Πλάνο Marketing - Galaxy CRM

Η οντότητα αυτή ομαδοποιεί και οργανώνει τις ενέργειες του τμήματος Marketing. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο βέλτιστος προγραμματισμός των ενεργειών.

Για τη διαχείριση των οντοτήτων αυτών δημιουργήθηκε το μενού το Marketing, στο οποίο ενσωματώθηκε εκτός από τις νέες οντότητες (πλάνο/ημερολόγιο Marketing, εκδήλωση) και η Διαχείριση καμπανιών (Campaign Management).

Κάθε Καμπάνια μάρκετινγκ ή Εκδήλωση, μπορεί να συσχετιστεί σε ένα πλάνο Marketing.

Για να καταχωρίσετε ένα πλάνο Marketing

 • Καλέστε τη σχετική επιλογή από το μενού “Marketing των “Δραστηριοτήτων”
 • Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, δώστε τον κωδικό και την περιγραφή του πλάνου και συμπληρώστε τις ημερομηνίες που ζητούνται (έναρξης/λήξης) .

Γενικά

Στη σελίδα αυτή δηλώστε :

 • τον κάτοχο του πλάνου, τον υπεύθυνο για τη διεκπεραίωση του πλάνου
 • το δημιουργό του πλάνου, που καταχώρισε το πλάνο
 • την ημερομηνία δημιουργίας
 • την εταιρία για την οποία ενεργοποιείται

Καμπάνιες

Σε ένα πλάνο μπορούν να συνδεθούν πολλαπλές καμπάνιες:

Πως

 • Μεταβείτε στις Ενέργειες του πλάνου και επιλέξτε “Δημιουργία καμπάνιας”
 • Στο παράθυρο των καμπανιών που θα εμφανιστεί δηλώστε, κατά τα γνωστά, τα στοιχεία της καμπάνιας
 • Πατήστε “Αποθήκευση”
 • Επιστρέψτε στο “Πλάνο Marketing” και με “Ανανέωση” δείτε στη λίστα των καμπανιών, την καμπάνια που μόλις δημιουργήσατε

 

Εκδηλώσεις

Η οντότητα αυτή καλύπτει τη διαχείριση των εκδηλώσεων που διοργανώνει ή λαμβάνει μέρος μια επιχείρηση. Η διαχείριση της εκδήλωσης γίνεται από την Δ/νση Marketing και εμπλέκεται στο συνολικό πλάνο των ενεργειών του τμήματος, μαζί με τα campaigns.

Η διαχείριση των εκδηλώσεων, επιτυγχάνεται από τη σχετική Λίστα Εκδηλώσεων

Γενικά

Κάθε εκδήλωση χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα:

 • Περιγραφή
 • Έναρξη/Λήξη
 • Κατάσταση
 • Κάτοχο
 • Λογαριασμός
 • Πρόσωπο
 • Σημειώσεις
 • Τύπος Εκδήλωσης (Εκπαίδευση, Συνέδριο, Προώθηση κλπ)
 • Έργο
 • Εταιρία
 • Υποκατάστημα

Επιπλέον έχει πλήθος σχετιζόμενων εγγραφών όπως:

Πληροφορίες χώρου

Δηλώνονται πληροφορίες σχετικά με το χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης, είτε ο χώρος αφορά σε δικό σας είτε σε χώρο τρίτων

 • Χώρος Διεξαγωγής
 • Χώρος τρίτων
 • Υπεύθυνος επικοινωνίας
 • Ξενοδοχείο (σύνδεση με Galaxy Hotel)
 • Τμήμα ξενοδοχείου

Τύπος πόρου “Περιοχή”

Για να εξυπηρετηθεί ο ορισμός περιοχών, χωρών, αιθουσών στις εκδηλώσεις υλοποιήθηκε ο “Τύπος πόρου” στην οντότητα των πόρων

Αν ο χώρος της εκδήλωσης αφορά σε εξωτερικό , δηλώνεται ποιος είναι αυτός και ο υπεύθυνος του χώρου.

Επαφές - Λίστα προσκεκλημένων

Στη σελίδα αυτή εισάγεται η λίστα των προσκεκλημένων ή συμμετεχόντων της εκδήλωσης με δυνατότητα εισαγωγής είτε Λογαριασμού/Προσώπου είτε σχετικού προσώπου ενός λογαριασμού, με στοιχεία :

 • Κατάσταση επιβεβαίωσης
 • Αριθμός Θέσης
 • Group : δυνατότητα διαμόρφωσης του χώρου σε περιοχές ή τραπέζια
 • Κατάσταση προσέλευσης (αν ο προσκεκλημένος προσήλθε ή “όχι”)
 • VIP (αν αφορά VIP person)

Μαζική εισαγωγή επαφών στη Λίστα των προσκεκλημένων

Πως

Η εισαγωγή επαφών στη λίστα προσκεκλημένων μπορεί να γίνει και μαζικά μέσω του πλήκτρου (δεξιά του πεδίου Λογαριασμός) .

Δημιουργία νέας καμπάνιας/δραστηριότητας

Επιπλέον ειδικές επιλογές για τη δημιουργία νέας καμπάνιας ή δραστηριότητας με τις επαφές των προσκεκλημένων, ενσωματώνονται στις “Ενέργειες” των Επαφών.

α) Δημιουργία νέας καμπάνιας

Ας δούμε πώς θα χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αυτή:

 • Από τη λίστα των προσκεκλημένων επιλέξτε τους επιθυμητούς
 • Από τις “Ενέργειες” επιλέξτε Δημιουργία καμπάνιας
 • Στην οθόνη που εμφανίζεται επιλέξτε μεταξύ των διαθέσιμων
  • Δημιουργία συλλογής επαφών (στατική) με όλες τις επαφές
  • Δημιουργία συλλογής επαφών με τις επιλεγμένες επαφές
  • Δημιουργία συλλογής επαφών με τους προσκεκλημένους που έχουν ήδη αφιχθεί στην εκδήλωση

Με την ολοκλήρωση της εμφανίζεται μήνυμα για την επιτυχή έκβαση της διαδικασίας

ή

β) Δημιουργία δραστηριότητας

 • Επιλέξτε αν η δραστηριότητα που η διαδικασία θα δημιουργήσει θα συμπεριλάβει τις επιλεγμένες επαφές ή θα δημιουργηθεί δραστηριότητα μία για κάθε προσκεκλημένο
 • Πατήστε “Αποδοχή” και

 • Επιλέξτε τον τύπο της νέας δραστηριότητας

Στην οθόνη της δραστηριότητας που εμφανίζεται, συμπληρώστε υποχρεωτικά το θέμα της και πατήστε “Αποθήκευση”. Δημιουργείται η δραστηριότητα όπου στο πεδίο “Εκδήλωση” αναγράφεται η εκδήλωση από την οποία προήλθε .

Πόροι

Στη σελίδα “Πόροι” μπορείτε να καταχωρίσετε όσους πόρους θα εμπλακούν στη διεξαγωγή της εκδήλωσης (μπορούν να αφορούν σε προσωπικό – άτομα που θα λάβουν μέρος ή σε είδη π.χ. μηχανήματα για τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εκδήλωσης).

Δραστηριότητες /Καμπάνιες

Εμφανίζονται οι δραστηριότητες /Καμπάνιες που σχετίζονται με αυτή την εκδήλωση.

Προϋπολογισμός εξόδων

Εδώ μπορείτε να εισάγετε τα προβλεπόμενα κόστη εκδήλωσης με την ίδια λογική που γίνεται και στις καμπάνιες Marketing . Κάθε γραμμή εξόδου συνδέεται με ένα “Τύπο Εναλλακτικής Οικονομικής Εγγραφής”.

Στόχοι

Στην παρούσα σελίδα έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε τους στόχους των δραστηριοτήτων.

Δείτε :