετη επιλογή πόρου στον οποίο θα ανατεθεί η εργασία. Με φίλτρο την επιλεγμένη ειδικότητα της δραστηριότητας, εμφανίζει όσους πόρους έχουν την ειδικότητα αυτή και τους χαρακτηρίζει ως διαθέσιμους (ή μη διαθέσιμους) αν η ώρα της δραστηριότητας καλύπτεται από το ημερολόγιο εργασίας τους.

 

ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ


Παραμετροποίηση

 • Μεταβείτε στη σελίδα “Γενικά” των Πόρων στο νέο τμήμα “Ειδικότητα”
 • Επιλέξτε το πεδίο “Διαθέσιμος ανεξαρτήτου ειδικότητας” (κατά τη σύνθετη αναζήτηση η λίστα των πόρων θα περιλάβει πόρους ανεξάρτητα από την επιλεγμένη ειδικότητα)
 • Καθορίστε την “Ειδικότητα” βάσει της οποίας το Σύστημα θα προχωρήσει στον εντοπισμό συγκεκριμένων πόρων (π.χ. ηλεκτρολόγων) οι οποίοι θα αναλάβουν να διεκπεραιώσουν μια εργασία π.χ. (επισκευή ενός είδους που παρουσίασε βλάβη)

Εφαρμογή

 • Καλέστε “Δραστηριότητα” -> Ενέργειες -> Σύνθετη αναζήτηση κατόχου

Θα ανοίξει σχετικό παράθυρο.

Πρόκειται για μία λίστα με πεδία :

 • τις Δραστηριότητες ημέρας λήθος δραστηριοτήτων ημέρας)
 • τις Ολοκληρωμένες δραστηριότητες λήθος ολοκληρωμένων δραστηριοτήτων ημέρας)
 • την Περιοχή Προηγούμενης Δραστηριότητας
 • την Έναρξη Προηγούμενης Δραστηριότητας
 • τη Λήξη Προηγούμενης Δραστηριότητας
 • τον Εκτιμώμενο χρόνο μετάβασης
 • την Εκτιμώμενη απόσταση μετάβασης

και

 • το φίλτρο ημερομηνίας και ειδικότητας στο πάνω μέρος της

Συμπληρώνοντας κατάλληλα το φίλτρο

Το Σύστημα αναζητά όλους τους πόρους που ικανοποιούν το φίλτρο. Προβάλλει τους διαθέσιμους σύμφωνα με το ημερομηνιακό κριτήριο (την πληροφορία αντλεί από το ημερολόγιο εργασίας του πόρου), τη δηλωμένη ειδικότητα (π.χ. ηλεκτρολόγος ο οποίος θα αναλάβει τη διάγνωση και την επισκευή βλαβών στον πελάτη) ή ανεξαρτήτως ειδικότητας (βάσει παραμετροποίησης του πόρου).

Ενημερώνει με τη διεύθυνση του τελευταίου σημερινού activity του πόρου καθώς και το στίγμα του όπως και την απόσταση σε χιλιόμετρα και λεπτά από το στίγμα της Δ/νσης του τρέχουσας δραστηριότητας.

Αν δεν έχει άλλη δραστηριότητα μέσα στην ημέρα, θα υπολογίζει την απόσταση από την Διεύθυνση της επαφής του εκάστοτε πόρου.

Σημείωση: Για τη λειτουργία υπολογισμού της απόστασης και του εκτιμώμενου χρόνου μετάβασης, απαιτείται η ενεργοποίηση του Google Distance Matrix API, στο επιλεγμένο Google API Key της εγκατάστασης.

Πληροφορίες στο χάρτη

Ο χάρτης παρέχει εικόνα του σημείου που βρίσκεται ο πόρος (αφετηρία) και του σημείου που πρέπει να μεταβεί (προορισμός).